v.bodak@lutsk-ntu.com.ua

Бодак Володимир Іванович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

У 1989 році закінчив Львівській сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства». Кандидат технічних наук з березня 1996 року.

Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Тернопільського приладобудівного інституту ім. Пулюя 26 березня 1996 року. КН No010485.

Вчене звання доцента кафедри автомобілів присвоєно у жовтні 2005 року. 02ДЦ015201.

У 2016 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Написати повідомлення
Написати повідомлення

– 1989 р. – 1994 р. – інженер конструкторсько-технологічної групи Поліської філії Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства та агрохімії      ім. А.Н. Соколовського;

– 1994 р. - 2005 р. – старший викладач Луцького індустріального інституту, Луцького державного технічного університету;

– 2005 р. - нині – доцент Луцького державного технічного університету,

Дослідження експлуатаційних властивостей автомобільних транспортних засобів; удосконалення конструкцій легкових та вантажних автомобілів; покращення ефективності функціонування транспортних систем.

Статті Scopus

2023

  1. Tryhuba I., Tryhuba A., Grabovets V., Bodak V., Horodetska N. Forecasting the duration of work in plant protection projects. CEUR Workshop ProceedingsVolume 3453, Pages 96-105 . / URL: https://ceur-ws.org/Vol-3453/paper9.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2017

  1. Переваги та недоліки різних форм забірних частин шнекових насосів / В. І. Бодак, М. В. Бодак // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2017. - № 2. - С. 136-141. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdmi_2017_2_18