l.bondarchuk@lutsk-ntu.com.ua

Бондарчук Лариса Федорівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цивільної безпеки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цивільної безпеки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Методичне забезпечення

2023

 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільна безпека [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка денної та заочної форм навчання/уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. – 64 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=34…

2022

 1. Моніторинг безпеки [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022 – 52 с.
  Соціальний діалог у сфері праці [Текст]: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 44 с.
  Соціальний діалог у сфері праці [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 28 с.
  Охорона праці в агропромисловому комплексі [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 80 с.
  30. Охорона праці в агропромисловому комплексі [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 40 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=34…

2021

 1. Експертиза з охорони праці [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 44 с.
  Експертиза з охорони праці [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 28 с.
  Експертиза з охорони праці [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 32 с.
  Моніторинг середовища праці та атестація робочих місць [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 54 с.
  Моніторинг середовища праці та атестація робочих місць [Текст]: методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 36 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 – Iнформацiйнi технологii спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 52 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 – Iнформацiйнi технологii спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання/ уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 60 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 – Iнформацiйнi технологii спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 36 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 – Iнформацiйнi технологii спеціальності 122 – Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 52 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 – Iнформацiйнi технологii спеціальності 122 – Комп’ютерні науки спеціальності денної та заочної форм навчання/ уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 60 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 – Iнформацiйнi технологii спеціальності 122 – Комп’ютерні науки спеціальності денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 36 с.
  Психологія праці та її безпека [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 52 с.
  Психологія праці та її безпека [Текст]: методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 44 с.
  Виробнича санітарія, гігієна та фізіологія праці [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 54 с.
  Виробнича санітарія, гігієна та фізіологія праці [Текст]: методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 36 с.
  Виробнича санітарія, гігієна та фізіологія праці [Текст]: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 36 с.
  Виробнича санітарія, гігієна та фізіологія праці [Текст]: методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека», галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 24 с.
  Кваліфікаційна робота бакалавра [Текст]: методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми ««Цивільна безпека»» галузь знань 26 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 28 с.
  Моніторинг безпеки [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 44 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=34…

2020

 1. Психологія та педагогіка вищої школи [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» галузь знань 26 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 24 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Кібербезпека спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 52 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Кібербезпека спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 70 с.
  Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної пр ограми «Кібербезпека» галузь знань 12 Кібербезпека спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 36 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=34…

2019

 1. Охорона праці та безпека життєдіяльності [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 40 с.
  2. Психологія та педагогіка вищої школи [Текст]: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» галузь знань 26 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна безпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 44 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id%5B0%5D%5Btarget_id%5D=34…
Монографія

2022

 1. Галузеві дослідження XXI століття: аграрні науки, зоологія та ветеринарія, виробництво та технології: колективна монографія (1-е вид.). / під ред. Валерійчука Г.–Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. с. 48-55. / URL: https://publishing.logos-science.com/index.php/books/issue/view/7/2

2020

 1. Теорія та практика цивільної безпеки в Україні: колективна монографія / – за ред. Федорчук-Мороз В.І.– Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2020. – 188 с. ( Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf?field_avtori_target_id=&field_nazva_monografii…

2019

 1. Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України – колективна монографія / за наук. ред. доц. Федорчук-Мороз В.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – 192 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf?field_avtori_target_id=&field_nazva_monografii…
Електронний посібник

2022

 1. Бондарчук Л.Ф. Електронний посібник з дисципліни «Моніторинг безпеки» (довідка №22-13 від 24.05.2022р, протокол №7 засідання навчально-методичної ради ЛНТУ). / URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
Статті Scopus

2023

 1. INNOVATIVE DESIGN OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING AND THE IMPACT OF POPULATION MIGRATION ON THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF SECURITY AND INFORMATION RISKS
  Bondarchuk, L., Mazur, N., Tsalko, T., ...Zaritska, N., Puzyryova, P.
  Financial and Credit Activity: Problems of Theory and PracticeThis link is disabled., 2023, 5(52), pp. 481–493 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221863176

2020

 1. Tryhuba, I. Tryhuba, O. Bashynsky, I. Kondysiuk, N. Koval and L. Bondarchuk, "Conceptual Model of Management of Technologically Integrated Industry Development Projects," 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh, Ukraine, 2020, pp. 155-158. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9321903
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Федорчук-Мороз В.І., Бондарчук Л.Ф. Безпека праці в контексті впливу окремих чинників психічного здоров’я працівників в умовах воєнного стану. Науковий вісник Донецького національного технічного університету. №2(11), 2023. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/168KrUN06nlYvR2U829FnO_vs2LR9qZGU\

2022

 1. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Федонюк М.А., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Особливості забруднення поверхневих водойм Волинської області сполуками азоту та шляхи покращення ситуації // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 4 (100). – С.38-48. / URL: https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/article/view/1139
 2. Бондарчук Л.Ф., Бондарчук С.П., Білик О.С. Особливості організації сталого розвитку підприємств в умовах налагодження соціального діалогу та моніторингу безпеки // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. №5 (252). 2022. с. 92-100. / URL: https://zenodo.org/record/7113056#.Y8-pnXZByUk
 3. Федорчук-Мороз В.І., Герасимчук Г.А., Бондарчук Л.Ф. Перспективи вдосконалення соціального діалогу задля покращення стану безпеки та гігієни праці. Науковий вісник Донецького національного технічного університету. №1(8)-2(9), 2022. – С.183-192 / URL: https://www.doi.org/10.31474/2415-7902-2022-1

2021

 1. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Панькевич С.Г, Аналіз динаміки чисельності поголів’я тварин та птиці: тенденції та наслідки. // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 1(93). – С.78-89. / URL: https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/issue/view/6
 2. Зінчук М.І, Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Динаміка гумусу та основних елементів живлення у ґрунтах Волинської області // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 1(93). – С.90-100. / URL: https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/issue/view/67

2019

 1. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Оцінка агроекологічного стану осушуваних земель Маневицького району Волинської області // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 113.-123 / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/25167/
 2. Мольчак Я.О. Порівняльна оцінка еколого-економічного стану областей Західного регіону України / Я.О. Мольчак, С.П. Бондарчук, Л.Ф. Бондарчук //Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808: Географія.–С.55-60. / URL: http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/visnuk/visnyk_chnu%20808%20(2019).pdf
 3. Андрощук І.В. Пріорітетні інструменти економічного регулювання у сфері поводження з відходами / І.В. Андрощук, Л.Ф. Бондарчук, Л.І. Дубинчук // Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2019. – Випуск 6.1-2 (56): Херсон: Гельветика – С.103.-107. / URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/56_2_2019/20.pdf
Тези доповідей

2023

 1. Л. Ф. Бондарчук. Організація безпечного середовища в початковій освіті. Охорона праці: освіта і практика: зб. наук. праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та фахівців-практиків (12 травня 2023 року). Львів: ЛДУ БЖД, 2023. С. 5-7. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1hFX9XAJHMC5lncOIMs454QueN0kOUr3Z
 2. Бондарчук Л.Ф. Шляхи зниження професійного ризику під час обприскування пестицидами//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів». – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2023. –с.54-56 / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1-dCDVgV_-tESpWyxp-kXoe7CXRbxhCDw
 3. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф. Підтоплення земель в північних районах Волинській області: причини, способи попередження та зниження негативних наслідків//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів». – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2023. –с.57-59. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1-dCDVgV_-tESpWyxp-kXoe7CXRbxhCDw
 4. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф. Характеристика гідроекологічного стану водних ресурсів верхів’я р.Прип’ять у межах Волинської області //Збірник тез XI Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ПРИСКОРЕННЯ ЗМІН ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ». – Київ: Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2023. с.37-39. / URL: https://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/mivg2022
 5. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф. Характеристика забруднення поверхневих водойм Волинської області органічними речовинами та шляхи поліпшення ситуації//Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2023. с.404-408. / URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/30/greenconst_2_23.pdf

2022

 1. Бондарчук Л.Ф.. Адаптація системи управління БЗР до умов військового стану. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 травня 2022 року). Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 256-258. / URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
 2. Л. Ф. Бондарчук. Інноваційна діяльність у рамках національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища. Охорона праці: освіта і практика: зб. наук. праць II Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та фахівців-практиків (12 травня 2022 року). Львів: ЛДУ БЖД, 2022. С. 6-9. / URL: https://drive.google.com/drive/my-drive

2021

 1. Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф., Мерленко І.М. Забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів ОТГ шляхом ефективної взаємодії територіальних громад із Державною екологічною інспекцією. Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). – Херсон: ХДАЕУ, 2021. –с. 259-263. / URL: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Gritsayenko-Mikola-tezi-Hers…
 2. Мерленко І.М., Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф., Картавий А.Г., Мерленко Н.О. Можливості утилізації органічних відходів на рівні територіальних громад методом біоферментації Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). – Херсон: ХДАЕУ, 2021. с.304-308. / URL: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Gritsayenko-Mikola-tezi-Hers…

2020

 1. Бондарчук Л.Ф. Обґрунтування підвищення якості підготовки студентів з питань безпеки харчування в закладах освіти. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІIІ Міжнародної науково-методичної конференції (23-24 квітня 2020 року). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 5-8. / URL: https://drive.google.com/drive/my-drive