s.bondarchuk

Бондарчук Сергій Петрович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

– 1994 р. - 1998 р. молодший науковий співробітник, науковий співробітник Поліського філіалу інституту ґрунтознавства і агрохімії ім.О.Н.Соколовського;

– 1998 р. – нині  –- доцент кафедри екології (хімії і екології, екології та БЖД, екології та агрономії) ЛНТУ

– 2001 р. – 2015 р. – заступник декана технологічного факультету та факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ.

У 1990-му році закінчив Український інститут інженерів водного господарства (м.Рівне) за спеціальністю гідромеліорація (спеціалізація – сільськогосподарське водопостачання та охорона водних ресурсів).

Кандидат сільськогосподарських наук з 1997 року КН 014669. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня за спеціальністю 06.01.03 - агроґрунтознавство i агрофізика у спеціалізованій вченій раді при Українській державній академії водного господарства.

У 2001 році отримав звання доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності ДЦ 003246.

Науково-педагогічний стаж - 30 років (1994 р.)

УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

 1. Програма «Темпус». Програма “PROMENG” (2012–2013 рр.)
 2. Програма «Розвиток міжнародного водного шляху Е 40 на ділянці Дніпро – Вісла» (2015-2016 рр.)

Відповідальний виконавець науково-дослідних тем «Аналіз екологічних обмежень для будівництва міні ГЕС» (2018 рр.), «Розробка технології виготовлення та застосування комплексних вапняково-мінеральних добрив (КВМД) для різних видів сільськогосподарських культур» (2021 р.), Розробка СЕО для Регіональної екологічної програми «Екологія  2023 - 2026» (2022)

Забезпечення раціонального використання осушуваних земель та їх охорона, екологічне управління, агрогрунтознавство та агроекологія, охорона навколишнього природного середовища в галузі збереження та раціонального використання ґрунтів, а також водних ресурсів та водних об’єктів.

Методичне забезпечення

2023

 1. Екологічне управління регіонів і громад : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Екологія га-лузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.М. Шубалий, С.П. Бондарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. 93 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14321
 2. Екологічне управління регіонів і громад : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Екологія галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.М. Шубалий, С.П. Бондарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023 – 68 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14322
 3. Екологічне управління регіонів і громад : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Екологія галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. О.М. Шубалий, С.П. Бондарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023 – 17 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14323

2022

 1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Екологія галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С. П. Бондарчук. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022 – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12025
 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Екологія галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С. П. Бондарчук. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022 – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12026

2021

 1. Міждисциплінарна курсова робота : метод. вказівки до викон. міждисциплінарної курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. М. Мерленко, М. І. Зінчук,
  С. П. Бондарчук, М. Б. Августинович, В. В. Іванців, О. В. Валецька. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10148
 2. Оцінка впливу на довкілля : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 10 «Природничі науки» спец. 101 "Екологія" денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. М. Мерленко, С. П. Бондарчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 18 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12288
 3. Агрохімія : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад.: М. І. Зінчук, С. П. Бондарчук, І. М. Мерленко. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10138
 4. Агрохімія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад.: М. І. Зінчук, С. П. Бондарчук, І. М. Мерленко. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 84 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10137

2020

 1. Екологічне інспектування : метод. вказівки до викон. практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Екологія галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. - 63 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12233
 2. Екологічне інспектування : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12232
 3. Екологічне інспектування : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12232
 4. Інженерна екологія : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12230
 5. Інженерна екологія : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12229
 6. Агроекологія : метод. вказівки до викон. практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2526
 7. Охорона та раціональне використання водних ресурсів : метод. вказівки до викон. курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. /уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 37 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12235
 8. Екологічне інспектування : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 17с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12234

2019

 1. Агроекологія : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.П. Бондарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 120 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1497
Монографія

2022

 1. Галузеві дослідження XXI століття: аграрні науки, зоологія та ветеринарія, виробництво та технології: колективна монографія (1-е вид.). / під ред. Валерійчука Г.–Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. с. 48-55. / URL: https://publishing.logos-science.com/index.php/books/issue/view/7/2

2020

 1. Теорія та практика цивільної безпеки в Україні: колективна монографія / – за ред. Федорчук-Мороз В.І.– Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2020. – 188 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…

2019

 1. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія / – П. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с. / URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7135/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%2…
Електронний посібник

2021

 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів. Електронний посібник з курсу / укл. Бондарчук С.П. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. [Електронне видання]. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%…
 2. Агрохімія. Електронний посібник з курсу / укл. Бондарчук С.П., Мерленко І.М., Зінчук М.І. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. [Електронне видання]. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%…
Статті Scopus

2022

 1. Fedoniuk V., Luhinina Yu., Fedoniuk M., Ivantsiv V., Bondarchuk S. Temperature regime and ice cover dynamics in the coastal regions of the Antarctic Peninsula. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022». 3-5 Oct 2023, European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, p. 1 – 5. / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2022590054

2021

 1. M. A. Fedoniuk, I. P. Kovalchuk, V. O. Fesyuk, R. V. Kirchuk, I. M. Merlenko and S. P. Bondarchuk Differences in the assessment of vegetation indexes in the EO-Browser and EOS landviewer services (on the example of Lutsk district lands)/ European Association of Geoscientists & Engineers/ Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6. / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215521134

2020

 1. Anatoliy Tryhuba, Vitaliy Boyarchuk, Inna Tryhuba, Oksana Ftoma, Vasyl Tymochko, Sergіі Bondarchuk. Model of Assessment of the Risk of Investing in the Projects of Production of Biofuel Raw Materials // 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), vol. 2, pp. 151-154 / URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9322024
Статті Web of Science

2020

 1. Fedoniuk V., Khrystetska M., Fedoniuk M., Merlenko I., Bondarchuk S. (Федонюк В.В., Христецька М.В., Федонюк М.А., Мерленко І.М., Бондарчук С.П.) Shallowing of the Svityaz Lake in the context of regional climate change (Обміління озера Світязь в контексті регіональних кліматичних змін) / V. Fedoniuk, M. Khrystetska, M. Fedoniuk, I. Merlenko, S. Bondarchuk // Journal of Geology, Geography and Geoecology (Вісник Дніпровського університету. Геологія. Географія.Геоекологія). – Дніпро: 2020. – № 4 (29). с.673-683. / URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/751
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Федонюк М.А., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Особливості забруднення поверхневих водойм Волинської області сполуками азоту та шляхи покращення ситуації // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 4 (100). – С.38-48. / URL: https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/article/view/1139
 2. Бондарчук Л.Ф., Бондарчук С.П., Білик О.С. Особливості організації сталого розвитку підприємств в умовах налагодження соціального діалогу та моніторингу безпеки // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. №5 (252). 2022. с. 92-100. / URL: https://zenodo.org/records/7113056#.Y8-pnXZByUk

2021

 1. В.В. Федонюк, І.М. Мерленко, М.А .Федонюк, С.П. Бондарчук, Бондарчук Л. Ф., Н.С. Ковальчук, Оцінка потенційного впливу рільництва у Рівненській області на екологічний стан атмосферного повітря // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). - С. 128 - 144. / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/23492/
 2. Бондарчук С. П., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Панькевич С.Г, Аналіз динаміки чисельності поголів’я тварин та птиці: тенденції та наслідки. // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 1(93). – С.78-89. / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/21320/
 3. Зінчук М.І, Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Динаміка гумусу та основних елементів живлення у ґрунтах Волинської області // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 1(93). – С.90-100. / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/21291/
 4. В.В. Федонюк, І.М. Мерленко, М.А .Федонюк, С.П. Бондарчук, Бондарчук Л. Ф., Н.С. Ковальчук, Оцінка потенційного впливу рільництва у Рівненській області на екологічний стан атмосферного повітря // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). - С. 128 - 144. / URL: https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/article/view/1172

2019

 1. Ярослав Мольчак, Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф. Порівняльна оцінка еколого-економічного стану областей Західного регіону України //Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. –С.55-60. / URL: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/974/1/%D0%A1%D1%83%D1%85%D…
 2. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. Оцінка агроекологічного стану осушуваних земель Маневицького району Волинської області // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 113-123. / URL: https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/article/view/780
Тези доповідей

2023

 1. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф. Підтоплення земель в північних районах Волинській області: причини, способи попередження та зниження негативних наслідків//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів». – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2023. –с.57-59. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1-dCDVgV_-tESpWyxp-kXoe7CXRbxhCDw
 2. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф. Характеристика забруднення поверхневих водойм Волинської області органічними речовинами та шляхи поліпшення ситуації//Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2023. с.404-408. / URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/30/greenconst_2_23.pdf
 3. Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф. Характеристика гідроекологічного стану водних ресурсів верхів’я р.Прип’ять у межах Волинської області //Збірник тез XI Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ПРИСКОРЕННЯ ЗМІН ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ». – Київ: Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2023. с.37-39. / URL: https://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/mivg2022

2022

 1. Арендарчук С. Г., Бондарчук С.П. Агроекологічний стан осушуваних земель в басейні р. Рудка та заходи з оптимізації/ Студентський науковий вісник. Серія природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 48. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. с.95-99. / URL: https://drive.google.com/file/d/13iLdeDD-EzQtr3j9EodJ8Cc22MEvqVX8/view
 2. Фролов М.В., Бондарчук С.П. Забруднення поверхневих водойм Волинської області органічними речовинами та шляхи поліпшення ситуації/ Студентський науковий вісник. Серія природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 48. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. с.138-144. / URL: https://drive.google.com/file/d/13iLdeDD-EzQtr3j9EodJ8Cc22MEvqVX8/view
 3. Фролов Ю.А., Бондарчук С.П. Особливості сучасного стану водних ресурсів верхів’я р. Прип’ять у межах Волинської області / Студентський науковий вісник. Серія природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 48. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. с.133-138. / URL: https://drive.google.com/file/d/13iLdeDD-EzQtr3j9EodJ8Cc22MEvqVX8/view
 4. Бондарчук С.П., Білик О.С. Організація процесу екологічного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах. The III International Scientific and Practical Conference «Society and science. Problems and prospects», January 25 – 28, 2022, London, England.р.204-207. / URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42216/1/L_Ovsiienko_SSPP_3_IS.pdf

2021

 1. Бондарчук С.П., Соніч І.І. Порівняльний аналіз рівня антропогенного навантаження та екологічного стану річок південний Буг, Ворскла, Дністер та Дунай. шляхи оптимізації їх екологічного стану/ Студентський науковий вісник. Серія природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 44, ч. 2. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. с.20-28. / URL: https://drive.google.com/file/d/10lmx2cje4nhvlcn1h_1zsflwS-C6ETnB/view
 2. Бондарчук С.П., Соніч І.І. Визначення антропогенного навантаження, оцінка екологічного стану території басейну річки Стир із розробкою заходів мінімізації антропогенного навантаження// Студентський науковий вісник. Серія природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 44, ч. 2. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. с.39-48. / URL: https://drive.google.com/file/d/10lmx2cje4nhvlcn1h_1zsflwS-C6ETnB/view
 3. В. В. Федонюк, С. П. Бондарчук, М. А. Федонюк, І. М. Мерленко ПРОБЛЕМИ РЕНАТУРАЛІЗАЦІЇ ВОДНО-БОЛОТНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ТРАНСКОРДОННОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ «ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ». Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 20-21 трав. 2021 р./ [редкол.: Коцур В. П., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. – Переяслав (Київ. обл.), 2021. – с.176-180. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24084/1/Kuzyshyn.pdf
 4. Федонюк В.В., Федонюк М.А., Христецька М.В., Бондарчук С.П. Вплив регіональних кліматичних змін на динаміку рівня озера Світязь. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій (спеціальний випуск за матеріалами VІ міжнародної науково-практичної конференції «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату», присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. 01 – 03 жовтня 2021 р.). – Луцьк – Світязь, 2021. С.77-86 / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36881/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%8…
 5. Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф., Мерленко І.М. Забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів ОТГ шляхом ефективної взаємодії територіальних громад із Державною екологічною інспекцією. Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). – Херсон: ХДАЕУ, 2021. –с. 259-263. / URL: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Gritsayenko-Mikola-tezi-Hers…
 6. Мерленко І.М., Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф., Картавий А.Г., Мерленко Н.О. Можливості утилізації органічних відходів на рівні територіальних громад методом біоферментації Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). – Херсон: ХДАЕУ, 2021. с.304-308. / URL: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Gritsayenko-Mikola-tezi-Hers…