Kateryna_Bortnyk

Бортник Катерина Яківна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1987 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу (нині – Націона́льний університе́т «Льві́вська політе́хніка») за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

04.08.1987р. – прийнята на посаду інженера-електронщика обчислювального центру кафедри вищої математики Луцького індустріального інституту.

01.10.1990 р. – переведена на інженера-електронщика 2-ої категорії цієї ж кафедри, а з 15.08.1991р. -  переведена на посаду завідувачки сектором обчислювальної техніки.

З 20 квітня 1994 року по 2 березня 1999 року обіймала посаду завідуючого відділом АСУ на державному виробничо-торговому підприємстві “Волиньфармпостач”.

У березні 1999 року  була прийнятий на посаду асистента кафедри прикладної математики Луцького державного технічного інституту. З 2008 р.  асистент кафедри комп’ютерної інженерії  Луцького національного технічного університету, з 2014 року доцент кафедри комп’ютерної інженерії Луцького національного технічного університету.(нині   – кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки)

У 1987 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу (нині – Націона́льний університе́т «Льві́вська політе́хніка») за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» (Диплом ПВ № 731115 від 08.06.1987 р.) .

Кандидат технічних наук з грудня 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 при  Луцькому національному технічному університеті (Диплом ДК № 020106 від 14.02.2014 р.).

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії присвоєно у лютому 2015 року. 12ДЦ № 044496.

04.08.1987 р. - 30.09.1990 р. – інженер-електронщик обчислювального центру кафедри вищої математики Луцького філіалу Львівського ордена Леніна  політехнічного інституту.

01.10.1990 р. - 14.08.1991 р. – інженер-електронщик IІ категорії обчислювального центру кафедри вищої математики Луцького індустріального інституту.

15.08.1991 р. - 19.04.1994 р. – завідувачка сектором  обчислювального центру кафедри вищої математики Луцького індустріального інституту.

20.04.1994 р. -02.03.1999 р. – завідувачка відділом АСУ на державному виробничо-торговому підприємстві “Волиньфармпостач”.

16.03.1999 р. - 10.04.2008 р. – асистент кафедри прикладної математики Луцького державного технічного інституту.

11.04.2008 р. - 31.10.2014 р. – асистент кафедри комп’ютерної інженерії  Луцького національного технічного університету.

З 01.11.2014 року - доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Луцького національного технічного університету.

Cинтез та аналіз логічних схем, побудова цифрових пристроїв обробки інформації,  методи захисту інформації, новітні технології захисту інформації, діагностика КС, формування у майбутніх інженерів знань і компетенцій соціально-гуманітарного характеру

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Баранчук С.А., Бортник К.Я. Автоматизована система торгівлі на криптовалютних біржах на основі Node.js та бібліотеки React // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 51 с. 25-31. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-03
 2. Багнюк Н., Бортник К., Лавренчук С. та Домарацький І. (2023). Принцип роботи кросплатформних додатків з великими обсягами даних з використанням бібліотеки Redux. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (51), 32-36. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-04 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-04
 3. Кардашук В., Бортник К., Багнюк Н. (2023). Методи вдосконалення тестування цифрових систем. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (51), 43-51. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-06 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-06
 4. Мельник В., Багнюк Н., Бортник К. та Лінчук О. (2023). Система моніторингу веб-ресурсів за допомогою Elasticsearch. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (51), 59-72. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-08 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-08

2022

 1. Банюк Н., Бортник К., Варченко Л. (2022). Система моніторингу з операційною системою Windows. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (49), 18-23. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-49-03 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-49-03
 2. Бурбан, О., Поліщук, М., & Бортник, К. (2022). Система голосового керування освітленням на базі Wemos D1 Mini. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (49), 80-85. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-49-12 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-49-12
Тези доповідей

2023

 1. Багнюк Н.В., Бортник К.Я., Домарацький І.В. Розробка мобільного додатка на основі бібліотеки redux, який забезпечуватиме обробку та збереження інформації XIV Міжнародна науково-практична конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології»: тези доп. учасників XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 квітн. 2023 р. Київ: Національний авіаційний університет. 2023. С. 14-16 / URL: https://csnt.nau.edu.ua/files/2023/sbirnyk2023.pdf
 2. Багнюк Н.В., Бортник К.Я., Боба Р.В. Математична тренована модель для аналізу даних з використанням machine learning в управлінні сайту електронної комерції XIV Міжнародна науково-практична конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології»: тези доп. учасників XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 квітн. 2023 р. Київ: Національний авіаційний університет. 2023. С. 12-14 / URL: https://csnt.nau.edu.ua/files/2023/sbirnyk2023.pdf
 3. Ярощук Б.Р., Бортник К.Я., Тищук І.В. Використання штучного інтелекту для модерації контенту у веб-додатках. XXIII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених аспірантів та студентів «Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій» (ІТ-2023 тези доп. 20-21 квітня 2023 року, Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р. 371-373 с. / URL: https://ontu.edu.ua/download/konfi/2023/Conference_abstract-IT-21-22-04-23.pdf
 4. Мельник К.В., Лавренчук С.В., Бортник К.Я., Грищук Д.В. Виявлення задимлення засобами штучного інтелекту. XIІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. освіта» тези доп., 2-4 червня 2023 р., Луцьк/ВНУ імені Лесі Українки, 2023 / URL: https://drive.google.com/file/d/1_3feoBNmHAWVQcZcODzTacQkqJrT1uC8/view?usp=shar…
 5. Bohdan Yaroshchuk, Kateryna Bortnyk, OVERCOMING CHALLENGES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRAINING: DATA LIMITATIONS, COMPUTATIONAL COSTS, AND MODEL ROBUSTNESS. INTERNATIONAL CONFERENCE Information Technology and Implementation (Satellite) 21 November, 2023 Conference Proceedings Kyiv 2023 / URL: https://drive.google.com/file/d/12dhLnFPRiBpPTLRt3i0RElsLFFspmrDF/view?usp=shar…