i.boiarska

Боярська Інна Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2010 році закінчила технологічний факультет Луцького національного технічного університету за спеціальністю прикладне матеріалознавство.

Кандидат технічних наук з вересня 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 у Луцькому національному технічному університеті (м. Луцьк) (ДК № 037834).

Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства присвоєно у грудні 2020 року (АД № 006168).

У 2010 році закінчила технологічний факультет Луцького національного технічного університету за спеціальністю прикладне матеріалознавство.

Кандидат технічних наук з вересня 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 у Луцькому національному технічному університеті (м. Луцьк). ДК № 037834.

Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства присвоєно у грудні 2020 року. АД № 006168.

Член Українського матеріалознавчого товариства у 2021-2024 рр.
 

2013 р. - 2017 р. – асистент кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування Луцького національного технічного університету

2017 р. - дотепер – асистент, старший викладач, доцент кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету

2019 р. - дотепер – в.о. завідувача відділу аспірантури та докторантури Луцького національного технічного університету

– Учасник міжнародного проекту «Модернізація двох циклів (МА, БА) навчальних програм, що ґрунтуються на компетенції, у матеріалознавстві за найкращим досвідом Болонського процесу (MMATENG)», (2013-2016 р.р.).

– Учасник проекті 051/ Р1 / 1.1  « Інформаційна платформа для розвитку малого та середнього бізнесу в транскордонному регіоні» (грудень 2017 - вересень 2019)

– Учасник проекту «OPTIMA» / «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», термін реалізації 2021-2024 роки.

– Учасник проекту - «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» з 2020-2024р. фінансування за програмою Еразмус +CBHE.

 

 Науково-педагогічне стажування:

Університет KU Leuven (Бельгія) в рамках проекту Tempus Mmateng (17.01.2015 – 01.02.2015 р.).

Akademia im. Jana Długosza, m. Częstochowa (Польща, 26.04.2017 - 27.10.2017 р. Наказ № 233-04-33 від 19.04.2017 р.).

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Університет прикладних наук «Вюрцбург-Швайнфурт» (Німеччина,  14.05.2018  - 15.06.2018 р. Наказ № 62-07-35 від 06.04.2018 р.).

Технологічний навчальний інститут Західної Македонії (Греція) в рамках проекту TEMPUS-TACIS, (01.08.2020 – 30.09.2020 р.).

ISMA The Universiti of Applied Sciences (Riga, Latvia) 28.02.2022-28.03.2022 (6 ECTS, 180 hours), 01-18/54-22, Riga 31.03.2022.

Розробка нових методів структурування епоксикомпозитних матеріалів під впливом зовнішніх фізичних полів, епоксидні композити та покриття на їх основі, новітні неметалеві матеріали, дослідження рівня науково-дослідної діяльності у вищій школі.

 

Методичне забезпечення

2023

 1. Основи наукових досліджень і організація експерименту: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство», «Індустріальний інжиніринг та менеджмент» галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. І.В.Боярська, Н.Ю. Імбірович. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 40 с.

2021

 1. Основи наукових досліджень і організація експерименту: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. І.В. Боярська, Н.Ю. Імбірович. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 45 с.

2020

 1. Функціональні матеріали: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. Н.П. Зайчук, І.В. Боярська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 108 с.
 2. Біоматеріали: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. Н.П. Зайчук, І.В. Боярська, С.П. Шимчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 88 с.
Монографія

2021

 1. Інтенсифікація процесів структурування епоксикомпозитів: монографія / П.П. Савчук, В П. Кашицький, І.В. Боярська, М.Д. Матрунчик. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. – 160 с.
Статті Scopus

2023

 1. Kostiantyn Svirzhevskyi, Oleg Zabolotnyi, José Machado, Anatolii Tkachuk, Inna Boiarska. Application of Carbide Cutting Inserts as Indenters for Surface Plastic Deformation. Appl. Sci. 2023, 13, 3741. https://doi.org/ 10.3390/app13063741. / URL: https://www.researchgate.net/publication/369314471_Application_of_Carbide_Cutti…
 2. Nataliia Imbirovych, Inna Boyarska, Oleksandr Povstyanoy, Krzysztof Kurdzydlowski, Sviatoslav Homon, Leonid Kulakovskyi. Modification of oxide coatings synthesized on zirconium alloy by the method of plasma electrolytic oxidation. RESEARCH ARTICLE // AUGUST 17 2023. AIP Conference Proceedings 2949, 020011 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0165655
 3. Homon, S., Gomon, P., Gomon, S., ...Boyarska, I., Uzhegova, O. Study of change strength and deformation properties of wood under the action of active acid environment. Procedia Structural Integrity, Volume 48, 2023, Pages 201-206
  https://doi.org/10.1016/j.prostr.2023.07.149

2022

 1. Gomon Svyatoslava, Gomon Petroa, Korniychuck Oleksandra, Homon Sviatoslav, Dovbenko Tetianaa, Kulakovskyi Leonidb, Boyarska, Inna. FUNDAMENTALS OF CALCULATION OF ELEMENTS FROM SOLID AND GLUED TIMBER WITH REPEATED OBLIQUE TRANSVERSE BENDING, TAKING INTO ACCOUNT THE CRITERION OF DEFORMATION. (2022) Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 64(2), с. 37-47.[DOI 10.17423/afx.2022.64.2.04 ] / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85144067864&origin=results…

2021

 1. Melnychuk M., Malets V., Sosnowski M., Mykhaylyuk I., Boyarska I. Preparation and characterization of a biocomposite baset on casein and cellulose./ June 8-11, 2021. Lviv/
  https://www.researchgate.net/publication/351847467_Preparation_and_Characterization_of_a_Biocomposite_Based_on_Casein_and_Cellulose [DOI:10.1007/978-3-030-77719-7_55] In book: Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV (pp.556-564017

2020

 1. Application of Microphotogrammetric and Material Science Techniques in the Study of Materials on the Example of Alloy AlZnMgCu./
  A. Uhl , Y. Melnyk, O. Melnyk , I. Boyarska , M. Melnychuk./ Lecture Notes in Mechanical. Springer, Cham (2020). pp.477-486. / URL: https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-22365-6_48
 2. Kashytskyi V., Savchuk P., Malets V., Sadova O., Boiarska I. Influence of Scale Factor on Structuring of Epoxy Polymer Products under the Action of Thermal Energy. Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. 2020. Vol. 864. P 257-264. ISSN: 1662-9795. [DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.864.257]
 3. SVYATOSLAV S. GOMON, MYKOLA POLISHCHUK, SVIATOSLAV HOMON, PETRO GOMON, OLEG VERESHKO, YULIIA MELNYK, INNA BOYARSKA. RIGIDNESS OF COMBINED REINFORCED GLUED WOOD BEAMS. AD Alta:Jornal of Interdisciplinari Reseearch. Double-Blind Peer-Reviewed. Volume 10, Issue 1, Special Issue XI;
  2020 – 131-133. [DOI: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200865. 20.] / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/J_12.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Інтенсифікація процесів формування біокомпозитів на основі глютину, мдифікованих сульфатом натрію / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, І.В. Боярська, С.Л. Янчук // Наукові нотатки. – Випуск 73. Луцьк, 2022. – С. 113-120.
Тези доповідей

2023

 1. S. Homon, P. Gomon, S. Gomon, O. Vereshko, I. Boyarska, O. Uzhegova - Study of change of strength anddeformation properties of wood under the action of active acid environment. / 2 nd International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex StructuresandComponents (IRAS 2023), April 2-4, 2023, Belgrade, Serbia. – 2023. – С.89.
 2. Імбірович Н.Ю., Повстяной О.Ю.. Курджидловський К.Я., Боярська І.В. Встановлення кореляційних залежностей відстані між електродами та властивостями плазмоелектролітних біо-поериттів. IX Міжнарожна науково-практична конференція “Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування”, Луцьк,: Вежа -Друк - 2023. - 209 с.
 3. Боярська І.В.Особливості захисту прав інтелектуальної власності. / Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державотворчі процеси в Україні:реалії сьогодення” (Луцьк. 27-28 квітня 2023 р.). – 2023. – С 30-34.
 4. Гусачук Д.А., Парфентьєва І.О., Боярська І.В. Стратегії реверс інжинірингу у сучасних задачах механічної інженерії. / |Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering, Materials, Technologies, Transport, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023. – Lutsk, 2023 – P106-105.
 5. Imbirovich Nataliya, Krzystof Jan Kurdzydlowski, Olha Zvirko, Povstyanoy Oleksandr, Inna Boiarska. Ceramic Bio-coatings on Titanium Alloys: Surface Morphology, Chemical Composition. / Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Conference program of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023. – Lutsk, 2023 – P. 130-132.
 6. Кашицький В.П., Боярська І.В., Янчук С.Л. Розробка технології модифікації біокомпозитних матеріалів сульфатом натрію. VII міжнародна науково-практична конференція для молодих учених та студентів “Якість та безпечність товарів” (Луцьк 28 квітня 2023 р.). – 2023. – С 166-168.
 7. Боярська І.В.Особливості захисту прав інтелектуальної власності. / Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державотворчі процеси в Україні:реалії сьогодення” (Луцьк. 27-28 квітня 2023 р.). – 2023. – С.

2022

 1. Пахолюк О.В., Боярська І.В. Можливості переробки та повторного використання одягу та текстильних виробів. Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промислововсті: Матеріали IXВсеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Херсон, ХНТУ, 2022. – С. 24-25.
 2. Nataliia Imbirovych, Inna Boyarska, Oleksandr Povstyanoy, Krzysztof Kurzydłowski, Sviatoslav Homon, Leonid Kulakovskyi. MODIFICATION OF OXIDE COATINGS SYNTHESIZED ON ZIRCONIUM ALLOY BY THE METHOD OF PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION. / International Scientific Session APPLIED MECHANICS 11/2022, BYDGOSZCZ November 2022. – С. 18.
 3. Янчук С.Л., І.В. Боярська, Кашицький В.П. Інтенсифікація процесів формування біокомпозитних матеріалів, модифікованих сульфатом натрію / Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи» (Луцьк 21-22 жовтня 2022). – 2022. – С. 106-107.
 4. І.В. Боярська, Карбовський В.В. Вплив режимів термічної обробки на структурування епоксиполімерів / Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи» (Луцьк 21-22 жовтня 2022). – 2022. – С. 62.
 5. Боярська І.В., Імбірович Н.Ю. Вдосконалення технології обробки епоксидних композицій. / Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Якість та безпечність товарів» (13 квітня 2022 р.). – 2022. – С. 102-103.
 6. Мартинюк О.А., Імбірович Н.Ю., Боярська І.В. Фізико-хімічні властивості покриттів, синтезованих в плазмі іскрових розрядів. / Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Якість та безпечність товарів» (13 квітня 2022 р.). – 2022. – С. 153-154.

2021

 1. Боярська І.В., Кашицький В.П., Імбірович Н.Ю. Вплив режимів термічної обробки на структурування та фізико-механічні властивості епоксиполімерів / The 6th International scientific and practicalconference “Priority directions of science and technology development” (February
  20-22, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2021. С. – 188-190 p.
 2. Husachuk D., Dmytriyuk M., Imbirovych N., Boyarska I. Multiphase endogenous cast composites based on cast irons with high copper additions. / Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації, моделювання, технології в машинобудуванні та металургії (Харків
  28-29 жовтня 2021 р.). – 2021. – С. 19-20.
 3. Імбірович Н.Ю., Боярська І.В., Гусачук Д.А., Фещук Ю.П., Посувайло В.М. Встановлення кореляційних залежностей впливу режиму синтезу на мікротвердість оксидокерамічного плазмо електролітного покриття. Луцьк 25-28 травня 2021 р. – С. 31-33.
 4. Савчук П.П., Кашицький В.П., Мороз І.А., Садова О.Л., Боярська І.В. Вплив ультразвукової обробки на адгезійну міцність епоксикомпозитів з вмістом порошку диоксиду титану. Луцьк 25-28 травня 2021 р. – С. 73-75.
 5. Лук’янчук Д.І., Герасимюк Д.Ю., Імбірович Н.Ю., Боярська І.В. Вплив електрофізичних параметрів та часу обробки на товщину та твердість синтезованих біоактивних оксидокерамічних покриттів на основі титанового сплаву. / Матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Якість та безпечність товарів» (9 квітня 2021 р.). – 2021. – С. 118-119.

2020

 1. І.В. Боярська, Кашицький В.П., Савчук П.П. Технологічні аспекти інтенсифікації процесів структурування епоксиполімерів / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи» (Луцьк
  16 – 17 жовтня 2020). – 2020. – С. 55.