tetiana bozhko

Божко Тетяна Євгенівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 2 травня 1969 року в місті Луцьку. В 1991 році закінчила Луцький індустріальному інституті (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти». Отримала кваліфікацію інженер-механік.

У 1991 році закінчила Луцький індустріальному інституті (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти». Кандидат технічних наук з вересня 2012 року за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 58.052.03 при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. ДК № 007405. Тема кандидатської дисертації «Забезпечення якості поверхневого шару деталей із порошкових матеріалів при шліфуванні».

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування присвоєно у січні 2014 року. 12ДЦ № 037017.

– 1999 р. - 2014 р. асистент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування Луцького національного технічного університету.

– 2014 р – по т.ч. – доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

Обробка різанням спечених пористих матеріалів конструкційного призначення; фінішна абразивна обробка спечених матеріалів виготовлених методом порошкової металургії.

Методичне забезпечення

2023

 1. Системний аналіз в машинобудуванні : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм… / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BA…
 2. Системний аналіз в машинобудуванні : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Т.Є.… / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BA…
 3. Технологія машинобудування : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Т.Є. Божко, В… / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BA…

2022

 1. Технологія обробки типових деталей та складання машин : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм… / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BA…
 2. Технологія обробки типових деталей та складання машин : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка… / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BA…

2020

 1. Математичне моделювання інженерних задач : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч… / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod?field_avtor_target_id=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BA…
Навчальний посібник

2017

 1. .Методологія підготовки випускної роботи за спеціальністю 131 - Прикладна механіка (освітній рівень – бакалавр; спеціалізація – технології машинобудування): Навчальний посібник / В.Д. Рудь, Т.Є. Божко, Т.Н. Гальчук. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, – 2017. – 487 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
Електронний посібник

2023

 1. Божко Т.Є. Залета О.М. PROCESSES AND EQUIPMENT FOR PROCESSING MATERIALS. 2023 / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9F_%D0%9E%D0…

2019

 1. Божко Т. Технологія обробки типових деталей та складання машин. 2023. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%…
Статті Scopus

2023

 1. Zaleta O. M., Povstyanoy O. Yu., Ribeiro L. F., Redko R. G., Bozhko T. Ye., Chetverzhuk T. I. (2023). Automation of optimization synthesis for modular technological equipment. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A6-A14, / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161276566&origin=recordp…

2022

 1. . Zabolotnyi, O., Zaleta, O., Bozhko, T., Chetverzhuk, T., Machado, J. (2022). Algorithmization of Functional-Modular Design of Packaging Equipment Using the Optimization Synthesis Principles. In: , et al. Innovations in Mechatronics Engineering II. icieng 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_13
 2. Zabolotnyi, O., Bozhko, T., Halchuk, T., Zaleta, O., Cagáňová, D. (2022). Investigation of the Surface Layer Hardness When Grinding Sintered Porous Workpieces. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_35

2021

 1. . Zabolotnyi, O., Bozhko, T., Machado, J., Yarmoliuk, S., Zaleta, O. (2021). Influence of the Cutting Temperature on the Surface Layer Quality When Grinding Sintered Porous Materials. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_45.

2016


 1. Rud, V.D., Bozhko, T.Y. Galchuk, T.N. (2015) Introduction new educational information technology in lutsk national technical universityActual Problems of Economics, 165(3), страницы 467–472 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84941345815&origin=results…