yurii.bulik@lutsk-ntu.com.ua

Булік Юрій Володимирович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1999 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький
національний технічний університет) за спеціальністю „Автомобілі і автомобільне
господарство” та здобув кваліфікацію інженера-механіка.
Кандидат технічний наук з березня 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій
вченій раді Д 58.052.02 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль)
ДК № 033264.
Вчене звання доцента кафедри автомобілів присвоєно у квітні
2011 року. 12ДЦ № 027889.

1999-2002 - навчання в аспірантурі Луцького державного технічного університету.

2002-2008 - асистент кафедри автомобілів Луцького державного технічного університету.

2006-2007 -  інженер-конструктор конструкторського бюро ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс».

2008-нині - доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету.

Дослідження особливостей конструкції та робочих режимів транспортних засобів. Проектування технологічного обладнання та вузлів та агрегатів колісних транспортних засобів з використання сучасних комплексів тримірного моделювання.

Статті Scopus

2022

 1. Mazyliuk, Pavlo; Sitovskyi, Oleg; Prentkovskis, Olegas; Dembitskyi, Valerii; Murovanyi, Igor; et al. Research of an Influence of a Traffic Flow Movement Intensity Change on the Possibility of Nonstop Passage of the Traffic Lights Objects Transport and Telecommunication; Riga Vol. 23, Iss. 2, (2022): 142-150 / URL: https://doi.org/10.2478/ttj-2022-0012

2020

 1. Sitovskyi O.P., Dembitskyi B.M., Bulik Y.V., Mazyliuk P.V. (2020) Theoretical Aspects of Diagnosing of Car Engine at the Time of Acceleration. In: Karabegovic I. (eds) New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham, pp. 638-646. / URL: https://doi.org/10.1504/IJBPM.2020.10027632

2018

 1. V.V. Halyan, O.Y. Khyzhun, I.A. Ivashchenko, A.H. Kevshyn, I.D. Olekseyuk, P. Tyshchenko, O.P. Vovk, Y.V. Bulik, Electronic structure and optical properties of (Ga70La30)2S300 and (Ga69.75La29.75Er0.5)2S300 single crystals, novel light-converting materials, Phys. B 544 (2018) 10–16. / URL: https://doi.org/10.1016/j.physb.2018.05.023
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Булік Ю.В., Павлюк В.І., Куденчук В.В. Реновація систем керування бензинових двигунів внутрішнього згоряння. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2023. Том 2 № 21 (2023). С. 66–71 / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v2i21

2021

 1. О.О. Чайка, Н.О. Толстушко, М.М. Толстушко, В.В. Сацюк, Ю.В. Булік. Аналіз конструкцій та роботи підбиральних апаратів машин для збирання льону. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2021, №71. – С. 348–352. / URL: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2021.71.50

2020

 1. Онищук В.П., Стельмащук В.В., Дубицький О.С., Булік Ю.В. Автомобілі-роботи: можливості та наслідки для транспортної системи. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – №1(14). – 147 с. – С. 95–101. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i14
 2. Гречихин Л.И., Булик Ю.В., Дубицкий О.С., Куць Н.Г. Транспорт и вихревой тепловой насос. Современные технологии в машиностроении и транспорте. Научный журнал – Луцк: Луцкий НТУ, 2020. – С. 78–85. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i14
 3. В.В. Сацюк, Ю.В. Булік, О.С. Дубицький, Н.О. Толстушко. Дослідження процесу приготування сушильного агента у сонячному тепловому колекторі із використанням 3d-моделювання. Сільськогосподарські машини. Вип. 45. Луцький НТУ, Луцьк, 2020.172 с. – С. 94–102. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi45.405
 4. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного ринку транспортних послуг / О. С. Дубицький, В. І. Бодак, Н. Г. Куць, Ю. В. Булік // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - Вип. 3 (34). - С. 305-312. / URL: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2020.3(34).305-312
Тези доповідей

2023

 1. Булік Ю.В., Павлюк В.І. Застосування принципів «висхідного» та «низхідного» моделювання для проектування технологічного обладнання. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2023. – 396 с. – С. 88-90. / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=EO8i4eIAA…
 2. В. Сацюк, Ю. Булік, І. Малянтович. Застосування технології «цифровий двійник» для моделювання сонячного теплового колектору. Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». Кропивницький: ЦНТУ. 2023. – 430 с. – С. 175–187. / URL: https://drive.google.com/file/d/1GWaSLWlhLDFSQ11TjxZ8DdpWMEQ2HH7f/view?usp=shar…

2020

 1. Булік Ю.В., Дембіцький В.М., Павлюк В.І., Сітовський О.П. Шляхи підвищення якості послуг підприємств автосервісу. Науково- прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали Шостої всеукр. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2020 р.). Луцьк, 2020. – C. 14–15. / URL: https://drive.google.com/file/d/1kaZ8KB1EJe9lSbj4Q6WB-puaurSEiunF/view?usp=shar…
 2. Сітовський О.П., Булік Ю.В., Дембіцький В.М., Павлюк В.І Дослідження конструкцій автомобілів з використанням програмного забезпечення тримірного моделювання. Науково- прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали Шостої всеукр. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2020 р.). Луцьк, 2020. – C. 129–130. / URL: https://drive.google.com/file/d/1kaZ8KB1EJe9lSbj4Q6WB-puaurSEiunF/view?usp=shar…