Chuzh1603

Чиж Наталія Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент

Чиж Н.М., к.е.н., доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 16 березня 1982 року в місті Луцьку. У 1999 р. закінчила ЗОШ №7 м. Луцька Волинської області і нагороджена золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні».

       

         Освіта: вища, кандидат економічних наук, доцент

         Кваліфікація – бакалавр економіки та підприємництва 1999-2003, Волинський державний університет імені Лесі Українки.

Кваліфікація магістра з обліку і аудиту 2003-2004, Волинський державний університет імені Лесі Українки

У 2004 р. вступає на навчання з відривом від виробництва до аспірантури Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

У 2008 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси та кредит на тему: «Структуризація власного капіталу акціонерних товариств» в Інституті регіональних досліджень НАН України (диплом кандидата наук ДК № 053133). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2010 року Чиж Н.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи (атестат доцента 12 ДЦ №024126).

Науково-педагогічна діяльність: з 2004 р. по 2006 р. – асистент кафедри обліку та аудиту Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2006-2007 р.  - асистент кафедри фінансів Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007-2017 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри банківської справи Луцького НТУ, з 2017 р – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького НТУ.

 

Професійний досвід: Cтаж науково-педагогічної діяльності 15 років

Капітал підприємств, власний капітал акціонерних товариств, банківська система України.

Статті Web of Science

2024

 1. Dziamulych, M., Krupka, M., Stashchuk, O., Korobchuk, T., Mostovenko, N., Avramchuk, L., Chyzh, N., Tur, O. Dynamics of the monetary sector of Ukraine during the war and its impact on the efficiency of the banking system. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2024. Vol. 14(1). Special Issue XL. Pp. 230-234. (0,73 д.а.) / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140140/papers/A_38.pdf

2020

 1. Shmatkovska T., Dziamulych M., Gordiichuk A., Mostovenko N., Chyzh N., Korobchuk T. Trends in human capital formation and evaluation of the interconnection of socio-demographic processes in rural area: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2020. Vol. 20. Iss. 2. P. 437-444. / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000545124400058
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Чиж Н.М. Урбан О.А., Дзямулич М.І. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації світової економіки. Економічний форум: наук. журнал. 2023. 1(2), 46-51. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-7
 2. Чиж Н. М. Фінансові інновації в проєктному фінансуванні: перспективи та впровадження. Економічний форум: наук. журнал. 2023. 1(3), 148-155. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-19
 3. Чиж Н.М. Урбан О.А. Грошово-кредитна політика України: сучасні тенденції та виклики . Економічний форум: наук. журнал. 2023. №1. С. 157 – 162. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/390

2022

 1. Чиж Н.М., Олександренко І.В.Управління фінансами малого бізнесу. Економічний форум наук. журнал. 2022. № 3. C. 194-199 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/343
 2. Чиж Н.М. Функціонування банківської системи України: проблеми та перспективи. Бізнес Інформ. 2022. №4. С. 103-110. / URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2022-4_0-pages-103_1…

2021

 1. Урбан О.А., Дзямулич М.І., & Чиж Н.М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ . Економічний форум, 1(2), 13-18. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-2 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/199
 2. Чиж Н.М., Урбан О.А., & Дзямулич М. І. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ . Економічний форум, 1(3), 139-144. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-20 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/241
Тези доповідей

2023

 1. Чиж Н.М. Роль банків у фінансовій стабільності: ключові аспекти та виклики. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. м. Полтава 23 листопада 2023 р. С. 13.
 2. Чиж Н.М. Банківська система: проблеми та перспективи // Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 23 червня 2023 року, м. Луцьк С.131-133
 3. Чиж Н. Роль регуляторних органів у забезпеченні стабільності банківської системи // Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри : матеріали Х міжнар. науково-практич. конфер. (23 берез. 2023 р.) [Електронний ресурс] Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2023. С. 107-108

2022

 1. Чиж Н.М., Матрушенко О.О. Проектне фінансування в Україні: проблеми та перспективи// ІV міжнародна науково-практична конференція «Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство», 23-24 березня 2022 року, Київ: Вид. центр КНУКіМ, Ч.3 С. 187-189
 2. Чиж Н.М. Сучасний стан банківської системи // ІV міжнародна науково-практична конференція «Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство», 23-24 березня 2022 року, Київ: Вид. центр КНУКіМ. Ч. 3. С. 86-88.

2021

 1. Чиж Н.М. Кредитування: суть та перспективи. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України» 22 квітня 2021 року. Луцьк : Луцький національний технічний університет. С. 60.