v.chudovets

Чудовець Віталій Васильович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент

Доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 12 червня 1980 року в місті Луцьку. В 2002 році закінчив Луцький державний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра.

По закінченні навчання був зарахований до аспірантури Луцького державного технічного університету з відривом від виробництва.

У 2005 році призначений на посаду асистента кафедри обліку і аудиту, у 2006 році – на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту, з 2007 по 2018 рік – доцент кафедри обліку і аудиту, а з 2019 року по листопад 2023 рік - завідувач кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету, з грудня 2023 року - доцент кафедри обліку і аудиту.У 2006 році Рішенням спеціалізованої вченої ради Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 03.07.2008 року №4/32-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту.

Рішенням Аудиторської палати України від 14.07.2010 року №219/2 присвоєна кваліфікація аудитора.

Вища, Луцький державний технічний університет (2002 р.)., спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація - магістр з обліку і аудиту.

З 2010 року - аудитор, директор ТОВ "Аудиторська компанія "Терраудит"

Науково-практичні проблеми розвитку фінансового обліку та звітності, облікове забезпечення безпеки бізнесу.

Методичне забезпечення

2024

 1. Судово-бухгалтерська експертиза : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Чудовець. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14689

2023

 1. Актуальні питання обліку, контролю і оподаткування : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. В.В. Чудовець. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 84 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15794
 2. Кваліфікаційна робота магістра : метод. вказівки до викон. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Чудовець, І. В. Жураковська, Н. В. Тлучкевич. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13787
 3. Переддипломна практика : метод. вказівки до виконання переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.В. Чудовець, І.В. Жураковська. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 41 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13833

2022

 1. Судово-бухгалтерська експертиза : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Чудовець. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12170
 2. Підсумковий фаховий тренінг : метод. вказівки до проходження підсумкового фахового тренінгу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» спец. 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. І. Бродська, В. В. Чудовець. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12716
 3. Організація бухгалтерського обліку : метод. вказівки до викон. курсового проєкту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Зеленко, В.В. Чудовець. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13164
 4. Фінансовий облік І : метод. вказівки до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Чудовець, С.В. Зеленко. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12104
 5. Звітність підприємств : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Чудовець. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11187
 6. Звітність підприємств : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Чудовець. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. 120 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11186
 7. Актуальні питання обліку, контролю і оподаткування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. В.В. Чудовець. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6803
 8. Актуальні питання обліку, контролю і оподаткування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. В.В. Чудовець. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6801

2021

 1. Переддипломна практика : метод. вказівки до викон. переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Чудовець, І. В. Жураковська. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 27 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9520
 2. Фахова практика : метод. вказівки до проходження фахової практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» спец. 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: І.І. Бродська, В.В. Чудовець, Л.О. Риковська. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8306
 3. Фінансовий облік ІІ : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. В. Чудовець. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11175

2020

 1. Фінансовий облік ІІ : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Чудовець. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 116 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6665
 2. Звітність підприємств : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Чудовець. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8155
Монографія

2021

 1. Облікові, податкові та контрольні чинники забезпечення ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу: монографія / В.В. Чудовець та ін. ; за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. 148 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15218

2019

 1. Обліково-фінансові механізми підвищення ефективності діяльності підприємств лісового господарства України : монографія / В. В. Чудовець та ін. ; за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 212 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14783
 2. Чудовець В.В., Андрущак І.Є. Застосування хмарних технологій в бухгалтерському обліку / Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва: [колективна монографія] / колектив авторів за ред. В.В. Чудовця. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С.6-15 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/Kolekt_monograf_Lutsk2019.p…
 3. Чудовець В., Завадська Н. Удосконалення обліку програм лояльності: проблеми теорії та практики / Економіка Болгарії та Європейського Союзу в цифровому світі : [монографія]. – Софія, Болгарія: Університет національного та світового господарства, 2019. С.397-407. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/Monografia_2019_1.pdf
Електронний посібник

2022

 1. Звітність підприємств. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%…
 2. Фінансовий облік ІІ. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%…

2019

 1. Судово-бухгалтерська експертиза. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%…
Статті Web of Science

2023

 1. Financial, Accounting, and Analytical ensuring of the formation of the anti-crisis potential of financial regulation and control systems in Ukraine under the conditions of digitalization / Inna Lazaryshyna, Natalia Antoniuk, Oleg Dobryanskyy, Olena Didkivska, Olha Rudyk, Vitalii Chudovets, Tetiana Kotenko. Financial, Accounting, and Analytical ensuring of the formation of the anti-crisis potential of financial regulation and control systems in Ukraine under the conditions of digitalization. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Special Issue NO.: 13/02/ XXXV). (Vol. 13, Issue 2, Special Issue XXXV). Czech Republic, April, 2023. Pp. 101-106. / URL: https://drive.google.com/file/d/1-kZxrhiQrWlH4xCSDP3S0yrutQL0p9iO/view?usp=shar…
 2. Financial, accounting-analytical support and management of economic security in the system of sustainable development. / Tetiana Smatkovska, Svitlana Dereviako, Svitlana Rogach, Olha Shulga, Vitalii Chudovets, Liudmyla Artenchuk, Svitlana Begun, Nataliia Khomiuk. Financial, accounting-analytical support and management of economic security in the system of sustainable development. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Special Issue NO.: 13/02/XXXVII). (Vol. 13, Issue 2, Special Issue XXXVII). Czech Republic, April, 2023. Pp. 155-159. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gmzSUGJhCq3ggOKyL1LoQxu1M9QUizgE/view?usp=shar…

2021

 1. Development of Accounting and Taxation of Smes as a Factor of Macroeconomic Stability of the Country in the Context of Global Challenges: a Case Study of Ukraine / Vitalii Chudovets, Olena Stashchuk, Olha Havryliuk, Iryna Brodska, Iryna Tkachuk, Yuliia Grudzevych. Development of Accounting and Taxation of Smes as a Factor of Macroeconomic Stability of the Country in the Context of Global Challenges: a Case Study of Ukraine. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Special Issue NO.: 11/01/XVIII. (Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVIII). Czech Republic, April, 2021. Pp. 11-15. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE) URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/PDF/110118.pdf / URL: https://drive.google.com/file/d/1vHjacan19cNamnShefPbJ0s7r-cw_Dvb/view?usp=shar…
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Сучасні тенденції розвитку контрольної функції бухгалтерського обліку / Кузьмак О. І., Чудовець В. В. Сучасні тенденції розвитку контрольної функції бухгалтерського обліку. Економічний форум : наук. журн. 2022. №1. С. 114-119. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LFToTnYlM863IjejhkGScHxEbNrpOfyp/view?usp=shar…

2021

 1. Аспекти захисту бухгалтерських даних в умовах використання інноваційних та інформаційних технологій / Марценюк В., Сверстюк А., Андрущак І., Чудовець В., Кошелюк В. Аспекти захисту бухгалтерських даних в умовах використання інноваційних та інформаційних технологій. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2021. №42. С. 172-176. / URL: https://drive.google.com/file/d/18X1OP9L-C5_mFnXhXZUl-vRcfgJJFZJJ/view?usp=shar…

2020

 1. Роль обліку в припиненні незаконних рубок лісу / Чудовець В.В., Рябушко І.В. Роль обліку в припиненні незаконних рубок лісу. Бізнес Інформ. 2020. №12. С.310-318. / URL: https://drive.google.com/file/d/1pAQDlqqL6e7dJxgk48dMFJ2Peip2li_s/view?usp=shar…

2019

 1. Хмарні обчислення та аналіз особливостей інформаційної безпеки в хмарі / Андрущак І.Є., Марценюк В.П., Андрощук І.В., Чудовець В.В., Потейчук М.І. Хмарні обчислення та аналіз особливостей інформаційної безпеки в хмарі. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2019. № 37. С. 5-9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kint_2019_37_3. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kint_2019_37_3.

2018

 1. Облікове забезпечення діяльності підприємств лісової галузі: стан та перспективи / Чудовець В.В., Жураковська І.В. Облікове забезпечення діяльності підприємств лісової галузі: стан та перспективи. Облік і фінанси. 2018. № 2 (80). C.11-15. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2018_2_4
 2. Економетричний аналіз зміни показників діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок переоцінки основних засобів / Чудовець В.В., Якимчук Д.Д. Економетричний аналіз зміни показників діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок переоцінки основних засобів. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2018. Вип. 15(57). С. 270-276. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/ecnof_2018_15_30.pdf

2017

 1. Удосконалення методики обліку забезпечень виплат працівникам / Чудовець В.В., Жураковська І.В. Удосконалення методики обліку забезпечень виплат працівникам. Бізнес Інформ. 2017. №3. C. 340–345. / URL: https://drive.google.com/file/d/1RwccEJduIocBAxwroZm2EiBuNgVTHjnk/view?usp=shar…
 2. Загальна система оподаткування фізичних осіб-підприємців: стан та перспективи / Чудовець В.В., Жураковська І.В. Загальна система оподаткування фізичних осіб-підприємців: стан та перспективи. Облік і фінанси. 2017. № 3. С. 66-71. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2017_3_11

2016

 1. Облікове забезпечення управління продуктивністю в молочному тваринництві / Чудовець В.В., Слодзік Д.В. Облікове забезпечення управління продуктивністю в молочному тваринництві. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2016. Вип. 13(49). Частина 1. С. 220-227. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Ekonomichni_nauki_Oblik_i_f…
 2. Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами / Чудовець В.В., Жураковська І.В. Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами. Бізнес Інформ. 2016. № 3. С. 183-187. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_3_26
Тези доповідей

2023

 1. Чудовець В.В. Зміст та завдання фінансового обліку в управлінні підприємством. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. С. 134-136.
 2. Чудовець В.В. Використання економічної експертизи в судочинстві. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 16 грудня 2023 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. С.44-46.

2022

 1. Чудовець В.В. Формування та подання фінансової звітності під час воєнного стану. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С. 217-219.
 2. Чудовець В.В. Розширення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 425-426.

2021

 1. Чудовець В.В. Значення фінансового обліку в управлінні підприємством. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 червня 2021 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 79-81.
 2. Чудовець В.В. Роль науково-педагогічного колективу у формуванні іміджу закладу освіти. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 405-408.

2020

 1. Чудовець В.В. Особливості аудиту проектів в рамках програм транскордонного співробітництва. Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2020. С.135-137.
 2. Чудовець В.В. Напрямки удосконалення підготовки студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 червня 2020 р.). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 170-172.
 3. Чудовець В.В. Практичні проблеми судово-бухгалтерської експертизи. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 3 жовтня 2020 року). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 113-115.

2019

 1. Чудовець В.В. Проблеми розвитку статистичної звітності лісового господарства. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. К.: НУБіП України, 2019. С. 195-197.
 2. Чудовець В.В. Статистична звітність лісових ресурсів в контексті глобальних викликів. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 червня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 106-107.
 3. Чудовець В.В. Проблеми облікового забезпечення калькулювання собівартості продукції лісового господарства. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 жовтня 2019 року). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 92-95.
 4. Чудовець В.В. Перспективи впровадження нефінансової звітності в Україні. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 203-204.