Igor-71

Цизь Ігор Євгенович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 19 липня 1971 року в селі Хмелів Володимир-Волинського району Волинської області.

 

1991-1992 рр. – служба у Збройних силах України.

          

У 1998 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Сільськогосподарські машини”.

Кандидат технічних наук з лютого 2003 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К К 36.814.03 Львівського національного аграрного університету (м.Львів). Диплом - ДК № 01938.

Вчене звання доцента кафедри сільськогосподарського машинобудування присвоєно у грудні 2005 року. 02 ДЦ 015956.

2001 – 2002 рр. – асистента кафедри пакування та автоматизації виробничих процесів Луцького державного технічного університету;

2002-2005 рр. – асистент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького державного технічного університету;

2005-2010 зав. каф.  сільськогосподарського машинобудування Луцького національного технічного університету;

2010 – 2012 рр. доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького національного технічного університету; 2012-2017 рр.  зав. каф. інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету;

2017-2018 рр. – доцент каф. інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету;

2018-2020 рр. – декан машинобудівного факультету Луцького національного технічного університету;

2020 р. – нині – доцент кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А. Хайліса Луцького національного технічного університету

Функціонування замкнутих агро-екологічних систем, добування та використання сапропелів, відновлення прісноводних озер, сільськогосподарське машинобудування, відновлювані джерела енергії, деградація ґрунтів.

Методичне забезпечення

2023

 1. Вступ до фаху : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Є. Цизь. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 156 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12918
 2. Вступ до фаху : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Є. Цизь. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 170 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12917
Статті Scopus

2023

 1. Tsiz I., Khomych S., SatsiuK V., Tarasyuk V. Research of the air flow form in the intake device for sapropel extraction (Дослідження форми повітряного потоку у забірному пристрої для добування сапропелю) // INMATEH – Agricultural Engineering. Vol. 69 №1. Pp. 305-314 / URL: https://doi.org/10.35633/inmateh-69-28
 2. Tsiz I., Khomych S., Didukh V., Yukhymchuk S. Study of dehydration of organic sapropel by compression method (Дослідження зневоднення органічного сапропелю методом стискання) // 22nd International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava, 24.-26.05.2023. Pp 173-178. / URL: https://www.tf.lbtu.lv/conference/proceedings2023/Papers/TF033.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Цизь, І. Є., Дідух, В. Ф., Голій, О. В., Хвесик, В. О., & Голій, В. О. (2023). Дослідження впливу сапропелю природної вологості на урожайність сої за екстремальної нестачі вологи. Сільськогосподарські машини, 49, 22-30 / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1013
 2. Цизь І.Є., Голій О.В., Хвесик В.О., Оласюк Я.В., Деміх І.В. (2023) Дослідження процесу та знаряддя для глибокого розпушення ґрунту. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, №1(20) , 290-302 с. / URL: https:// DOI 10.36910/automash.v1i20.1058
 3. Хомич C.М., Цизь І.Є., Сацюк В.В.( 2023).Прогнозування терміну працездатності відремонтованої поверхні деталі. Сільськогосподарські машини, 49, 105-110. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1061
Тези доповідей

2023

 1. Цизь І.Є., Голій О.В., Хвесик В.О., Оласюк Я.В., Деміх І.В.
  Дослідження процесу та знаряддя для глибокого розпушення ґрунту // Інноваційні технології в АПК: збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 червня 2023 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – с. 192-194.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1p1Kqu95GWUoeX6FQlElGC6dVJqp92Nsk/view
 2. Цизь І.Є., Дідух В.Ф., Голій О.В., Хвесик В.О., Голій В.О. Дослідження впливу сапропелю природної вологості на ріст сої за екстремальної нестачі вологи // Інноваційні технології в АПК: збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 червня 2023 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – с. 195-197 / URL: https://drive.google.com/file/d/1p1Kqu95GWUoeX6FQlElGC6dVJqp92Nsk/view
 3. Дідух В.Ф., Цизь І.Є., Тарасюк В.В., Данилюк В. М., Тарасюк Д.В. Особливості вирощування картоплі в умовах полісся з використанням місцевих добрив // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технічний прогрес в АПВ». 2023 с. 95-98. / URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/37916/1/MVNPK_Tehnichnyj_progre…