l.datsiuk@lutsk-ntu.com.ua

Дацюк Леонід Миколайович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1993 року закінчив Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний
технічний університет) за спеціальністю «Сільськогосподарське машинобудування».
Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 12 червня 1993 року присвоєно
кваліфікацію «Інженер-механік» (диплом КЕ No 004912). 1 вересня 1993 року був
прийнятий на посаду інженера І категорії наукового відділу Луцького державного
технічного університету (ЛДТУ). 1998 року зарахований до аспірантури ЛДТУ, яку
закінчив в 2001 році. 1999–2001 роках працював асистентом кафедри СГМ. 2001–2002
роках молодший науковий співробітник наукового відділу ЛДТУ. 2002–2003 роках
асистент кафедри ПАВП. 2003–2005 роках молодший науковий співробітник наукового
відділу ЛДТУ. 8 квітня 2005 року захистив дисертацію з присудженням наукового ступеня
кандидата технічних наук (рішення спеціалізованої вченої ради Львівського державного
аграрного університету та президії Вищої атестаційної комісії України, диплом кандидата
наук ДК No 032172, Київ, від 15 грудня 2005 року, протокол No65-08/7). 1 вересня 2005
року прийнятий на посаду асистента кафедри СГМ, а в січні 2006 року переведений на
посаду старшого викладача кафедри. 23 березня 2006 року прийнятий на посаду
виконуючого обов’язки доцента кафедри СГМ. Рішенням Вченої ради ЛДТУ від 19 квітня
2007 року Дацюку Л.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри сільськогосподарського
машинобудування (атестат доцента 12ДЦ No 016754, від 19 квітня 2007 року, протокол
No2/24-Д). 1 вересня 2007 року доцент на кафедрі обладнання лісового комплексу. 1
вересня 2011 року доцент на кафедрі обладнання лісового комплексу та теорії механізмів
машин. 1 вересня 2018 року доцент на кафедрі галузевого машинобудування. 1 вересня
2020 року утворилася кафедра лісового господарства. На цю кафедру був переведений на
посаду доцента, яку займаю до теперішнього часу.

підготовка механізмів брання та підбирання; розробка
універсальної льонозбиральної машини; використання процесу збирання льону за двома
технологіями комбайновою та роздільною; дослідження комплектації льонозбиральної
машини змінними бральним і підбирально-повертальним апаратами та узгодження їх
режимів роботи; дослідження процесу підготовки ґрунту до садіння сіянців дерев;
вдосконалення дискової садильної машини; дослідження дискових лісових культиваторів;
дослідження роботи розпушувального устаткування лісового трактора.; зменшення
енергозатрат для сушіння пиломатеріалів.