dvm2

Дембіцький Валерій Миколайович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2002 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”.

Кандидат технічних наук з травня 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 35.052.20 Національного університету «Львівська політехніка» (м.Львів). ДК № 036092.

01.09.1997 р. – 29.06.2002 р. – студент Луцького державного технічного університету

01.10.2002 р. – прийнятий на посаду інженера-конструктора у відділ сертифікації і випробувань Луцького автомобільного заводу;

04.06.2003 р. – присвоєно ІІІ категорію інженера-конструктора;

09.03.2006 р. – присвоєно ІІ категорію інженера-конструктора;

04.12.2006 р. – присвоєно І категорію інженера-конструктора;

02.07.2007 р. – 31.03.2009 р. – заступник начальника випробувальної лабораторії відділу сертифікації і випробувань;

01.04.2009 р. – 19.08.2010 р. – начальник випробувальної лабораторії відділу сертифікації і випробувань Дочірнього підприємства “Автоскладальний завод № 1” ВАТ “Луцький автомобільний завод” (з 09.03.2010 - Дочірнього підприємства “Автоскладальний завод № 1” публічного акціонерного товариства “Автомобільна компанія “Богдан-Моторс””);

01.11.2010 р. - 30.09.2016 р.  завідувач лабораторії надійності і рухомого складу відділу міський електричний транспорт Державного підприємства “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства”;

 05.10.2016 р. – 01.02.2020 р. – старший викладач кафедри автомобілів та транспортних технологій Луцького національного технічного університету

01.02.2020 р. – по даний час – доцент кафедри автомобілів та транспортних технологій Луцького національного технічного університету

Стратегія розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року в рамках реалізації проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у громадському транспорті міста Луцька» (E-UKR.2-18) програми «Сталий розвиток громад через партнерські проекти (NAKOPA-2018)» (2021 р.)

Теоретичні та експериментальні дослідження експлуатаційних властивостей КТЗ, КТЗ з традиційними, гібридними та електричними силовими установками, електромобілі та їх інфраструктура, енергозберігаючі та енергоефективні технології на транспорті, покращення експлуатаційних властивостей КТЗ, вдосконалення методів та засобів випробувань КТЗ, діагностування та випробування транспортних засобів, альтернативні джерела енергії.

Монографія

2022

 1. Дембіцький Валерій. Дослідження енергетичних показників транспортних засобів з електричним приводом. Монографія / за заг. ред. Д.В. Ломотька. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2022. Т1 – 216 с. (с. 77 – 114). / URL: https://ukrtsa.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/transport1.pdf

2017

 1. Дембіцький В.М. Застосування систем рекуперативного гальмування на автомобільному транспорті: монографія / Валерій Миколайович Дембіцький. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 173 с.
Навчальний посібник

2019

 1. Технічна експлуатація автомобілів: Навчальний посібник / В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк, В.М. Придюк – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 473 с.
Електронний посібник

2019

 1. Технологічний розрахунок автотранспортних підприємств: Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів». Укладачі: Дембіцький В.М., Павлюк В.І. Придюк В.М. (Довідка № 19-36, протокол № 10 від 19.06.2019 р.)
Статті Scopus

2023

 1. Valerii Dembitskyi, Vitalij Grabovets, Modeling of a power consumption by bus in the real operating conditions, Transportation Engineering, Volume 14, 2023, 100216, ISSN 2666-691X / URL: https://doi.org/10.1016/j.treng.2023.100216
 2. Pustiulha, S., Samchuk, V., Samostian, V., Prydiuk, V., Dembitsky, V. Influence of the City Transport Route Network Discrete Model Geometrical Parameters on a Quality of a Passenger Traffic System Operation // Lecture Notes in Networks and Systems Volume 536 LNNS, Pages 740 - 7512023 International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20141-7_66

2022

 1. Mazyliuk, Pavlo, Sitovskyi, Oleg, Prentkovskis, Olegas, Dembitskyi, Valerii, Murovanyi, Igor and Bulik, Yurii. "Research of an Influence of a Traffic Flow Movement Intensity Change on the Possibility of Nonstop Passage of the Traffic Lights Objects" Transport and Telecommunication Journal, vol.23, no.2, 2022, pp.142-150. https://doi.org/10.2478/ttj-2022-0012 / URL: https://doi.org/10.2478/ttj-2022-0012
 2. Sakhno, V., Murovanyi, I., Poliakov, V., Dembitskyi, V. (2022). Issue on Movement Stability of Three Sections Trailer Bus Train. In: Prentkovskis, O., Yatskiv (Jackiva), I., Skačkauskas, P., Junevičius, R., Maruschak, P. (eds) TRANSBALTICA XII: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-94774-3_14
 3. Pustiulha S., Samchuk L., Dembitskyi V., Samostian V., Prydiuk V. THE TECHNICAL AND OPERATING PARAMETERS OF THE TROLLEYBUSES WITH AN AUTONOMOUS MOVE MARGIN. Mechanical Engineering in Transport. 2022. VOL. 24. № 1. S. 29-40. / URL: https://komunikacie.uniza.sk/artkey/csl-202201-0014.php

2021

 1. I. Kondysiuk, A. Tryhuba, O. Bashynsky, V. Grabovets, V. Dembitskyi and I. Myskovets, "Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects," 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), LVIV, Ukraine, 2021, pp. 303-306, doi: 10.1109/CSIT52700.2021.9648739. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9648739
 2. Dembitskyi, Valerii. (2021). Use of the Bezier Curves for a Vehicles Driving Cycles' Modeling. Communications - Scientific letters of the University of Zilina. 23. B65-B75. / URL: https://komunikacie.uniza.sk/artkey/csl-202101-0024_use-of-the-bezier-curves-fo…

2020

 1. Sitovskyi, O.P., Dembitskyi, B.M., Bulik, Y.V., Mazyliuk, P.V. (2020). Theoretical Aspects of Diagnosing of Car Engine at the Time of Acceleration. In: Karabegović, I. (eds) New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-46817-0_74
 2. Zaharchuk, V., Zaharchuk, O., Dembitskij, V., Ivanciv, V., Pankevich, S. (2020). Evaluation of Energy and Ecological Indicators of Motor Biofuels. In: Ivanov, V., et al. Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_91
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Андрусенко Сергій; Будниченко Ігор; Дембіцький Валерій. Застосовність показників оцінювання енергоефективності транспортних засобів // Сучасні технології в машинобудування та трансопрті, 2023, Випуск 1 (20). Стор. 59-69. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/1034

2020

 1. Дембіцький В.М., Павлюк В.І. Визначення норм часу на технічне обслуговування транспортного засобу для формування трудомісткості робіт / В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2020, Том 2, № 15. – с. 20 – 28. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/388
 2. О. С. Дубицький, В. М. Дембіцький, І. О. Павлова, і П. В. Мазилюк, «Підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії», ВМТ, вип. 11, вип. 1, с. 62–70, Лип 2020. / URL: https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/197

2019

 1. V. Kyshchun, S. Pustiulha, V. Samchuk, V. Dembitskij, V. Prydiuk. Formation of classification features of road cars. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2019. №2(13). С23–29. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/84

2018

 1. Дембіцький В.М., Мазилюк П.В., Павляшик С.М. Адаптація їздового циклу до реальних умов руху міських автобусів / В.М. Дембіцький, П.В. Мазилюк, С.М. Павляшик // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник — Луцьк: Луцький НТУ, 2018. № 62. – с. 98 – 102.
 2. Сітовський О.П., Дембіцький В.М., Мазилюк П.В., Медвєдєв І.І. Оцінка паливної економічності міських автобусів у їздовомі циклі приведеному до реальних умов руху / О.П. Сітовський, В.М. Дембіцький, П.В. Мазилюк, І.І. Медвєдєв // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2018, № 1 (10). – с. 112 – 116. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/issue/view/23/26

2017

 1. Мошковський С.О. Коригування питомих трудомісткостей ТО і ремонту легкових автомобілів під час технологічного розрахунку СТО / С.О. Мошковський, В.І. Павлюк, В.М. Дембіцький // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2017, № 1 (8). – с. 94 – 99. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/issue/view/25/28
 2. Дембіцький В.М. Можливість застосування ланцюгів Маркова для прогнозування режимів руху автомобілів / В.М. Дембіцький, О.П. Сітовський // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2017, № 2 (9). – с. 36 – 42. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/issue/view/24/27
Тези доповідей

2023

 1. Дембіцький В.М., Клехо О.В. Аналіз структури станцій технічного обслуговування автомобілів // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку авто-мобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. –Вінниця: ВНТУ, 2023. – с. 131 - 133 / URL: https://www.researchgate.net/profile/Valerii-Kolesnikov/publication/375715532_M…
 2. І.Б. Кравчук, В.М. Дембіцький Шляхи підвищення ефективності функціонування лінії інструментального контролю // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. М. Житомир. 15–19 травня 2023 року. с. 19 – 20. / URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/perspektyvy-rozvytku-1.pdf