shm@lntu.edu.ua

Дідух Володимир Федорович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 2 листопада 1955 р. у с. Диковини Берестечківського району Волинської області, в сім’ї колгоспників. У 1972 році закінчив Лобачівську середню школу і вступив на навчання до Львівського ТУ-8, у якому здобув спеціальність слюсаря-інструментальника 3-го розряду. До призову в Радянську армію працював робітником на заводі ім. В.І. Леніна у м. Львові.

Протягом 1974-1977 р. р. служив на Балтійському військово-морському флоті. Після звільнення з армії вступив на денну форму навчання до Львівського сільськогосподарського інституту на факультет механізації сільського господарства, який закінчив у 1982 році, де здобув фах інженера-механіка. Працював рік у даному вузі на кафедрі сільськогосподарських машин навчальним майстром. У 1983 р. переїхав на постійне місце проживання до м. Луцька. З 1983 по 1986 р. р. працював інженером-конструктором відділу головного технолога ДПЗ-28 (Державний підшипниковий завод).

 

Активіст здорового способу життя, у 1979-1985 р. р. – член збірної України з легкої атлетики (спортивна ходьба), майстер спорту. Неодноразовий чемпіон та призер легкоатлетичних змагань різного рівня. Підготував 4-х майстрів спорту. Член футбольної ветеранської команди «Луцька політехніка», ФК «Абориген». Чемпіон України з футболу у категорії 60+.

Одружений. Дружина – Людмила Петрівна 1963 р. н. - учителька. Син Петро 1992 р. н – жонатий, лікар; донька Світлана 1985 р. н. – заміжня, к.е.н, педагог.

Навчально-наукову роботу розпочав у лютому 1986 році з посади старшого лаборанта (за сумісництвом - викладача) кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту. З 1987 по 1990 р. р. навчався на денній формі в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. Підготував і захистив у 1991 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва за темою: «Сушка вороха семян сахарной свеклы в противоточной карусельной сушилке».

У 2003 році захистив дисертаційну роботу «Науково-технологічні основи механізованого сушіння неоднорідних рослинних матеріалів» на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

З 1990 по 2012 р.р . працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, зав. кафедри, директора інституту неперервного навчання Луцького національного технічного університету. З 27. 08. 2012 р. по 15.09.2015 р. завідувач кафедри експлуатації та технічного обслуговування машин ім. професора О.Д. Семковича Львівського національного аграрного університету(за сумісництвом професор кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету). З 15.09. 2015 р. по 1.09. 2017 р. професор кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету. З 1.09. 2017 р. в.о. завідувача кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету, завідувач кафедри Аграрної інженерії ім проф. Г.А. Хайліса по 01.10.2022 р. На даний час професор кафедри.

Є автором і співавтором більше 350 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, монографій, авторських свідоцтв і патентів України на винаходи. Член докторських спеціалізованих вчених рад: у Тернопільському НТУ ім.. Івана Пулюя за спеціальністю «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», у Луцькому НТУ за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів». Під керівництвом підготовлено 17 кандидатів технічних наук і два доктори технічних наук. Відмінник освіти України, кращий винахідник Волинської області 1999 року, визнаний «Кращим науковцем Волинського краю» у 2010 р., маю урядові нагороди. Призер інноваційних державних конкурсів.

Сфера наукових інтересів - органічне землеробство, відродження льонарства, сільськогосподарське машинобудування.

Статті Scopus

2023

  1. Tsiz I., Khomych S., Didukh V., Yukhymchuk S. Study of dehydration of organic sapropel by compression method (Дослідження зневоднення органічного сапропелю методом стискання) // 22nd International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava, 24.-26.05.2023. Pp 173-178. / URL: https://www.tf.lbtu.lv/conference/proceedings2023/Papers/TF033.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. ЯГЕЛЮК, С. В., ДІДУХ, В. Ф., & ФОМИЧ, М. І. (2023). ВЛАСТИВОСТІ БІОМАСИ СТЕБЕЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Товарознавчий вісник, 1(16), 235-243. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-19
  2. Цизь, І.Є., Дідух, В.Ф., Голій, О.В., Хвесик, В.О., & Голій,В.О.(2023). Дослідження впливу сапропелю природної вологостіна урожайність сої за екстремальної нестачі вологи. Сільськогосподарські машини, 49, 22-30. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1013
  3. Дідух, В. Ф., Альбота, Д. С., & Бодак,М. В.(2023). Дослідження процесу руйнування стебел льону олійного вальцями з трапецієподібними зубцями. Сільськогосподарські машини, 49, 31-38. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1016
  4. Ягелюк, О.О., Дідух, В.Ф., & Ягелюк,С.В.(2023).Оцінювання якості стеблостою льону з використанням безпілотних літальних апаратів. Сільськогосподарські машини,49,134-140. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1068