Lubov

Добровольська Любов Наумівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра електричної інженерії

Професор

Добровольська Любов,  кандидат  технічних наук, професор,  професорка кафедри електричної інженерії   ЛНТУ

Україна, 43017, м. Луцьк, вул. Львівська,75

Email:  lsobchuk@gmail.com

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 01.08.1957 року у м. Дубно Рівненської області. 1974 - 1980 рр. навчалася у  Луцькому філіалі Львівського політехнічного інституту.     Працювала на посадах інженера механіка у проектному інституті “Діпроспецавтотранс” та  інженера конструктора на підшипниковому заводі.    У 1991 році поступила на денне відділення  аспірантури Луцького індустріального інституту на спеціальність  « Автомати у машинобудуванні», яку закінчила у 1994 році.У 1996 році  захистила кандидатську дисертацію.по спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування.Працювала на  кафедрі технології машинобудування ЛІІ (1994- 1998) рр. на посадах асистента, ст.викладача, з  1998 року і по 2005 рік - на кафедрі  автоматизованого управління   виробничими процесами на посаді доцента. Вчене звання доцента  отримала у 2000 році.З 14 вересня 2005 року по 28 грудня 2017 року - завідувач кафедри електропостачання. 23 лютого 2008 року - диплом спеціаліста про перепідготовку ДСК№ 122191 за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»,  кваліфікація інженер- електри,  6.02. 2015 року  отримала   атестат професора /12ПР № 010188/ кафедри електропостачання.    З 2018 року і по даний час - професор  кафедри  електричної інженерії

# Вища технічна

  • 1994 р.-  1998р.-  асистент, ст.викладач   кафедри технології машинобудування 
  • 1998р. -2005р. доцент кафедри  автоматизованого управління   виробничими процесами;
  • 2005р.-2017р., доцент, професор,  завідувач кафедри електропостачання
  • 2018р. - нині, професорка  на кафедрі електропостачання / електричної інженерії/.

1975-1983рр. - інженер механік у проектному інституті “Діпроспецавтотранс”

1983- 1991рр.-  інженер конструктор на ДПЗ-28і. 

Енергозбереження, вплив децентралізованих джерел енергії на розподільні мережі, енергоощадні  режими електроспоживання промислових і непромислових об'єктів, відновлювальна енергетика, автоматизація виробничих процесів, застосування методу акустичної емісії.

Монографія

2017

  1. # Монографія.Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: монографія/ Л.Н.Добровольська, В.О. Бондаренко, В.В. Черкащина, А.В. Гадай, Ю.В. Грицюк, І.В. Грицюк,Л.В. Давиденко, Н.В. Коменда, В.І. Волинець,/ За редакцією Л.Н. Добровольської. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017.268с. ISBN 978-617-672-173-4
    В монографії представлено результати актуальних наукових досліджень в галузі підвищення ефективності споживання електричної
    енергії в електротехнічних системах і комплексах засобами вдосконаленого контролю за параметрами функціонування повітряних
    ліній змінного струму, динамічної компенсації реактивних навантажень та організації відповідних систем енергетичного менеджменту
    / URL: #Міністерство освіти і науки України Луцький Інституційний репозитарій ЛНТУ ht…
Статті Scopus

2023

  1. MACROMODELING OF LOCAL POWER SUPPLY SYSTEM BALANCE FORECASTING USING FRACTAL PROPERTIES OF LOAD AND GENERATION SCHEDULES
    Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
    2023-09-30 | Journal article
    DOI: 10.35784/iapgos.4457
    CONTRIBUTORS: Daniyar Jarykbassov; Petr Lezhniuk; Iryna Hunko; Vladyslav Lysyi; Lubov Dobrovolska / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.4457
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Л. Н..Добровольська, Д.С.Собчук. АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.Збірник наукових праць "Перспективні технології та прилади" .- № 22 (2023).-с.38
    / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/issue/view/133ttps://doi.org/10.369…

2022

  1. Д. С. СОБЧУК,. Л. Н. ДОБРОВОЛЬСЬКА. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ТА АЛГОРИТМІВ /КОРИГУВАННЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ /Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №2(27)2022 / URL: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2022-2-52-57
Тези доповідей

2023

  1. Л. Н..Добровольська, Д.С.Собчук
    ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ. Збірник тез доповідей III-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту– 2023»: Збірник тез [Електронний ресурс]. –Вінниця: ВНТУ. – 2023. – (PDF ,490 с.)ISBN 978-966-641-935-7
    / URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/778/1355/2610-1
  2. Tunely budoucnosti: Inovace ve vývoji silničních tunelů
    v poválečném období na Ukrajině/ Tunnels of the future:
    Innovations in the development of road tunnels in the post-war
    period in Ukrainemezinárodní konferenci
    POŽÁRNÍ BEZPEČNOST TUNELŮ 2023, která proběhne
    v Prosper Golf Resort Čeladná
    v termínu 20. - 21. 09. 2023
  3. Добровольська Л.Н., Собчук Д.С. Аналіз автономних систем електрозабезпечення технологічних процесів у сільському господарстві. ХІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»,25 — 26 травня 2023 р.
    / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/kzyatps-2023-2/

2022

  1. Добровольська Л.Н., Собчук Д.С..Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 73 с. / URL: https://www.google.com/search?q=

2019

  1. Добровольська Л.Н., Собчук Д.С.. Дослідження ефективності розподільних мереж електропостачання з відновлювальними джерелами енергії. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції « Комплексне забез-печення якості технологічних процесів та систем», 14 - 16 травня 2019 р.. (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – 280 с.
    / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/kzyatps-2019-1/