viktoriia_dorosh

Дорош Вікторія Юріївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Базова освіта

Луцький державний технічний університет, 2003 рр. Диплом ВС, спеціальність – «Фінанси», кваліфікація (за дипломом) – фінансист-економіст № 22758904 від 27.06.2003 р.

Диплом кандидата наук

Диплом ДК, спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит №066101 23.02.2011 р. Вища атестаційна комісія України

Тема дисертації Фінансовий механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні

Атестат доцента

12ДЦ, доцент кафедри фінансів №032903 30.11.2012 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Статті Scopus

2023

  1. Kryvovyazyuk I., Britchenko I., Smerichevskyi S., Kovalska L., Dorosh V., Kravchuk P. Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 2023, 32 (1), pp. 3-17. / URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2023/2023-1/01_Kryvovyazyuk.pdf

2021

  1. Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko О., Oleksandrenko І., Dorosh V., Visyna T. Business Diagnostics as a Universal Tool for Study of State and Determination of Corporations Development Directions and Strategies. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Volume 20, Issue 2. / URL: https://www.abacademies.org/articles/business-diagnostics-as-a-universal-tool-f…

2020

  1. Kryvovyazyuk Igor, Vakhovych Iryna, Kaminska Iryna, Dorosh Viktoriia. Managerial innovations in methodology of solving export-import activity problems and ensuring international corporations business excellence. Quality - Access to Success, 2020, Vol. 21, No 178, с. 50-55. / URL: https://www.calitatea.ro/assets/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Дорош В.Ю. Жилюк І.О. Генезис наукової думки щодо поняття “фінансовий механізм” Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 20(79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/
  2. Дорош В.Ю. Махмер Р.Р., Дорош В.Ю. Механізм реалізації публічно-приватного партнерства у поствоєнній трансформації України. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 20(79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/
  3. Московчук Алла, Дорош Вікторія. Ретроспективна аналітична оцінка результативності діяльності підприємницьких структур. Економічний форум. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023 № 2. С. 72-80 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-11
  4. Голян В.А., Дорош В.Ю., Мединська Н.В., Мороз Ю.О., Філюк Д.П. Платність землекористування як фактор зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування. Агросвіт. 2023. №21. С. 25-32. / URL: https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2361
  5. Московчук, А., & Дорош, В. (2023). Детермінанти формування фінансових результатів: ретроспективний та перспективний аналіз. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, (4), 468-478. / URL: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-4-468-478
Зарубіжні наукові видання

2023

  1. Stashchuk, M. Kulynych, S. Tesliuk, M. Kupyra, V. Dorosh, N. Vahnovska INTELLIGENT FINANCIAL TECHNOLOGIES: CONVERGENCE, MANAGEMENT, SYNERGISM AND TOTAL VECTORS OF INFLUENCE Journal of Namibian Studies - History Politics Culture. Vol. 34 (2023) / URL: https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/1193