Сергій Дробишинець

Дробишинець Сергій Ярославович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 8 серпня 1978 року у с. Ниви-Губинські, Горохівського району, Волинської області.

У 1995 році отримав атестат про повну загальну середню освіту загальноосвітньої середньої школи №24 м. Луцька.

У 2000 році закінчив з відзнакою Луцький державний технічний університет  та здобув кваліфікацію «Магістр будівництва» за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

У 2006 році отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності: 05.23.01 - "Будівельні конструкції, будівлі та споруди".

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри "Автомобільні дороги та аеродроми".

Із 2017 року працюю на посаді доцента кафедри "Будівництво та цивільна інженерія" Луцького національного технічного університету.

У 2000 р. закінчив з відзнакою Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 24 червня 2000 року присвоєно кваліфікацію «Магістр будівництва» (диплом ВС № 13821880).

Кандидат технічних наук з жовтня 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» (м.Львів) на тему: «Вплив повторних малоциклових навантажень на механічні характеристики сталефібробетону та роботу згинальних елементів на його основі». ДК № 036641.

Вчене звання доцента кафедри автомобільних доріг та аеродромів присвоєно у липні 2011 року. 12 ДЦ 025407.

– 2003 р. - 2006 р.учбовий майстер будівельної лабораторії кафедри «Промислового та цивільного будівництва» та головний спеціаліст студентського проектно-випробувального будівельного центру при будівельному факультеті (за сумісництвом) Луцького державного технічного університету.

– 2006 р. - 2009 р. – старший викладач, доцент кафедри «Автомобільних доріг та аеродромів» Луцького національного технічного університету.

– 2009 р - 2014р. – заступник декана факультету будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету.

– 2014 р. - 2017 р. – завідувач кафедри «Автомобільних доріг та аеродромів» Луцького національного технічного університету.

– 2017 р. - 2020 р. – завідувач секції «Автомобільних доріг та аеродромів» кафедри «Будівництва та цивільної інженерії» Луцького національного технічного університету.

– 11 червня 2020 року – по нині – доцент кафедри «Будівництва та цивільної інженерії» Луцького національного технічного університету.

 • Дослідження фізико-механічних властивостей та напружено-деформованого стану комбіновано-армованих залізобетонних елементів.
 • Застосування фібробетону для виготовлення різноманітних будівельних конструкцій.
 • Аналіз існуючої організації дорожнього руху в містах та на автомобільних дорогах та розробка пропозицій щодо покращення організації та безпеки руху.
Методичне забезпечення

2021

 1. Організація та планування дорожнього виробництва. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання. / Дробишинець С.Я. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 72с.
 2. Організація та планування дорожнього виробництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання./Дробишинець С.Я.–Луцьк:Луцький НТУ,2021.–44с.

2020

 1. Проектування автомобільних доріг. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації Автомобільні дороги та аеродроми денної та заочної форм навчання. / Дробишинець С.Я., Процюк В.О. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 60с.
 2. Технічна експлуатація, реконструкція та модернізація, будівель та споруд. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання. / Дробишинець С.Я. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 60с.

2019

 1. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми») денної та заочної форм навчання. / Дробишинець С.Я., Шимчук О.П. . – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 36 с.
 2. Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації АДА. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми») денної та заочної форм навчання. / Процюк В.О., Дробишинець С.Я. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 56 с.
 3. Проектування автомобільних доріг. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми») денної та заочної форм навчання. / Дробишинець С.Я., Процюк В.О. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 36с.

2018

 1. Обстеження, випробування, реконструкція та модернізація будівель та споруд. Методичні вказівки до практичних занять для підготовки магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») денної та заочної форм навчання / С.Я. Дробишинець. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 24 с.
 2. Будівництво та експлуатація інженерних мереж. Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми») денної і заочної форм навчання / В.О. Процюк, С.Я. Дробишинець. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 36 с.

2017

 1. Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів. Методичні вказівки до самостійної роботи для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми») денної та заочної форм навчання / С.Я. Дробишинець. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 32 с.
 2. Обстеження, випробування, реконструкція та модернізація будівель та споруд. Конспект лекцій для підготовки магістрів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») денної та заочної форм навчання / С.Я. Дробишинець. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 96 с.
Монографія

2016

 1. Дробишинець С.Я. Робота і розрахунок згинальних сталефібробетонних елементів / Є.М. Бабич, С.Я. Дробишинець // Монографія. – Луцьк, ЛНТУ: Видавництво «Волиньполіграф», 2012. - 194 с.
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Дробишинець С.Я., Андрійчук О.В., Кислюк Д.Я. Технічне обстеження укриття цивільної оборони головного корпусу Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. С.Я.Дробишинець, О.В., Андрійчук, Д.Я.Кислюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 41. – Рівне: НУВГП, 2022. – С.282 ‒ С.289. 0,5 арк.
 2. Кислюк Д.Я., Самчук В.П., Нінічук М.В., Дробишинець С.Я., Савенко В.І. Дослідження впливу застосування пластифікатора «біопласт-1» на морозостійкість бетону. Д.Я.Кислюк, В.П. Самчук, М.В. Нінічук, С.Я. Дробишинець, В.І. Савенко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 41. – Рівне: НУВГП, 2022. – С.41 ‒ С.47. 0,437 арк.

2021

 1. Кислюк Д.Я., Самчук В.П., Чапюк О.С., Дробишинець С.Я., Савенко В.І. Міцність бетону при використанні пластифікатора «Біопласт-1» // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць –Луцьк: ЛНТУ, 2021. Вип. №16. – С. 68-74. 0,44 обл.вид.арк.
 2. Дробишинець С.Я., Кислюк Д.Я., Талах Л.О., Ужегов С.О., Ужегова О.А. Обстеження монолітного залізобетонного перекриття з тріщинами // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць – Рівне: НУВГП, 2021. Вип. 40. – С.242-250. 0,56 обл.вид.арк.

2019

 1. Дробишинець С.Я., Савицький В.В. Деформування бетону і арматури в збірномонолітних нерозрізних залізобетонних балках з ненапруженими та попередньо-напруженими стиками при повторних навантаженнях. / С.Я. Дробишинець, В.В. Савицький // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку» 15 листопада 2019 року, м. Луцьк, 2019. Луцький НТУ [Електронний ресурс], ‒ с.104-106.
 2. Дробишинець С.Я., Савицький В.В., Бабич В.Є. Визначення прогинів нерозрізних залізобетонних балок при повторних навантаженнях./ С.Я. Дробишинець, В.В. Савицький, В.Є. Бабич // Зб. наук. пр. «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві». – Випуск 12. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– с.175-183. (фахове видання).

2018

 1. Дробишинець С.Я., Киричук М.В., Особливості використання фібробетону для монолітного будівництва / С.Я. Дробишинець, М.В. Киричук // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць. Випуск 9. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – с.40-46. (фахове видання).
 2. Процюк В.О., Дробишинець С.Я. Пошук альтернативних покриттів дорожнього одягу житлових вулиць / В.О. Процюк, С.Я. Дробишинець // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» 25 жовтня 2018 року, м. Луцьк, 2018. Луцький НТУ [Електронний ресурс], ‒ С. 20-23, 0,1875 арк.
 3. Талах Л.О., Ужегова О.А., Дробишинець С.Я. Визначення температури розм’якшення модифікованих бітумів за кільцем та кулею / Л.О.Талах, О.А.Ужегова, С.Я.Дробишинець // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» 25 жовтня 2018 року, м. Луцьк, 2018. Луцький НТУ [Електронний ресурс], ‒ С. 26-30, 0,25 арк.
 4. Процюк В.О., Дробишинець С.Я. Пошук альтернативних покриттів дорожнього одягу житлових вулиць / В.О. Процюк, С.Я. Дробишинець // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць. Випуск 10. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – с.135-142. (фахове видання).
 5. Талах Л.О., Ужегова О.А., Дробишинець С.Я. Визначення температури розм’якшення модифікованих бітумів за кільцем та кулею / Л.О. Талах, О.А. Ужегова, С.Я. Дробишинець // Зб. наук. пр. «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві». – Випуск 10. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018.– с.143-148. (фахове видання).

2017

 1. Дробишинець С.Я., Кузьмич І.В. Особливості реконструкції історичних будівель // С.Я. Дробишинець, І.В. Кузьмич // Студентський науковий вісник // - Луцьк., Луцький НТУ, 2017. Випуск № 25. – с. 8-12.
 2. Дробишинець С.Я., Троць В.Я. Технічні рішення з модернізaції систем теплозaбезпечення житлових будинків для зaбезпечення їх енергоефективності // С.Я. Дробишинець, В.Я. Троць // Студентський науковий вісник // - Луцьк., Луцький НТУ, 2017. Випуск № 25. – с. 29-33.
 3. Дробишинець С.Я. Обстеження та покращення безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі т-03-06 /т-03-02/ - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - /т-03-08/ Шацького району Волинської області / С.Я. Дробишинець// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць. Випуск 7. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – с.56 – 63. (фахове видання).
 4. Дробишинець С.Я., Киричук М.В., Особливості використання фібробетону для монолітного будівництва / С.Я. Дробишинець, М.В. Киричук // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць. Випуск 9. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – с.40-46. (фахове видання).