Igor

Дударєв Ігор Миколайович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 13 січня 1980 року у місті Луцьк.

У 1987–1997 роках навчався у Луцькій середній школі №5.

У 2003 році закінчив Луцький державний технічний університет (спеціальність – машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) та здобув кваліфікацію магістра (диплом ВС № 23406621).

У 2003–2006 роках навчався в аспірантурі Луцького державного технічного університету.

У 2006–2007 роках працював науковим співробітником лабораторії насінництва та технологій вирощування льону Волинського інституту агропромислового виробництва УААН.

У Луцькому національному технічному університеті працює з 2007 року на посадах: асистента (у 2007 р.), старшого викладача (2007–2008 рр.), доцента (2008–2019 рр.) та професора (з 2019 р.).

У 2007 році в Національному науковому центрі "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" УААН захистив кандидатську дисертацію (диплом ДК № 043770).

З 2008 року до 2010 рік стипендіат Кабінету Міністрів України.

У 2009 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" (атестат АС № 007112).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обладнання переробних виробництв (атестат 12ДЦ № 032481). 

У 2016 році в Херсонському національному технічному університеті захистив докторську дисертацію (диплом ДД № 005962).

У 2019 році присвоєно вчене звання професора кафедри технологій і обладнання переробних виробництв (атестат АП № 000851).

У 2023 році закінчив Національний університет харчових технологій (спеціальність Харчові технології, освітня програма "Технології в ресторанному господарстві") та здобув кваліфікацію магістра (диплом М23 № 012544).

Член Науково-методичної ради Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, секція «Безпечність харчових продуктів», наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 15 січня 2024 року № 16.

У 2003 році закінчив Луцький державний технічний університет (спеціальність – машини та обладнання сільськогосподарського виробництва) та здобув кваліфікацію магістра (диплом ВС № 23406621).

У 2023 році закінчив Національний університет харчових технологій (спеціальність Харчові технології, освітня програма "Технології в ресторанному господарстві") та здобув кваліфікацію магістра (диплом М23 № 012544).

У 2006–2007 роках – науковий співробітник лабораторії насінництва та технологій вирощування льону Волинського інституту агропромислового виробництва УААН.

У Луцькому національному технічному університеті працює з 2007 року на посадах: асистента (у 2007 р.), старшого викладача (2007–2008 рр.), доцента (2008–2019 рр.) та професора (з 2019 р.).

У 2022 (червень) – 2024 (січень) роках – заступник декана факультету митної справи, матеріалів та технологій Луцького національного технічного університету з молодіжної політики та профорієнтації. 

Участь в проєкті «Прискорення інновацій та підприємницької майстерності у вищих навчальних закладах – AccEnt» (Європейський інститут інновацій і технологій (EIT)).

Участь в робочій групі для виконання робіт за міжнародним освітнім проєктом GTUA «Зелена трансформація в університетах України». 

 

Технології виробництва багатошарових чипсів та харчових продуктів з «рослинним молоком», змішування та сепарування сипких та гранульованих матеріалів. 

Методичне забезпечення

2024

 1. Кваліфікаційна робота магістра [Текст] : методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Крафтові харчові технології» галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Дударєв, С. Г. Панасюк. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 40 с.
 2. Методологія наукових досліджень [Текст] : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Крафтові харчові технології» галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Дударєв. Луцьк: ЛНТУ, 2024. 120 с.
 3. Методологія наукових досліджень [Текст] : методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Крафтові харчові технології» галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Дударєв. Луцьк: ЛНТУ, 2024. 105 с.
 4. Методологія наукових досліджень [Текст] : опорний конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Крафтові харчові технології” галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання. Частина 2 / уклад. І.М. Дударєв. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 92 с.
 5. Методологія наукових досліджень [Текст] : опорний конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Крафтові харчові технології” галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання. Частина 1 / уклад. І. М. Дударєв. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 117 с.
Монографія

2023

 1. Дударєв, І. М., & Кузьмін, О. В. (2023). Чипси з рослинної сировини. Монографія. Одеса: Олді+. 224 с.
Навчальний посібник

2023

 1. Дударєв, І. М., & Кузьмін, О. В. (2023). Практикум з методології наукових досліджень. Навчальний посібник. Одеса: Олді+. 278 с.

2019

 1. Дударєв, І. М., & Панасюк, С. Г. (2019). Технологічні розрахунки переробних та харчових виробництв. Навчальний посібник. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. 432 с.
Статті Scopus

2024

 1. Dudarev, I., Kuzmin, O., Stukalska, N., Antonenko, A., Brovenko, T., Kovalenko, N., & Lebedenko, T. (2024). Using oat milk to reduce the caloric value of a functional mayonnaise sauce. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 23(1), 29-38. / URL: https://doi.org/10.17306/J.AFS.001184

2022

 1. Dudarev, I. (2022). A review of fibre flax harvesting: conditions, technologies, processes and machines. Journal of Natural Fibers, 19(12), 4496-4508. / URL: https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1863296

2021

 1. Dudarev, I., Panasyuk, S., Taraymovich, I., & Say, V. (2021). Effect of fruit and vegetable blanching and compression on the loss of multilayer chips. INMATEH – Agricultural Engineering, 64(2), 247-256. / URL: https://doi.org/10.35633/inmateh-64-24
 2. Dudarev, I., Olkhovskyi, V., Panasyuk, S., & Khomych, S. (2021). Simulation of the bulk and granular materials separation process in the scissor type gravity separator. In V. Ivanov, I. Pavlenko, O. Liaposhchenko, J. Machado, M. Edl (Eds), Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Volume 2: Mechanical and Chemical Engineering (pp. 218-227). Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_22
 3. Dudarev, I., Holiachuk, S., Hunko, Y., & Panasyuk, S. (2021). Modeling of the mixing process in the gravitational mixer using the theory of Markov chains. In V. Tonkonogyi et al. (Eds.), Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering (pp. 119-128). Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_12

2020

 1. Dudarev, I., Zabrodotska, L., Satsiuk, V., Taraymovich, I., & Olkhovskyi, V. (2020). Research on seed separation process on a gravity-cascade separator. INMATEH – Agricultural Engineering, 62(3), 173-180. / URL: https://doi.org/10.35633/inmateh-62-18
 2. Dudarev, I., & Say, V. (2020). Development of resource-saving technology of linseed harvesting. Journal of Natural Fibers, 17(9), 1307-1316. / URL: https://doi.org/10.1080/15440478.2018.1558161
 3. Dudarev, I., Kirchuk, R., Hunko, Y., & Panasyuk, S. (2020). Modeling of mixing bulk materials. In V. Ivanov et al. (Eds.), Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering (pp. 54–64). Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_6
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Дударєв, І. М., & Сай, В. А. (2023). SWOT-аналіз інфраструктури закладу ресторанного господарства на прикладі їдальні університету. Товарознавчий вісник, 1(16), 47-62. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-4
 2. Дударєв, І. (2023). Розроблення композицій пивних напоїв із «вівсяним молоком» та соками. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(2), 214-231. / URL: https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.2.2023.291704
 3. Дударєв, І. М., & Прибиш, С. Ю. (2023). Моделювання форми зерна та насіння для обґрунтування параметрів решета сепаратора. Сільськогосподарські машини, 49, 124-133. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1066
 4. Dudarev, I., & Kuzmin, O. (2023). Influence of plant-based ingredients on the sensory and physicochemical indicators of salad dressing. Scientific Works of NUFT, 29(2), 124-138. / URL: https://doi.org/10.24263/2225-2924-2023-29-2-12
 5. Дударєв, І. М., & Кухар, Р. Ю. (2023). Дослідження властивостей соковмісних напоїв з вівсяним молоком. Товарознавчий вісник, 1(16), 28-46. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-3

2022

 1. Дударєв, І. М., & Кузьмін, О. В. (2022). Стратегії удосконалення майонезного соусу. Товарознавчий вісник, 2(15), 5-21. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-1
 2. Дударєв, І. М. (2022). Алгоритм оцінювання придатності рослинної сировини для перероблення за певною технологією. Сільськогосподарські машини, 48, 100-109. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi48.888
 3. Dudarev, I., & Khomych, A. (2022). Low-quality flax straw biomass harvesting for subsequent use as fuel: a review. Agricultural Machines, 48, 15-29. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi48.779
 4. Дударєв, І., Панасюк, С., & Тараймович, І. (2022). Інноваційна технологія глазурованих шоколадом багатошарових чипсів. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 5(1), 131-146. / URL: https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260886
 5. Дударєв, І. М., Панасюк, С. Г., & Краглик, О. М. (2022). Оптимізація рецептурних композицій піци. Товарознавчий вісник, 1(15), 328-340. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-29

2021

 1. Дударєв, І. М., & Панасюк, С. Г. (2021). Дослідження формування партій зерна шляхом змішування. Сільськогосподарські машини, 47, 113-123. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi47.656
 2. Ольховський, В. О., & Дударєв, І. М. (2021). Способи сепарування та сепаратори зернової маси. Сільськогосподарські машини, 47, 102-112. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi47.655
 3. Ольховський, В. О., & Дударєв, І. М. (2021). Моделювання руху конструктивних елементів зернового сепаратора ножичного типу. Сільськогосподарські машини, 46, 70-84. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi46.494

2020

 1. Дударєв, І. М., Панасюк, С. Г., & Тараймович, І. В. (2020). Обґрунтування технологічних параметрів об’ємного дозатора сипких матеріалів. Сільськогосподарські машини, 45, 57-71. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi45.309
 2. Дударєв, І. М., Хомич, А. В., & Ольховський, В. О. (2020). Розрахунок конструктивних та силових параметрів гравітаційно-каскадного сепаратора. Сільськогосподарські машини, 45, 72-83. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi45.315
 3. Дударєв, І. М., & Ольховський, В. О. (2020). Моделювання подачі сипкого матеріалу на решето сепаратора ножичного типу. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 50, 59-68. / URL: https://doi.org/10.32515/2414-3820.2020.50.59-68
 4. Дударєв, І. М., & Гусєв, В. А. (2020). Моделювання процесу сепарування сипкого матеріалу з частинками сферичної форми. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 1(14), 86-94. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i14.350
 5. Дударєв, І. М., & Тараймович, І. В. (2020). Обґрунтування нонміксингового способу формування суміші із сипких матеріалів. Сільськогосподарські машини, 44, 71-83. / URL: https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.295
 6. Дударєв, І. М., & Панасюк, С. Г. (2020). Дослідження впливу товщини нарізування плодів та коренеплодів на площу поверхні шматочків. Сільськогосподарські машини, 44, 51-70. / URL: https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.294
 7. Тимощук, О. М., & Дударєв, І. М. (2020). Огляд використання відходів переробних виробництв у сільському господарстві. Сільськогосподарські машини, 45, 103-110. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi45.406
Тези доповідей

2024

 1. Нікітюк, О. В., & Дударєв, І. М. (2024). Інновації у виробництві кисломолочних продуктів. Якість та безпечність товарів : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 квітня 2024 року) / за наук. ред. к.т.н., доц. О. В. Пахолюк. Луцький національний технічний університет. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2024. С. 141-143.
 2. Бастраков, Д. А., & Дударєв, І. М. (2024). Технології виробництва картопляних чипсів. Якість та безпечність товарів : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 квітня 2024 року) / за наук. ред. к.т.н., доц. О. В. Пахолюк. Луцький національний технічний університет. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2024. С. 117.
 3. Фефелов Д., Кузьмін О., Кійко В., Дударєв І. (2024). Метод структурування функції якості на основі концепції «будинку якості» у закладах ресторанного господарства. Матеріали 90 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 11–12 квітня 2024 р. Київ: НУХТ. Ч.3.С. 345.

2023

 1. Дударєв, І., & Кузьмін, О. (2023). Використання «рослинного молока» у технології ресторанної продукції. Матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 3–7 квітня 2023 р. К. : НУХТ, 2023. Ч.3. С. 332.
 2. Dudarev, I., Zaporozhets, O., Kuzmin, O., Niemirich, O., & Omelchenko, M. (2023). Implementation of a safety and quality control system for sauce production. Modern research in science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. P. 188-191.
 3. Кухар, Р. Ю., & Дударєв, І. М. (2023). Сокові напої з «вівсяним молоком». Матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі», 16-17 травня 2023 р. К. : НУХТ, 2023. С. 73-74.
 4. Белова, І. М., & Дударєв, І. М. (2023). Квасолеві салатні заправки. Матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі», 16-17 травня 2023 р. К. : НУХТ, 2023. С. 71-72.
 5. Федоренко, Т. С., Бакун, М. О., & Дударєв, І. М. (2023). Інноваційні інгредієнти для кексів. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. Луцьк : Вежа-Друк. С. 149-150.
 6. Маркін, Ю. М., Чепелевський, О. В., & Дударєв, І. М. (2023). М’ясні паштети з інноваційними інгредієнтами. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. Луцьк : Вежа-Друк. С. 124-125.
 7. Кухар, Р. Ю., Ткачук, В. В., & Дударєв, І. М. (2023). Інноваційні напої з «рослинним молоком». Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. Луцьк : Вежа-Друк. С. 120-122.

2022

 1. Дунаєвський, Н. Я., & Дударєв, І. М. (2022). Інноваційна технологія квасолевого соусу з додаванням сублімованої сировини. Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. Харків: ДБТУ. С. 92.
 2. Kuzmin, O., Stukalska, N., Dudarev, I., & Mykhailov, B. (2022). Improvement of water preparation technology for the production of alcoholic beverages of stable quality. Proceedings of the 4th International scientific and technical conference «Future prospects and reality towards water treatment technologies», October 25-26, 2022. K.: NUFT, 2022. P. 91-92.
 3. Stukalska, N., Kuzmin, O., & Dudarev, I. (2022). Influence of chicken meat grinding process conditions on its structural and mechanical characteristics. Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі: Програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. К.: НУХТ, 2022. С. 121-124.
 4. Бойко, А. А., & Дударєв, І. М. (2022). Інноваційна технологія глазурованих шоколадом фруктово-ягідно-овочевих чипсів. Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. Харків: ДБТУ. С. 91.
 5. Дударєв, І. М., & Кузьмін, О. В. (2022). Інноваційна технологія соусу майонезного з вівсяним молоком. Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. Харків: ДБТУ. С. 21.
 6. Kuzmin, O., Polovyk, V., & Dudarev, I. (2022). Schematization of functional zones in restaurants according to HACCP. Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: збірник тез наукових праць XIІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, 28 вересня 2022 року). ГО «Міжнародний науковий центр розвитку науки та технологій». С. 47-51.
 7. Бойко, А. А., & Дударєв, І. М. (2022). Технологія виробництва глазурованих багатошарових чипсів. Якість та безпечність товарів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, Луцький національний технічний університет (13 травня 2022 року). Луцьк: Відділ іміджу та промоції ЛНТУ. С. 100-102.
 8. Дударєв, І. М. (2022). Моніторинг продукції на наявність харчових алергенів у закладах ресторанного бізнесу. Якість та безпечність товарів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, Луцький національний технічний університет (13 травня 2022 року). Луцьк: Відділ іміджу та промоції ЛНТУ. С. 30-32.

2021

 1. Краглик, О. М., & Дударєв, І. М. (2021). Адитивні технології в ресторанному бізнесі. Якість та безпечність товарів: [матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 9 квітня 2021 року]. Луцьк: Луцький НТУ. С. 116-117.
 2. Dudarev, I., Olkhovskyi, V., Panasyuk, S., & Khomych, S. (2021). Simulation of the bulk and granular materials separation process in the scissor type gravity separator. Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange: Book of Abstracts of the 4th International Conference, Lviv, Ukraine, June 8-11, 2021. Sumy: IATDI. p. 139.
 3. Ольховський, В. О., & Дударєв, І. М. (2021). Дослідження роботи зернового сепаратора ножичного типу. Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження (присвячена 55-й річниці заснування інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету): матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 1–2 червня 2021 р. Полтава: ПДАУ. С. 149-153.
 4. Гусєв, В. А., & Дударєв, І. М. (2021). Особливості сепарування зерна та насіння. Інноваційні технології в АПК: збірник тез доповідей VIII всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 травня 2021 р. Луцьк: Луцький НТУ. С. 36-37.
 5. Ольховський, В. О., & Дударєв, І. М. (2021). Зерновий сепаратор ножичного типу. Інноваційні технології в АПК: збірник тез доповідей VIII всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 травня 2021 р. Луцьк: Луцький НТУ. С. 90-92.
 6. Дударєв, І. М., & Панасюк, С. Г. (2021). Технологія виробництва органічних багатошарових чипсів із фруктово-овочевої сировини та насіння. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові передумови оптимізації органічного бізнесу” в рамках V Міжнародного “Конгресу Органічна Україна 2021” Трансформуємося. Сильніші. Разом. м. Київ, 17 квітня 2021 р. Київ: Видавництво “Органічна Україна”, C. 66-69.
 7. Бойко, А. А., Шишка, О. Б., & Дударєв, І. М. (2021). Органічні чипси від крафтових виробників. Якість та безпечність товарів: [матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 9 квітня 2021 року]. Луцьк: Луцький НТУ. С. 104-106.

2020

 1. Дударєв, І. М., & Панасюк, С. Г. (2020). Дослідження впливу часу бланшування на адгезійні властивості багатошарових чипсів. Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ. С. 95-98.
 2. Дударєв, І. М., & Ольховський, В. О. (2020). Обґрунтування конструкції зернового сепаратора ножичного типу. Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ. С. 27-29.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Kuzmin, O., Stukalska, N., Fomenko, A., Raiskyi, M., & Dudarev, I. (2023). Study of the antioxidant capacity of wateralcohol infusions of coffee substitutes with improved technology of syrups. In D. Hladyshev, H. Hnat et al. (Eds.), Prospective directions of scientific research in engineering and agriculture: collective monograph. International Science Group (pp. 358-366). Boston: Primedia eLaunch. / URL: https://doi.org/10.46299/ISG.2023.MONO.TECH.1.11.1
 2. Melnyk, O. P., Kuzmin, O. V., Niemirich, O. V., Mamchenko, L. Y., Dudarev, I. M., & Lytovchenko, O. M. (2023). Application of the swift method for risk assessment in the production of cottage cheese. Scientific research in modern conditions of instability: Innovative technology, Transport development, Architecture and construction. Monographic series «European Science». Book 24. Part 1 (pp. 85-91). Karlsruhe: ScientificWorld-NetAkhatAV. / URL: https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-24-01-023