Оксана Дзюбинська

Дзюбинська Оксана Василівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Кандидат економічних наук з травня 2021 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.03 Луцького національного технічного університету, ДК №062180.

Вчене звання доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії присвоєно у жовтні 2022 року.

 • 2006 р.– 2017 р. - асистент кафедри міського будівництва та господарства Луцького державного технічного університету (з 2008 р. Луцького національного технічного університету);
 •  2017 р. –2020 р. -  асистент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету;
 • 2020 р. – 2022 р. – старший викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету;
 • 2022 р. – нині – доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету.

 

Управління твердими побутовими відходами, повторне використання матеріалів в будівництві.

Методичне забезпечення

2023

 1. Управління проєктами в будівництві : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.В. Дзюбинська, М.В. Смаль. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 60 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15774
 2. Інженерний благоустрій територій і транспорт : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.В. Дзюбинська, М.В. Смаль, П.О. Сунак. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12752
 3. Управління проєктами в будівництві : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.В. Дзюбинська, М.В. Смаль. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 168 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15773
Монографія

2022

 1. Використання потенціалу твердих побутових відходів регіону на засадах кругової економіки (на прикладі Волинської області) : монографія / О.В. Дзюбинська, Ю.Г. Фесіна, А.В. Дзюбинський, М.В. Смаль. ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 276 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14263

2018

 1. Формування асортименту та регулювання якості товарів, виготовлених на Волині : монографія / за заг. ред. проф. Л.І. Байдакової, доц. О.І. Передрій. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 216 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5546
Навчальний посібник

2023

 1. Дзюбинська О. В., Дробишинець С. Я., Кислюк Д. Я., Ротко С. В., Самчук В. П., Синій С. В., Сунак П. О., Ужегова О. А., Чапюк О. С. Будівництво та цивільна інженерія. Магістерський курс : навч. посіб. Луцьк : ЛНТУ. 2023. 675 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14253
Зарубіжні наукові видання

2019

 1. Dziubynska Oksana, Dziubynskyi Andrii. Problems and prospects of waste management development. Natural Science Readings scientific Journal. 2019. Vоl. 1, № 1. P. 18–23. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6207