andriidzjubynskii@lutsk-ntu.com.ua

Дзюбинський Андрій Володимирович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1999 році закінчив Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Менеджмент організації”. В період 1999-2002 років продовжив навчання в аспірантурі.

Кандидат економічних наук з грудня 2003 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – Економіка транспорту та зв’язку  захистив у спеціалізованій вченій раді Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Вчене звання доцента присвоєно у листопаді 2010 року.

– з 01.02. 2003 р. асистент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету

– з 01.09.2003 р. - асистент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького державного технічного університету

з 2004 р. старший викладач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького державного технічного університету

– з 2006 р. – доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького державного технічного університету

– з 2008 р. – і до нині доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

ідентифікація товарів, регулювання експортно-імпортних операцій.

 

Методичне забезпечення

2023

  1. Митні процедури : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та
    адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. А.В. Дзюбинський. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12140
  2. Митні процедури : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч.
    форм навч. / уклад. А.В. Дзюбинський. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 102 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12139
Монографія

2022

  1. Використання потенціалу твердих побутових відходів регіону на засадах кругової економіки (на прикладі Волинської області) : монографія / О.В. Дзюбинська, Ю.Г. Фесіна, А.В. Дзюбинський, М.В. Смаль. ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 276 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14263

2018

  1. Формування асортименту та регулювання якості товарів, виготовлених на Волині : монографія / за заг. ред. проф. Л.І. Байдакової, доц. О.І. Передрій. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 216 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5546
Зарубіжні наукові видання

2019

  1. Dziubynska Oksana, Dziubynskyi Andrii. Problems and prospects of waste management development. Natural Science Readings scientific Journal. 2019. Vоl. 1, № 1. P. 18–23. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6207