m.fedoniuk

Федонюк Микола Ананійович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Навчався у ВДУ ім. Л.Українки (магістр географії, 2000 р), аспірант за спеціальністю 11.00.01 – «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів» (2000-2003), кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – «Геоморфологія та палеогеографія» (2010, ЛНУ ім. І.Франка), доцент (з 2013), з 2005 р – асистент, ст.викладач, доцент кафедри екології (у 2018-2022 – кафедри екології та агрономії) Луцького державного (з 2008 – національного) технічного університету.

ВДУ імені Лесі Українки, магістр географії (2000 р.) 

Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – «Геоморфологія та палеогеографія» (2010, ЛНУ імені Івана Франка) 

Доцент кафедри екології(2013 р.)

18 років науково-педагогічного стажу

2005 р. – по даний час: асистент, ст. викладач, доцент кафедри екології (у 2018-2022 – кафедри екології та агрономії) Луцького національного технічного університету.

5 років роботи керівником секції у КУ «Волинська обласна Мала академія наук» (секція геології, ГІС-ДЗЗ, секція "Географія" заочно-дистанційної школи). Керівник наукових робіт студентів та школярів - призерів Всеукраїнських конкурсів за напрямками геології, екології, гідрометеорології, техногенної безпеки, географії та ландшафтознавства

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей 101
Екологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія

Експерт з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 1111 від 12.12.2022 р.)


Учасник команди проекту «OPTIMA» / «Відкриті практики, прозорість та доброчесність
для сучасної вищої школи», термін реалізації 2021-2024 роки/ «Training Workshop on Open
Science and Open Peer Review Best Practices (OPTIMA,618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-
CBHE-J)

Відповідальний виконавець н/д теми за договором No 04-05/21 від 14.05.2021 р. «Оцінка динаміки змін природних комплексів Черемського заповідника за даними мультиспектральних супутникових знімань»

Екологічний моніторинг, дистанційне зондування Землі для цілей екології та агрономії, ландшафтна екологія, геоінформаційне картографування, екзогенні геологічні процеси, карст, електромагнітна екологія, екологічна освіта і просвіта.

Монографія

2023

 1. Екологія. Довкілля. Енергозбереження. 2023:
  колективна монографія / під ред. О. В. Степової. Полтава: НУПП імені
  Юрія Кондратюка. 2023. 246 с. (Федонюк В.В., Федонюк М.А. Особливості температурного режиму на Волині в контексті регіональних змін клімату. С. 184 – 200).
  / URL: https://drive.google.com/file/d/18pcBE6PUI6PMFR2eATwh7UR4iBfG6BeZ/view?usp=shar…
Статті Scopus

2022

 1. Fedoniuk V.V., Husar O. N., Fedoniuk M.A. Study of the cloudiness dynamics in Lutsk in the context of climate change. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 15-18 Nov 2022, Volume 2022. p.1 – 5. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580125
 2. Kovalchuk I., Kovalchuk I., Fedoniuk M., Martyniuk V., Zhdanyuk B. Achievements and Challenges in Studies of River Systems and Their Catchment. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022». 3-5 Oct 2022, European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, p.1 – 5. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590045
 3. Fedoniuk V., Luhinina Yu., Fedoniuk M., Ivantsiv V., Bondarchuk S. Temperature regime and ice cover dynamics in the coastal regions of the Antarctic Peninsula. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022». 3-5 Oct 2023, European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, p. 1 – 5. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590054

2021

 1. M. A. Fedoniuk, I. P. Kovalchuk, V. O. Fesyuk, R. V. Kirchuk, I. M. Merlenko and S. P. Bondarchuk. Differences in the assessment of vegetation indexes in the EO-Browser and EOS landviewer services (on the example of Lutsk district lands). Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521134
 2. A. Kovalchuk, M. Fedoniuk, I. Kovalchuk, B. Zhdanyuk and V. Fedoniuk. Retrospective monitoring of Municipal Solid Waste Landfill of Lutsk using remote sensing data. Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», Oct 2021, Volume 2021, p.1 – 5. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K3016

2020

 1. 2. Use of multispectral satellite imagery to monitor erosion on the Volyn Upland / M. Fedoniuk, I. Kovalchuk, B. Zhdaniuk, V. Fedoniuk, T. Pavlovska. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020, Volume 2020, p.1 – 5. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056062

2016

 1. Федонюк В.В., Волянський В.О., Федонюк М.А. Порівняльний економічний аналіз проведення рекультивації різних видів на порушених землях. Актуальні проблеми економіки. 2016. No 9. С. 203-212. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_9_26
Статті Web of Science

2023

 1. Фесюк В., Мороз І., Федонюк М., Мельник О., Полянський С. Методика та практична імплементація дослідження зміни лісистості Волинської області із використанням методів ДЗЗ. 2023/1/1. Visnyk of Karazin Kharkiv National University. Series" Geology-Geography-Ecology" / URL: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-21
 2. Fedoniuk, V., Fesyuk, V., & Fedoniuk, M. (2023). Analysis of the dynamics and precipitation regime in the cross-border region Poland-Belarus- Ukraine (2010-2018). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 32(2), 241-253. / URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112323

2021

 1. Федонюк, В. В., Федонюк, М. А., & Пушкар, Н. С. (2021). Застосування ІКТ при розробці STEM–проєктів у природничо-географічній позашкільній освіті. Інформаційні технології і засоби навчання, 85(5), 78–94. / URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.3955
 2. Vasyl O. Fesyuk, Iryna A. Moroz, Ruslan V. Kirchuk, Serhii V. Polianskyi, Mykola A. Fedoniuk. Soil degradation in Volyn region: current state, dynamics, ways of reduction. Journal of Geology, Geography and Geoecology, T. 30 (2), 2021, Р. 239-249. / URL: https://doi.org/10.15421/112121

2020

 1. Fedoniuk V., Khrystetska M., Fedoniuk M., Merlenko I., Bondarchuk S. (Федонюк В.В., Христецька М.В., Федонюк М.А., Мерленко І.М., Бондарчук С.П.) Shallowing of the Svityaz Lake in the context of regional climate change (Обміління озера Світязь в контексті регіональних кліматичних змін) / V. Fedoniuk, M. Khrystetska, M. Fedoniuk, I. Merlenko, S. Bondarchuk // Journal of Geology, Geography and Geoecology (Вісник Дніпровського університету. Геологія. Географія.Геоекологія). Дніпро: 2020. № 4 (29). С. 673 – 684. / URL: https://doi.org/10.15421/112060

2019

 1. Fedoniuk M.A., Fedoniuk V.V., Ivantsiv V.V. Possibilities for improvement of environmental monitoring of precipitation in the city (a case of Lutsk) M.A. Fedoniuk, V.V. Fedoniuk, V.V. Ivantsiv // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія».- Харків: 2019. - Вип. 50. – С. 210-219. [Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology»] / URL: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-16

2016

 1. Федонюк М.А. Можливості застосування інформаційних технологій у навчальній практиці із загального землезнавства. / Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, No 1 (33). / URL: http://surl.li/ioeup
 2. Федонюк В.В., Федонюк М.А., Панькевич С.Г. Досвід використання програми Google Earth при викладанні географічних дисциплін / Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, No 6 (38). / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_38_6_14
 3. Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Панькевич С.Г. Приклади використання інтернет-ресурсів у практичному курсі дисципліни «Заповідна справа» / Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, No 2 (46). / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_46_2_13
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Федонюк В.В., Гусар О.Н., Федонюк М.А. Динаміка хмарності в межах Волинської області в період 2010-2021 рр. Український журнал природничих наук. Житомир : № 4, 2023. С. 86 – 95. / URL: https://doi.org/10.32782/naturaljournal.4.2023.10
 2. Федонюк В.В., Жадько О.А., Іванців В.В., Федонюк М.А. Порівняльний аналіз комфортності погоди протягом курортного сезону в національних природних парках Волині. Екологічні науки. Екологічні науки : науково-практичний журнал. К. : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 4 (49). С. 232 – 237. / URL: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2023/4/31.pdf
 3. Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Ковальчук В.М. Аналіз сучасного екологічного стану території с. Рачин Дубенського району. Природнича освіта та наука. Рівне : РДГУ, 2023. В.1. С. 63-74. / URL: https://drive.google.com/file/d/1idCLaATw3tzDgQg5WrV96m2_KmVAPsqX/view?usp=shar…

2022

 1. Пугач С., Федонюк М., Король П., Добровольська Н. Просторові особливості функціонування мережі мобільного зв’язку lifecell у західній частині України Часопис соціально-економічної географії. ХНУ імені В.Каразіна, Вип.33. 2022. С. 30 - 38. / URL: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2022-33-04
Тези доповідей

2023

 1. Чмир А., Федонюк М.А. Вивченість природних умов плейстоцену території Волинського Полісся. Юний науковець року – 2023. Матеріали наукової конференції слухачів стаціонарних секцій КУ «ВО МАН». Луцьк : 2023. С. 43-44. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mhwlq4CFbXldCSSxM1xpdCBpt7Dckd-n/view?usp=shar…
 2. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Перспективи та шляхи використання потенціалу природоохоронних територій в екологічній освіті. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ХV-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції присвяченій 95-й річниці з Дня народження академіка Національної академії педагогічних наук С.У.Гончаренка, м. Кропивницький, 20 – 24 червня 2023 року / Відп. ред. М. І. Садовий. Кропивницький: РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2023. (136 с.). С.8-9. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Ii85jixiSu8Qc-foJ7ZdUqvx0q-qkp4c/view?usp=shar…
 3. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Окремі аспекти викладання дисципліни «Заповідна справа» у сучасних умовах. Проблеми та перспективи розвитку науки та освіти України в особливих умовах євроінтеграції. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Вінницький кооперативний інститут, Akademia nayk stosowanych im. Prof. E. Lipinskogo w Kielcach. Вінниця: ВКІ. 2023. С. 30-32. / URL: https://drive.google.com/file/d/1OcUhyr2PC9fxi5SPNBcaDxWqNOgFQP7Y/view?usp=shar…
 4. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Динаміка вітрового режиму у Північно-Західному регіоні України в контексті змін клімату. Проблеми екології та енергозбереження. Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції, 21–22 вересня 2023 р. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2023,154 с. С.19 – 20. / URL: https://drive.google.com/file/d/1GcpSU6LwIW2UozRNxQfj4wanH7bdwN83/view?usp=shar…
 5. Федонюк В.В., Жадько О.А., Федонюк М.А. Динаміка автотранспортного навантаження в Луцьку у період протиепідемічних заходів 2020 р. Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 березня 2023 р. Луцьк : ЛНТУ. С.48-50. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-tsyvilnoyi-bezpeky
 6. Федонюк М.А., Федонюк В.В. Використання інформаційних систем та технологій у підготовці фахівців з екології. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2023. (927 с.). С. 368-370. / URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/e288d376-8bcc-40ec-a46f-2cd2fb5706ba
 7. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Порівняльний аналіз динаміки температури у Волинському регіоні в контексті змін клімату. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2023. (927 с.). С. 453-455. / URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/e288d376-8bcc-40ec-a46f-2cd2fb5706ba
 8. Жадько О.А., Федонюк В.В., Федонюк М.А. Комфортність клімату Шацького національного природного парку для організації індустрії гостинності. Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім.. Григорія Сковороди, 2023. – С. 193-196. / URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/909ba3b5-ca28-4195-9abc-4…
 9. Мирка В.В., Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Адаптація екологічних систем Черемського природного заповідника до змін клімату. Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Григорія Сковороди, 2023. – С.226-228. / URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/909ba3b5-ca28-4195-9abc-4…
 10. Різник Д., Федонюк М.А. Оцінка динаміки водного плеса озера Люб’язь за аналізом індексу NDWI на супутникових знімках. Юний науковець року – 2023. Матеріали наукової конференції слухачів стаціонарних секцій КУ «ВО МАН». Луцьк : 2023. С. 42-43. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mhwlq4CFbXldCSSxM1xpdCBpt7Dckd-n/view?usp=shar…
 11. Вовк А., Федонюк М.А. Оцінка стану лісового покриву за комплексом
  дистанційних даних (на прикладі території Підгайцівської ТГ). Юний науковець року – 2023. Матеріали наукової конференції слухачів стаціонарних секцій КУ «ВО МАН». Луцьк : 2023. С. 37-38.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mhwlq4CFbXldCSSxM1xpdCBpt7Dckd-n/view?usp=shar…
 12. Федонюк В.В., Жадько О.А., Федонюк М.А. Екологічна оцінка стану біоценозів природно-заповідних об’єктів Луцька. Природно – ресурсний комплекс Західного Полісся в контексті сталого розвитку : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Березне, 16-17 травня 2023 року. [Електронне видання]. Березне : НСІ НУВГП. С. 188-191. / URL: https://nsi.nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=f…
 13. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Окремі аспекти використання об’єктів ПЗФ в системі екологічної освіти в ЗВО. Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : зб. тез доповідей ІI Міжнародної Інтернет-конференції (м. Харків, 23 березня 2023 року). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – С. 183 – 185. / URL: https://drive.google.com/file/d/1VBBZ5L6i-0JqtxN9dPcRwhF4eOJkAu01/view?usp=shar…
 14. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Про методику дистанційної екологічної освіти у вищій школі. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІІ Міжнародний молодіжний конгрес, 02-03 березня 2023, Україна, Львів : Збірник матеріалів —Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2023. С. 82-83. / URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2023/feb/29834/zbirnykv…
 15. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Регіональний вплив змін клімату на господарський комплекс Волині. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції. м.Житомир, 10 лютого, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 129-131. / URL: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/10.02.20…

2022

 1. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Проблеми викладання картографічних дисциплін в умовах ведення воєнних дій в Україні. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і
  професійній освіті: збірник матеріалів ХІV-ї Міжнародної науково-практичної
  онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 8 грудня 2022
  року / Відп. ред. М. І. Садовий. Кропивницький: РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка,
  2022. С. 122 – 124.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1zZVqMlcTovfW7-pn3rWzaCqGlEOsBEve/view?usp=shar…
 2. Жук М.В., Федонюк М.А. Особливості використання вегетаційних індексів для оцінки стану посівів в умовах Волинської височини. Студентський науковий вісник. Серія – природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 48 – Луцьк: ЛНТУ, 2022 – С. 110-117. / URL: https://drive.google.com/file/d/1UEmMzr8Zt_9ALBNgsha14yn8uA5AEVTr/view?usp=shar…
 3. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Адаптація до змін клімату як складова сучасного освітнього процесу в ЗВО. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи». 15-16 грудня 2022 р. Миргород: 2022. С.171-173. / URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/9537/fpn_zb_mater…