Федонюк Віталіна

Федонюк Віталіна Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

ФЕДОНЮК ВІТАЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат географічних наук, доцент

 

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

 

E-mail: v.fedoniuk@lutsk-ntu.com.ua

 

+38 (0332) 74-61-35

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася в м. Дубні (Рівненська область), у 1986 р. закінчила Дубенську середню школу № 1. У 1991 р. закінчила географічний факультет Київського державного університету (нині – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), у 1996 р. - аспірантуру даного університету. За фахом – метеоролог.  З 1997 р. працюю у сфері вищої освіти в м. Луцьку, з 2003 р. - доцент кафедри екології ЛНТУ.

Кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія з грудня 1996 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 01.01.02 Київського державного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ). Тема кандидатської дисертації: «Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів». Диплом КН № 013270.

Вчене звання доцента кафедри екології присвоєно 21 жовтня 2004 року. ДЦ № 009081.

– 1997 р. - 2003 р. викладач, старший викладач, доцент кафедри екології Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету (ЛБІ МНТУ);

– 2003 р. - 2004 р. – доцент кафедри екології та БЖД Луцького державного технічного університету

– 2004 р - нині – доцент кафедри екології (2018 – 2022 рр. – кафедри екології та агрономії) Луцького національного технічного університету.

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Член Науково-технічної ради Черемського природного заповідника (згідно наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 14.07.2021 р. № 475).
 2. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія (Додаток реєстру експертів від 28.01.2020 р.: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/нпп-р2801.pdf )

 

УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

 1. Учасник проєкту Erasmus+JeanMonnetChair «EUClimateLeadership», за сприяння ЄС, слухач Зимової академії «Екологічна безпека ЄС та України в контексті глобальних кліматичних змін» (грудень 2020 р.).
 2. Стажування в Університеті природничих наук в Любліні (Республіка Польща) з 01 лютого 2021 р. по 01 квітня 2021 р. (сертифікат № 0111/12.04.2021 р.)

Дослідження сучасних екологічних проблем в регіоні Північно-Західного Полісся, прикладна кліматологія та метеорологія, адаптація до сучасних кліматичних змін, аналіз проблемних питань у галузі охорони та раціонального використання атмосферного повітря; вивчення сучасного стану та розвитку природно-заповідного фонду у Волинській області та Північно-Західному регіоні, заповідна справа та розбудова екологічної мережі; питання екологічної освіти, виховання, застосування ІКТ у освітній діяльності, у системі підготовки фахівців з екології.

Монографія

2023

 1. Екологія. Довкілля. Енергозбереження. 2023:
  колективна монографія / під ред. О. В. Степової. Полтава: НУПП імені
  Юрія Кондратюка. 2023. 246 с. (Федонюк В.В., Федонюк М.А. Особливості температурного режиму на Волині в контексті регіональних змін клімату. С. 184 – 200).
  / URL: https://drive.google.com/file/d/18pcBE6PUI6PMFR2eATwh7UR4iBfG6BeZ/view?usp=shar…
Статті Scopus

2023

 1. Semeniuk M., Fedoniuk M., Vovk O., Fedoniuk V., Merlenko I. Assessment land use dynamics in the border areas of Ukraine and Poland: a case study of Ratne Territorial Community and Lenchna County. GeoTerrace-2023. International Conference of Young Professionals. 2-4 Oct 2023, European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2023, p. 1 – 5. / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2023510087
 2. Pavlovska T., Kovalchuk Iv., Fedoniuk M., Kovalchuk Ir., Fedoniuk V., Trends in the development of deformations of the Turiya riverbed (Volyn Polissia). GeoTerrace-2023. International Conference of Young Professionals, 2-4 Oct 2023, European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2023, p. 1 – 5. / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2023510108
 3. Fedoniuk, V., Zhadko, O., Fedoniuk, M., Vovk, O., & Ivantsiv, V. (2023, November). Monitoring of Climate Changes and the State of Natural Complexes of the Cheremsky Nature Reserve. In 17th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment (Vol. 2023, No. 1, pp. 1-5). European Association of Geoscientists & Engineers. / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2023520175

2022

 1. Lantseva K., Kovalchuk I., Fedoniuk V., Andriichuk O., Vereshko O., Uzhehov S. Tools and criteria for regional environmental and geological monitoring of open-pit mines (Case of Volyn
  Polissya, NW Ukraine). Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 15-18 Nov 2022, Volume 2022.
  / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580260
 2. Fedoniuk V., Luhinina Yu., Fedoniuk M., Ivantsiv V., Bondarchuk S. Temperature regime and ice cover dynamics in the coastal regions of the Antarctic Peninsula. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022». 3-5 Oct 2023, European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, p. 1 – 5. / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2022590054
 3. Fedoniuk V.V., Husar O. N., Fedoniuk M.A. Study of the cloudiness dynamics in Lutsk in the context of climate change. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 15-18 Nov 2022, Volume 2022. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580125

2021

 1. A. Kovalchuk, M. Fedoniuk, I. Kovalchuk, B. Zhdanyuk and V. Fedoniuk. Retrospective monitoring of Municipal Solid Waste Landfill of Lutsk using remote sensing data. Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», Oct 2021, Volume 2021, p.1 – 5. / URL: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215K3016

2020

 1. M. Fedoniuk, I. Kovalchuk, B. Zhdaniuk, V. Fedoniuk, T. Pavlovska. Use of multispectral satellite imagery to monitor erosion on the Volyn Upland. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020, Volume 2020, p.1 – 5. / URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056062

2016

 1. Федонюк В.В., Картава О.Ф., Іванців В.В. Економічне оцінювання рекреаційно - туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України. Актуальні проблеми економіки. К.: ТОВ «Наш формат», 2016. No 1(175). С. 209-216. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_1_25
 2. Федонюк В.В., Волянський В.О., Федонюк М.А. Порівняльний економічний аналіз проведення рекультивації різних видів на порушених землях. Актуальні проблеми економіки. 2016. No 9. С. 203-212. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_9_26
Статті Web of Science

2023

 1. Fedoniuk, V., Fesyuk, V., & Fedoniuk, M. (2023). Analysis of the dynamics and precipitation regime in the cross-border region Poland-Belarus- Ukraine (2010-2018). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 32(2), 241-253. / URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112323

2021

 1. Федонюк, В. В., Федонюк, М. А., & Пушкар, Н. С. (2021). Застосування ІКТ при розробці STEM–проєктів у природничо-географічній позашкільній освіті. Інформаційні технології і засоби навчання, 85(5), 78–94. / URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.3955

2020

 1. Fedoniuk V., Khrystetska M., Fedoniuk M., Merlenko I., Bondarchuk S. (Федонюк В.В., Христецька М.В., Федонюк М.А., Мерленко І.М., Бондарчук С.П.) Shallowing of the Svityaz Lake in the context of regional climate change (Обміління озера Світязь в контексті регіональних кліматичних змін) / V. Fedoniuk, M. Khrystetska, M. Fedoniuk, I. Merlenko, S. Bondarchuk // Journal of Geology, Geography and Geoecology (Вісник Дніпровського університету. Геологія. Географія.Геоекологія). – Дніпро: 2020. – № 4 (29). – С. 673 – 684. / URL: https://doi.org/10.15421/112060

2019

 1. Fedoniuk M.A., Fedoniuk V.V., Ivantsiv V.V. Possibilities for improvement of environmental monitoring of precipitation in the city (a case of Lutsk) M.A. Fedoniuk, V.V. Fedoniuk, V.V. Ivantsiv // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія».- Харків: 2019. - Вип. 50. – С. 210-219. [Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology»] / URL: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-16

2016

 1. Федонюк В.В., Федонюк М.А., Панькевич С.Г. Досвід використання програми Google Earth при викладанні географічних дисциплін / Інформаційні технології і засоби навчання, 2013, No 6 (38). / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_38_6_14
 2. Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Панькевич С.Г. Приклади використання інтернет-ресурсів у практичному курсі дисципліни «Заповідна справа» / Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, No 2 (46). / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_46_2_13
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Федонюк В.В., Жадько О.А., Іванців В.В., Федонюк М.А. Порівняльний аналіз комфортності погоди протягом курортного сезону в національних природних парках Волині. Екологічні науки. Екологічні науки : науково-практичний журнал. К. : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 4 (49). С. 232 – 237. / URL: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2023/4/31.pdf
 2. Федонюк В.В., Гусар О.Н., Федонюк М.А. Динаміка хмарності в межах Волинської області в період 2010-2021 рр. Український журнал природничих наук. Житомир : № 4, 2023. С. 86 – 95. / URL: https://doi.org/10.32782/naturaljournal.4.2023.10
 3. Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Ковальчук В.М. Аналіз сучасного екологічного стану території с. Рачин Дубенського району. Природнича освіта та наука. Рівне : РДГУ, 2023. В.1. С. 63-74. / URL: https://drive.google.com/file/d/1idCLaATw3tzDgQg5WrV96m2_KmVAPsqX/view?usp=shar…
Тези доповідей

2023

 1. Федонюк В.В., Жадько О.А., Федонюк М.А. Динаміка автотранспортного навантаження в Луцьку у період протиепідемічних заходів 2020 р. Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 березня 2023 р. Луцьк : ЛНТУ. С.48-50. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-tsyvilnoyi-bezpeky
 2. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Порівняльний аналіз динаміки температури у Волинському регіоні в контексті змін клімату. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2023. (927 с.). С. 453-455. / URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/e288d376-8bcc-40ec-a46f-2cd2fb5706ba
 3. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Динаміка вітрового режиму у Північно-Західному регіоні України в контексті змін клімату. Проблеми екології та енергозбереження. Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції, 21–22 вересня 2023 р. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2023,154 с. С.19 – 20. / URL: https://drive.google.com/file/d/1GcpSU6LwIW2UozRNxQfj4wanH7bdwN83/view?usp=shar…
 4. Федонюк В.В., Гусар О.Н., Федонюк М.А. Дослідження динаміки хмарності у Луцьку в контексті глобальних змін клімату. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 2. С. 67-71. / URL: https://drive.google.com/file/d/1NAzntxIGemh9cKsS6qlJ-Qf-YA6jaLqD/view?usp=shar…
 5. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Вплив сезонної динаміки атмосферного тиску на медико-екологічний потенціал. Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення. Матеріали XVII Міжнар. наук. конф. 15–18 черв. 2023 р., м. Миколаїв.– Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2023. С. 93 – 96. / URL: https://drive.google.com/file/d/1IRvjcZdlnMPUTjXozwILFj1sbHrP8dqq/view?usp=shar…
 6. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Окремі аспекти викладання дисципліни «Заповідна справа» у сучасних умовах. Проблеми та перспективи розвитку науки та освіти України в особливих умовах євроінтеграції. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Вінницький кооперативний інститут, Akademia nayk stosowanych im. Prof. E. Lipinskogo w Kielcach. Вінниця: ВКІ. 2023. С. 30-32. / URL: https://drive.google.com/file/d/1OcUhyr2PC9fxi5SPNBcaDxWqNOgFQP7Y/view?usp=shar…
 7. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Перспективи та шляхи використання потенціалу природоохоронних територій в екологічній освіті. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ХV-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції присвяченій 95-й річниці з Дня народження академіка Національної академії педагогічних наук С.У.Гончаренка, м. Кропивницький, 20 – 24 червня 2023 року / Відп. ред. М. І. Садовий. Кропивницький: РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2023. (136 с.). С.8-9. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Ii85jixiSu8Qc-foJ7ZdUqvx0q-qkp4c/view?usp=shar…
 8. Панькевич А.С., Федонюк В.В. Роль вітрового режиму у формуванні екологічно сприятливого мікроклімату міського середовища у Луцьку. Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., м. Київ, 16 травня 2023 р. / за заг. ред. Х.С. Мітюшкіної. Київ: МДУ, 2023. (108 с). C. 97 – 100. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gz_xFhgpBZ7RAV1oGJ7CcRuwWfk1Is9b/view?usp=shar…
 9. Моцик В.Б., Цюх Я.О., Федонюк В.В. Оцінка екологічного стану природоохоронних територій методами біоіндикації. Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., м. Київ, 16 травня 2023 р. / за заг. ред. Х.С. Мітюшкіної. Київ: МДУ, 2023. (108 с). C.24 – 27. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gz_xFhgpBZ7RAV1oGJ7CcRuwWfk1Is9b/view?usp=shar…
 10. Федонюк В.В., Цюх Я.О., Моцик В.Б. Можливості застосування біоіндикаційних методів для оцінки екологічного стану об’єктів ПЗФ. Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді. [Електронний ресурс] : зб.матер. IІ Всеукр. наук. конф. студ. та молодих вчених (Луцьк, 31 трав. 2023 р.) / Держ. вищ. навч. заклад «Донецький національний технічний університет». – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2023. (253 с). С. 99 – 101. / URL: https://drive.google.com/file/d/1NMALA-53CwdNnKjiFOXIQm7ghIk639v9/view?usp=shar…
 11. Федонюк В.В., Панькевич А.С. Екологічна оцінка вітрового режиму м. Луцька. Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді. [Електронний ресурс] : зб.матер. IІ Всеукр. наук. конф. студ. та молодих вчених (Луцьк, 31 трав. 2023 р.) / Держ. вищ. навч. заклад «Донецький національний технічний університет». – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2023. (253 с). С. 117-120. / URL: https://drive.google.com/file/d/1NMALA-53CwdNnKjiFOXIQm7ghIk639v9/view?usp=shar…
 12. Федонюк В.В., Возняк Р.О., Наумук О.М. Проблеми сучасного екологічного стану об’єктів ПЗФ Луцька. Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 206 с. С. 193 – 196. / URL: https://drive.google.com/file/d/1_Rx3H5l-diYXqCuj3da5b1CLJPnCq9P_/view?usp=shar…
 13. Панькевич А.С., Матвіюк В.І., Федонюк В.В. Метеорологічні дослідження М.П. Косача: від Луцька до Харкова. Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 206 с. С. 94 – 97. / URL: https://drive.google.com/file/d/1_Rx3H5l-diYXqCuj3da5b1CLJPnCq9P_/view?usp=shar…
 14. Федонюк В.В., Федонюк М.А., Гусар О.Н. Оцінка динаміки геліопотенціалу в Луцьку під впливом кліматичних змін. Комплексне використання ресурсів довкілля. Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції. 20 листопада 2023 р. Луцьк : ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». 2023. С. 47 – 50. / URL: https://drive.google.com/file/d/1iTrt9onrbwW5TQD14CmK_gSpS-01LDi5/view?usp=shar…
 15. Федонюк М.А., Федонюк В.В. Використання інформаційних систем та технологій у підготовці фахівців з екології. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2023. (927 с.). С. 368-370 / URL: https://drive.google.com/file/d/1N-xAYq_ltHVTHy-KSN9ladDus0a1G7J5/view?usp=shar…
 16. Жадько О.А., Федонюк В.В., Федонюк М.А. Комфортність клімату Шацького національного природного парку для організації індустрії гостинності. Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім.. Григорія Сковороди, 2023. – С. 193-196. / URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/909ba3b5-ca28-4195-9abc-4…
 17. Мирка В.В., Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Адаптація екологічних систем Черемського природного заповідника до змін клімату. Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Григорія Сковороди, 2023. – С.226-228. / URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/909ba3b5-ca28-4195-9abc-4…
 18. Іванців Я.В., Федонюк В.В. Динаміка метеорологічних явищ на ст. Маневичі у ХХІ столітті. Юний науковець року – 2023. Матеріали наукової конференції слухачів стаціонарних секцій КУ «ВО МАН». Луцьк : 2023. С. 38-39. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mhwlq4CFbXldCSSxM1xpdCBpt7Dckd-n/view?usp=shar…
 19. Панькевич А.С., Федонюк В.В. Про можливість використання методів ДЗЗ для оцінки теплового режиму в місті. Юний науковець року – 2023. Матеріали наукової конференції слухачів стаціонарних секцій КУ «ВО МАН». Луцьк : 2023. С. 40-41. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mhwlq4CFbXldCSSxM1xpdCBpt7Dckd-n/view?usp=shar…
 20. Федонюк В.В., Жадько О.А., Федонюк М.А. Екологічна оцінка стану біоценозів природно-заповідних об’єктів Луцька. Природно – ресурсний комплекс Західного Полісся в контексті сталого розвитку : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Березне, 16-17 травня 2023 року. [Електронне видання]. Березне : НСІ НУВГП. С. 188-191. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LbIs1TdWGOt7GHqIC5G3wBK8R0O-s5F7/view?usp=shar…
 21. Федонюк В.В., Панькевич А.С., Федонюк М.А.Оцінка енергоефективності Будинку-Вулика у м. Луцьку. Green construction (Зелене будівництво). Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
  «Green construction (Зелене будівництво)»», 13 – 14 квітня 2023 р., Київ, КНУБА. 2023. С. 577 – 580.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1vNDPPvX3n1OJTtjjQChrFmiPMx7ZsmwU/view?usp=shar…
 22. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Окремі аспекти використання об’єктів ПЗФ в системі екологічної освіти в ЗВО. Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : зб. тез доповідей ІI Міжнародної Інтернет-конференції (м. Харків, 23 березня 2023 року). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – С. 183 – 185. / URL: https://drive.google.com/file/d/1VBBZ5L6i-0JqtxN9dPcRwhF4eOJkAu01/view?usp=shar…
 23. Федонюк В.В. Динаміка вітрового режиму в об’єктах ПЗФ у контексті змін клімату. Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : зб. тез доповідей ІI Міжнародної Інтернетконференції (м. Харків, 23 березня 2023 року). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – С. 49 – 51. / URL: https://drive.google.com/file/d/1VBBZ5L6i-0JqtxN9dPcRwhF4eOJkAu01/view?usp=shar…
 24. Моцик В.Б., Іванців Я.В., Федонюк В.В. Оцінка змін клімату в природно-заповідних об’єктах Волинської області. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІІ Міжнародний молодіжний конгрес, 02-03 березня 2023, Україна, Львів : Збірник матеріалів —Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2023. С. 83-84. / URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2023/feb/29834/zbirnykv…
 25. Панькевич А.С., Федонюк В.В. Режим вітру у Луцьку в зоні впливу Будинку-Вулика. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування.VIIІ Міжнародний молодіжний конгрес, 02 – 03 березня 2023 р. Збірник матеріалів. Україна, Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2023. С.84-85. / URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2023/feb/29834/zbirnykv…
 26. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Про методику дистанційної екологічної освіти у вищій школі. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІІ Міжнародний молодіжний конгрес, 02-03 березня 2023, Україна, Львів : Збірник матеріалів —Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2023. С. 82-83. / URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2023/feb/29834/zbirnykv…
 27. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Регіональний вплив змін клімату на господарський комплекс Волині. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції. м.Житомир, 10 лютого, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 129-131. / URL: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/10.02.20…
 28. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Адаптація до змін клімату як складова сучасного освітнього процесу в ЗВО. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи». 15-16 грудня 2022 р. Миргород: 2022. С.171-173. / URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/9537/fpn_zb_mater…

2022

 1. Михайлюк В.А., Іванців Я.В., Федонюк В.В. Оцінка змін температури повітря за даними метеостанції Маневичі у ХХ та ХХІ ст. Студентський науковий вісник. Серія – природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 48 – Луцьк: ЛНТУ, 2022 – С. 124-133. / URL: https://drive.google.com/file/d/1UEmMzr8Zt_9ALBNgsha14yn8uA5AEVTr/view?usp=shar…
 2. Федонюк В.В., Федонюк М.А. Проблеми викладання картографічних дисциплін в умовах ведення воєнних дій в Україні. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і
  професійній освіті: збірник матеріалів ХІV-ї Міжнародної науково-практичної
  онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 8 грудня 2022
  року / Відп. ред. М. І. Садовий. Кропивницький: РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка,
  2022. С. 122 – 124.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1zZVqMlcTovfW7-pn3rWzaCqGlEOsBEve/view?usp=shar…
 3. Жадько О.А., Федонюк В.В., Федонюк М.А. Екологічні наслідки рекреаційної діяльності у Шацькому НПП та шляхи їх оптимізації. Студентський науковий вісник. Серія – природничі та технічні науки. Науковий збірник. Випуск 48 – Луцьк: ЛНТУ, 2022 – С. 99-110. / URL: https://drive.google.com/file/d/1UEmMzr8Zt_9ALBNgsha14yn8uA5AEVTr/view?usp=shar…