y.feshchuk@lntu.edu.ua

Фещук Юрій Петрович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1991 році закінчив Середню школу №1 м. Луцька. У 1996 році закінчив Луцький індустріальний інститут (нині - Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Обладнання для обробки металів тиском”.

01.09.2001 р. переведений на посаду асистента кафедри М і ОМТ.

02.09.2002 р. призначений на посаду асистента кафедри М і ОМТ.

01.09.2005 р. призначений на посаду асистента кафедри М і ОМТ за контрактом на п'ять років.

01.09.2010 р. призначений на посаду асистента кафедри М і ОМТ за контрактом на один рік.

01.09.2011 р. призначений на посаду старшого викладача кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування за контрактом на сім років.

Кандидат технічних наук з грудня 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету. ДК № 003321. Тема дисертації „Розрахунок за граничною рівновагою оболонкових конструкцій зі взаємодіючими гострокінцевими дефектами”.

22.11.2012 р. переведений на посаду доцента кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на умовах ранішу укладеного контракту.

Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування присвоєно у грудні 2015 року. 12ДЦ №044501

01.09.2018 р. призначений на посаду доцента кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування за контрактом на п'ять років.

01.09.2023 р. призначений на посаду доцента кафедри матеріалознавства за контрактом на п'ять років.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, трьох електронних посібників та одного навчального посібника. Проходив стажування в інституті прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С.  Підстригача НАН України, в  Університеті KU Leuven (Бельгія) в рамках проекту Tempus MMateng (2015 р.). Наявні госпдоговірні роботи з «Відцифрування технічної документації до печі газової» на замовлення ПрАТ «СКФ Україна». Приймав участь в науково-дослідній державній темі “Розробка способів покращення експлуатаційних властивостей сталей та сплавів спеціального призначення”. Науковий керівник – к.т.н., доц. Гусачук Д.А., виконавці: к.т.н., доц. Зайчук Н.П., к.т.н., доц. Дмитріюк М.В., к.т.н., доц. Фещук Ю.П. Терміни виконання: 01.03.2017 р. – 31.12.2021 р., № д/р 0117U004770.

Відповідальний секретар приймальної комісії ЛНТУ в 2016-2018, 2020, 2024 роках.

Освіта вища

Інженер-механік

Cпеціальність „Обладнання для обробки металів тиском”

Кандидат технічних наук з грудня 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету. ДК № 003321.
Тема дисертації „Розрахунок за граничною рівновагою оболонкових конструкцій зі взаємодіючими гострокінцевими дефектами”.
Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування присвоєно у грудні 2015 року. 12ДЦ №044501

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи 24 роки

1. Виконавець науково-дослідної роботи   «Розробка конструкторської документації на шліфувальний пристрій торцевих опор STI, SНG” Науково-дослідна робота №202-15Д згідно укладеного договору № 550-М та ПФКМ з ПАТ «СКФ Україна».

2. Участь в міжнародному проекті «Модернізація двох циклів (МА, БА) навчальних програм, що ґрунтуються на компетенції, у матеріалознавстві за найкращим досвідом Болонського процесу (MMATENG)» (2013-2016 рр.)

3. Розробка комплекту конструкторської документації на виготовлення:

     1) Стіл (бабка) шліфувального круга - 2021-2022р.;

     2) Стакан розвороту стола (бабки) шліфувального круга - 2021-2022р.;

     3) Циліндр підскока бабки шліфувального круга - 2021-2022р.

Матеріалознавство, механіка, мехатроніка, автоматизація, програмування MPS станцій на основі контролерів SIEMENS S7, холодне листове штампування

Монографія

2022

  1. Структурування гетерофазних сплавів на основі чавунів, легованих міддю / Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва, М.В. Дмитріюк, Ю.П. Фещук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 180 с.
Статті Scopus

2023

  1. Mechanical Properties of Hybrid Composites Based on Polypropylene Modified with Natural Fillers/Mykola Melnychuk; Igor Shevchuk; Vitalii Kashytskyi; Yurii Feshcuk; Nina Polivoda/ DSMIE 2023: Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI pp. 221–229 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_22

2021

  1. Structure and Properties of Surface Bandage Shelves for the Gas Turbine Engine’s Blades/Natalia Zaichuk; Sergii Shymchuk; Anatolii Tkachuk; Yurii Feshchuk; Jacek Szczot/DSMIE 2021: Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV pp. 602–612 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_60

2020

  1. High-Copper Cast Irons for the Products of Tribotechnical Applied/ Mykola Dmytriyuk; Dmytro Husachuk; Inna Parfentieva; Yuriy Feshchuk/ Key Engineering Materials Vol. 864. рр. 292-302 / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.292
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

  1. Оптимізація процесу гарячого штампування поковки вушка гідроциліндру в програмному комплексі QForm / Д.А. Гусачук, О.Д. Клименко, І.О. Парфентьєва, М.В. Дмитріюк, Н.Ю. Імбірович, Ю.П. Фещук, М.М. Карпюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»: Луцьк, 2021. – Вип. № 72. – С. 80-87.
    / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.12

2020

  1. Вплив режиму синтезу на електрофізичні параметри процесу плазмоелектролітного оксидування конверсійних оксидо-керамічних покриттів на титанових сплавах / Н.Ю. Імбірович, Н.П. Зайчук, Ю.П. Фещук, Д.А. Гусачук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»: Луцьк, 2020. – Вип. № 69. – С. 24-28.
  2. Н.Ю. Імбірович. Вплив режиму синтезу на електрофізичні параметри процесу плазмоелектролітного оксидування конверсійних оксидокерамічних покриттів на титанових сплавах. Н.Ю. Імбірович, О.Ю. Повстяной, Н.П. Зайчук, Ю.П. Фещук, Д.А. Гусачук Н.Ю. // Наукові нотатки № 69 (2020): / - 2020. - № 69 - С. 24-28. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/6775.24153966…