Yurkoff

Фесіна Юрій Георгійович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 14 червня 1977 року в м. Горохів Волинської області в сімї службовців. Упродовж 1984–1994 рр. навчався у Горохівській середній школі № 2. Учасник шкільних, районних та обласних олімпіад з географії, фізики, хімії, англійської мови. Призер районних олімпіад з географії та фізики. Закінчив навчання у школі на відмінно. У 1994 р. вступив на очну форму навчання на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту (з 1 грудня 1996 р. – Львівський державний аграрний університет). За період навчання в університеті проходив 2-х місячну виробничу практику в фермерських господарствах Великобританії (графство Кент). Упродовж навчання в університеті виконував обов'язки старости академічної групи. В 1999 р. закінчив університет з відзнакою та здобув повну вищу освіту, отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Упродовж 1996-1999 рр. отримав досвід трудової діяльності на посаді бухгалтера Горохівського міжгосподарського відділу лісового господарства. У 2000-2001 рр. навчався у магістратурі Львівського державного аграрного університету. З грудня 1999 року розпочав трудову діяльність у Луцькому державному технічному університеті (нині - Луцькому національному технічному університеті).       

1994-1999 рр. - навчався у Львівському сільськогосподарському інституті (з 01.12.1996 р. – Львівський державний аграрний університет), де здобув кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку (диплом спеціаліста ВК №11920452).

2000-2001 рр. - здобував кваліфікацію магістра з обліку і аудиту в Львівському державному аграрному університеті (диплом магістра ВК №16428550).

2006 р. - захистив дисертацію кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» в Національному університеті водного господарства та природокористування. Рішенням ВАК України від 15.02.2007 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» (диплом кандидата наук ДК №039428). У 2008 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та підприємництва (атестат доцента 12ДЦ №021967).

січень1996 р.-грудень 1999 р. - бухгалтер Горохівського міжгосподарського відділу лісового господарства;

грудень 1999 р.-грудень 2000 р. - лаборант кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету;

грудень 2000 р.-квітень 2007 р. - асистент кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету;

квітень 2007 р.-квітень 2008 р. - старший викладач кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету (з квітня 2008 р. – Луцький національний технічний університет);

квітень 2008 р.-нині - доцент кафедри економіки та підприємництва (з 2018 р. – кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; з 2021 р. – кафедри підприємництва, торгівлі та логістики) Луцького національного технічного університету;

липень 2012 р.-серпень 2014 р.; вересень 2015 р.-листопад 2019 р. - заступник декана факультету бізнесу Луцького національного технічного університету;

жовтень 2022 р.-нині - заступник декана з партнерства факультету бізнесу та права Луцького національного технічного університету.

Учасник проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), проведення циклу тренінгів «Щеплення від плагіату» для студентів вищих навчальних закладів міста Луцька (листопад-грудень 2016 р.; https://lntu.edu.ua/uk/realizovani-proekty).

Член робочої групи проекту «SMART Volyn Hub як об’єкт інноваційної інфраструктури у Волинській області», виконаного на замовлення Волинської обласної державної адміністрації – переможця конкурсу Державного фонду регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за напрямком «Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримки інноваційної діяльності» (2020-нині; https://lntu.edu.ua/uk/diyalnist/proyektna/smart-volyn-hub).

Член робочої групи з самооцінювання процесів зеленої трансформації ЛНТУ в рамках міжнародного освітнього проекту GTUA «Зелена трансформація в університетах України»  за програмою фінансування NAWA (2023 р., наказ ЛНТУ № 372/01-02 від 18.11.2023 р.).

Виконавець міжнародного проєкту, що фінансується органом Європейського Союзу «Європейський інститут інновацій та технологій: розбудова інноваційного потенціалу для вищої освіти» - «Accent Project: Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти" (2022-2024 рр.; наказ ЛНТУ № 917/01-02 від 30.11.2022 р.)

Економіка природокористування, економіка підприємницьких структур сфери агробізнесу, регіональна економіка, циркулярна економіка, креативний потенціал підприємницьких структур

Монографія

2022

 1. Використання потенціалу твердих побутових відходів регіону на засадах кругової економіки (на прикладі Волинської області) : монографія / О.В. Дзюбинська, Ю.Г. Фесіна, А.В. Дзюбинський, М.В. Смаль. ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 276 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-11/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…

2020

 1. Фесіна Ю. Г. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів: монографія / Під заг. ред. І. В. Кривов’язюка. Київ, 2020. 172 с. (Особистий внесок – пп. 1.3, 3.1). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1…
Навчальний посібник

2018

 1. Фесіна Ю. Г. Підприємництво і торгівля: навч. посібн. / Під заг. ред. Л. Л. Ковальської та І. В. Кривов’язюка. Київ, 2018. 620 с. (Особистий внесок – розд. 1,4,5,9). / URL: https://www.researchgate.net/publication/340739130_pidpriemnictvo_i_torgivla
Навчальний підручник

2020

 1. Фесіна Ю. Г. Економіка підприємства: підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ, 2020. 700 с. (Особистий внесок - розд. 3, 17). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%21%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Аналіз цінової динаміки акцій вітчизняних компаній на міжнародних біржах як основа формування їх ринкової капіталізації / Фесіна Ю.Г. Економічний форум. 2023. Т.1. № 4. С. 148–154.
  / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/438/427
 2. Ринкова капіталізація компаній крізь призму бізнес-моделей їх функціонування / Фесіна Ю.Г. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 2023. № 20 (79). С. 209–222. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/156/1…

2022

 1. Креативний потенціал аграрного підприємництва: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Г. Фесіна, П. Я. Кравчук // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2022. - Вип. 19. - С. 256-264. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2022_19_32
 2. Вартість підприємства як індикатор оцінювання сталості його розвитку / Ю.Г. Фесіна. Актуальні проблеми економіки. 2022. № 10-11 (256-257). С. 153–160. / URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2022/10/10.22._topic_Yurii-H.-Fesina…

2021

 1. Креативний потенціал регіонального розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Г. Фесіна // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2021. - Вип. 18. - С. 224-240. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2021_18_26

2020

 1. Соціальне підприємництво у формуванні кругової моделі поводження з побутовими відходами регіону [Електронний ресурс] / Ю. Г. Фесіна, О. В. Дзюбинська // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2020. - Вип. 17. - С. 259-277. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2020_17_28

2019

 1. Перспективи формування циклічної моделі економіки у сфері поводження з побутовими відходами регіону [Електронний ресурс] / Ю. Г. Фесіна, О. В. Дзюбинська // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2019. - Вип. 16. - С. 149-162. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2019_16_19

2018

 1. Економічний потенціал підприємства: структура та оцінювання [Електронний ресурс] / Ю. Г. Фесіна, В. В. Рябий // Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент. - 2018. - Вип. 15. - С. 261-269. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2018_15_33
 2. Циркулярна економіка – як нова парадигма регіонального розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Г. Дзюбинська О.В. Фесіна // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2018. - Вип. 15. - С. 253-262. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2018_15_28

2017

 1. Реінжиніринг меліорованих земель у контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону [Електронний ресурс] / В. А. Голян, Ю. Г. Фесіна, С. О. Кузьменко // Агросвіт. - 2017. - № 19-20. - С. 3-12. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_19-20_2
 2. Регіональні особливості розвитку сільських територій: від соціальних перспектив реалізації молоді до трудової міграції [Електронний ресурс] / Ю. Г. Фесіна // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2017. - Вип. 14. - С. 331-349. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2017_14_36

2016

 1. Трансформація цільової функції підприємств: через конкурентоспроможність до отримання фінансової вигоди [Електронний ресурс] / Ю. Г. Фесіна, Н. С. Гмитронь // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2016. - Вип. 13(2). - С. 270-283. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2016_13(2)__31