a.haday@lutsk-ntu.com.ua

Гадай Андрій Валентинович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра електричної інженерії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1995 році закінчив Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) і здобув кваліфікацію спеціаліста інженера-електрика за спеціальністю «Електропостачання та електрозбереження» (Диплом КМ №900302).

Кандидат технічних наук з жовтня 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К05.052.05 Вінницького національного технічного університету. Тема кандидатської дисертації «Компенсація реактивної потужності в пускових режимах асинхронних та синхронних електроприводів» (Диплом ДК № 057122).

Вчене звання доцента кафедри електропостачання присвоєно у квітні 2015 року (Атестат доцента 12 ДЦ 041905).

1995 р. - 2015 р. викладач-стажист, асистент, старший викладач, доцент кафедри електропостачання Луцького національного технічного університету

2015 року – до цього часу – доцент кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету.

Компенсація реактивної потужності, якість електроенергії, релейний захист.

Статті Scopus

2019

  1. Гадай А.В., Бурбело М.Й., Степура О.В. Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж. Технічна електродинаміка. 2019. № 1. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.042 / URL: https://previous.techned.org.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&i…
Вітчизняні фахові наукові видання

2019

  1. 18. Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю / М. Й. Бурбело, А. В. Гадай, О. В. Степура // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 38. – С. 144–151. – (Серія : Технічні науки) – doi: 10.31498/2225-6733.38.2019.181432. / URL: https://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech/article/view/181432