n.galazyk@lntu.edu.ua

Галазюк Наталія Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 25 серпня 1973 року в місті Луцьку Волинської області. У 1995 році закінчила повний курс навчання в Луцькому індустріальному інституті, за спеціальністю «Економіка підприємства».

У квітні 2008 р. у спеціалізованій вченій раді К 35.051.01 в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання результатів фінансово-економічної діяльності природних монополій» (диплом кандидата наук ДК №047052, виданий на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 02.07.2008 р., протокол №59-06/6).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20.01.2011 р., протокол №2/51-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (атестат доцента 12ДЦ №026273)

У 1995 році закінчила Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством»  з липня 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів). ДК № 047052.

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки присвоєно у січні 2011 року. 12 ДЦ 026273.

У березні 2000 року була прийнята на посаду асистента кафедри теорії економіки та менеджменту ЛДТУ (з вересня 2007 року згідно наказу №257-А перейменована у кафедру економічної теорії та міжнародної економіки), де з травня 2008 р. обіймала посаду старшого викладача кафедри, а з січня 2011року працюю на посаді доцента даної кафедри. За вказаний термін була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2008 року, диплом кандидата наук ДК № 047052, Київ 2 липня 2008 року). Рішенням Вченої ради Луцького національного технічного університету у січні 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (атестат доцента ДЦ № 026273). Станом на зараз кафедра носить назву кафедра міжнародних економічних відносин (згідно до наказу № 760-04-3 від 24.12.16р.). Стаж науково-педагогічної роботи в Луцькому національному технічному університеті становить 23 роки.

інноваційні процеси в міжнародному бізнесі, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, конкурентні переваги національної економіки в глобальному економічному просторі, транснаціоналізація світової економічки, глобальні проблеми світової економіки, сучасний розвиток міжнародних економічних відносин.

Монографія

2019

 1. Інституційне забезпечення бізнес-діяльності в умовах світової інтернаціоналізації сфер виробництва та послуг Текст : монографія / О.В. Баула, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.М. Лютак, Л.В. Савош. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. - 284 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4679

2018

 1. Транснаціоналізація світової економіки : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 236 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4765

2017

 1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 317 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4763
Навчальний посібник

2023

 1. Міжнародні економічні відносини: магістерський курс: Навчальний посібник / Зелінська О.М., Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Корольчук Л.В., Урбан О.А. Луцьк: видавництво «Терен», 2023. 328 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13953

2022

 1. Міжнародні економічні відносини та світова політика. Частина 1: Навчальний посібник / Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Корольчук Л.В., Кравчук П.Я., Урбан О.А., Полянська Т.О. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 324 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13380

2018

 1. Економіка: макро- та мікроекономічні аспекти: Навчальний посібник / Баула О.В., Вісин В.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Ліщук В.І., Лютак О.М, Савош Л.В. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2018. – 280 с.

2016

 1. Європейська та євроатлантична інтеграція : навч. посіб. / О.В.Баула, Т.В. Божидарнік, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська О.Я.Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Т.Л. Никитюк, Л.В. Савош, О.А.Урбан. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. – 328 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4760
Статті Web of Science

2021

 1. Bogatyrov O., Baula О., Liutak О., Galaziuk N. Conceptual Foundations of Financial Support for Increasing the Innovative Component of Ukraine’s International Competitiveness. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 1 (36) (2021). P. 341-350. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227988

2017

 1. Оlena Baula, Natalia Galaziuk, Olga Zelinska CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FORMATION TO INCREASE THE REGION COMPETITIVENESS WITH THE GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMIC RELATIONS. Marketing and Management of Innovations. 2017. №2. P. 76-84. / URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_2_76_84.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1. Галазюк Н.М. Оцінка стану інвестиційного середовища України через призму міжнародного рейтингування. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Том 1 № 19. 2023. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17236
  2. Зелінська О.М., Галазюк Н.М. Міжнародний переговорний процес як засіб дипломатії. Економічний форум. Науковий журнал Луцького НТУ №3. 2023. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-9

2022

 1. 1. Halaziuk N.M. Сompetitive influence of TNCS on the development of national economies in global conditions. Науковий журнал «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону». ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Випуск 18, №1. 2022. URL: https://doi.org/10.15330/apred.1.18.123-132
  2. Галазюк Н.М. Роль держави у стимулюванні міжнародної інвестиційної співпраці. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 19 (75). ВІП ЛНТУ, 2022. URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-5

2021

 1. 1. Galaziuk N., Zelinska O. Current trends of transnational banks and their influence on the world economy in the context of financial globalization. Економічний форум. Науковий журнал. Луцького НТУ №4. 2021. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-6
  2. Галазюк Н.М. Формування та нарощення експортного потенціалу в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Том 2 № 16. 2020. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/10154
  3. Галазюк Н.М., Кулина О. Вплив ТНК на формування конкурентного середовища країн світу. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71). Луцьк. 2021. URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2021-18(71)-3

2020

 1. 1. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Пріоритетні напрями ефективності співпраці України з міжнародними кредитними інститутами. Економічний форум. Науковий журнал Луцького НТУ №4. 2020. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-4-4
  2. Галазюк Н.М. Формування та нарощення експортного потенціалу в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Том 2 № 16. 2020. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/10154
  3. Галазюк Н.М., Зелінська О.М.Трансформація світової фінансової системи: тенденції та перспективи розвитку сучасних фінансових ринків. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Луцьк. 2020. URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-7

2019

 1. 1. Галазюк Н.М. Оцінка ефективності співпраці України з провідними міжнародними кредитними інститутами. Економічний форум. Науковий журнал. Луцького НТУ №4. 2019. URL: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-4-2
  2. Галазюк Н.М., Ляшук А. Міжнародне співробітництво у сфері відновлюваних джерел енергії. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Луцьк, 2019. Випуск 16 (64).
Тези доповідей

2023

 1. 1.Galaziuk N.М. Сompetitive influence of TNCs on the development of national economies in global conditions. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023, С. 18-21.
  2. Галазюк Н.М. Міжнародне співробітництво України у сфері відновлюваних джерел енергії. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023, С. 21-25.
  3. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Напрямки розвитку інвестиційної привабливості національної економіки в сучасних умовах господарювання. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023, С. 25-29.
  4. Галазюк Н.М. Маркевич М.В. Необхідність взаємодії ТНК та національних економік в умовах глобалізації світогосподарських процесів. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023, с. 29-32.
  5. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Вітчизняні підприємства на світових ринках: проблеми та перспективи. Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р.) 2023, с. 36-38.
  6. Галазюк Н.М. Вплив цифрових технологій на розвиток бізнесу в Україні Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні аспекти розвитку цифрової держави в Україні» (9 листопада) 2023, м.Київ. с. 156-159

2022

 1. 1. Галазюк Н.М. До питання залучення інвестицій ТНК в Україну в умовах динамічного розвитку міжнародного середовища. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 31-34.
  2. Галазюк Н.М., Ющенко А.М. Інноваційний потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 34-37.

2021

 1. 1. Галазюк Н. Вплив фінансової глобалізації на розвиток фінансового ринку України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб.наук. праць. Переяслав. 2021. Вип.68. С. 6-9.
  2. Галазюк Н.М. Ключові напрямки зовнішньоторговельної політики України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства» (м. Ужгород, 12-13.11.2021 р.). Ужгород, 2021. С. 23-26.
  3. Галазюк Н.М Національна інноваційна система в сучасних євроінтеграційних процесах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток». м. Суми, 21.05.2021. Суми, Сумський державний університет, 2021. С. 142-144.
  4. Галазюк Н.М. Формування національної інноваційної системи в сучасних євроінтеграційних процесах. Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: Луцький НТУ, 2021. С. 44-47.
  5. Галазюк Н.М., Благовірний О.Р. Особливості державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України. Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: Луцький НТУ, 2021. С. 47-50.

2020

 1. Тези
  1. Галазюк Н.М. Транскордонне співробітництво України і Польщі. Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ, 2020. С.39-41.
  2. Галазюк Н.М., Омельчук А.О. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС. Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ, 2020. С.41-43.
  3. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Система державної експортної підтримки в зарубіжних країнах: досвід для України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та особливості регулювання соціально-економічного розвитку країни». м. Київ, 7 листопада 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 18-22.


2019

 1. 1. Галазюк Н.М. Євроінтеграція як фактор формування та реалізації експортного потенціалу України / Н.М. Галазюк // Тези IХ міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2019.
  2. Галазюк Н.М. Пріоритетні напрямки підвищення ефективності бізнес-діяльності в контексті співпраці України з міжнародними кредитними інститутами / Н.М. Галазюк, Н. Марчук // Тези IХ міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2019.
  3. Галазюк Н.М. Основні напрямки вдосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій в Україні / Н.М. Галазюк, І. Томчук // Тези ІХ міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2019.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. 1. Galaziuk N., Zelinska О. Investment environment as an element of formation of an attractive macrospace of Ukraine. I International Scientific and Theoretical Conference «Scientific review of the actual events, achievements and problems». December 1, 2023. Berlin, Federal Republic of Germany. URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/01.12.2023
  2. Галазюк Н.М. Основні фактори гальмування інвестиційної активності іноземних інвесторів в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», м. Тепліце (Чехія) 07 лютого 2023 року. С.412-417. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-29.pdf
  3. Зелінська О.М., Галазюк Н.М. Глобальна продовольча безпека в контексті військових дій на території України: загрози та виклики. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства», м. Орхус (Данія) 10 серпня 2023 року. URL: https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/13665/Goncharuk.pdf?sequence=2&isAllowed=y

2021

 1. 1. Галазюк Н.М. Основні напрями співпраці України з міжнародними кредитними інститутами. XV Международная научно-практическая конференція «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» 23.04.2021г. Пинск. 2021. С. 10-12.

2020

 1. Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Рівень енергетичної безпеки та тенденції розвитку альтернативної енергії на міжнародній арені. ІV International Scientific-practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, February 21th, 2020. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 128 pages. C.5-9 URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/33.-Tbylysy-Hruzyia-fevral-2020.pdf