v.halushchak

Галущак Валентина Леонідівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Луцький державний технічний університет, 2002 р., магістр з менеджменту
(ВС No 21216809)

Ужгородський національний університет, 2018 р., магістр, викладач закладу вищої освіти. Вчитель англійської мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури (М18 No 155850)

Кандидат економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2006 р., тема «Організаційно-економічні засади формування та реалізації політики розвитку проблемних регіонів» (ДК No 035774)

Доцент кафедри банківської справи, (12 ДЦ No020020), 2008 р.

Доцент кафедри менеджменту

ФОП Галущак В.Л. (HAPPY KIDS CLUB), дитячий садок, центр розвитку дитини. Засновниця.


Директор ПЗ "ЗЗСО "КОЛЕГІУМ ЄАРС", власник ПЗ "ЗЗСО "КОЛЕГІУМ ЄАРС".

1. Менеджер Проєкту «Бренд-менеджмент Луцький НТУ на ринку освітніх послуг України» (2018-2019 р.) Програми лідерського потенціалу університетів України, яка реалізувалася Інститутом Вищої освіти НАПН України у партнерстві з Британської радою в Україні;

2. Менеджер проекту «SAIUP – Проект сприяння академічній доброчесності в Україні» в ЛНТУ (2017 - 2019 рр.)

3. Виконавець проєкту ERASMUS+KA2 з розвитку потенціалу вищої освіти «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» / «University Teachers'Certification Centres: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence" (15.01.2021-31.12.2023 р.р.).

4. Виконавець проєкту GTUA «Зелена трансформація в університетах України» за програмою фінансування ЄС: NAWA project 2023 та за ініціативи Unite! та Erasmus+ project 2023-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition. Термін виконання проекту: 03.01.2023-31.12.2023.

5. Виконавець проекту «Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти»/ «Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes» (Accent Project). Термін реалізації - 01.07.2022 - 30.06.2024


 

Емоційний інтелект керівника, освітній менеджмент, цифрові навички

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Вавдіюк Наталія, Галущак Валентина, Абрамова Ірина, & Стрижеус Людмила. (2023). Емоційний інтелект в організаційній поведінці менеджерів. Економічний форум, 1(2), 30-37. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-5

2022

 1. Вахович І.М., Недопад Г.В., Казюк Я.М., Галущак В.Л. До питання багаторівневості системи публічного управління в кризових умовах військового вторгнення. Економічний форум. Наук.
  ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. No3. С.45-54.
 2. Вахович І.М., Недопад Г.В., Казюк Я.М., Галущак В.Л. До питання багаторівневості системи публічного управління в кризових умовах військового вторгнення. Економічний форум. Наук.
  ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. No3. С.45-54.
 3. Третяк О.О., Галущак В.Л. Оцінка ефективності каналів онлайн-комунікацій в ЛНТУ. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. No3. С.69-74.
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Vavdiiuk, N., Koshchіi, O., Galushchak, V., Vasilik, N. Smolych, D., Konstankevych, I., Tretyak, O.
  Formation of the soft skills among students of higher education. AD ALTA: Journal of interdisciplinary
  research. 2022. Vol. 12. Iss 2.

2021

 1. Vavdiiuk, N., Stryzheus, L., Koretska, N., Tendyuk, А., Galushchak, V., Abramova, I., Vasilik, N.,
  Koshchii, O. (2021) Management of current assets of the enterprises. Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Volume 11. Issue 2. Special issue XX. 202 p. P. 30–34

2019

 1. Vavdiiuk N., Koretska N., Galushchak V. (2019) Monetary and fiscal policies interaction in developing
  countries’ economy: evidence from Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
  практики, 2 (29),. 538 с. С. 326–338. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171982