ganulichborys02

Гануліч Борис Костянтинович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Методичне забезпечення

2024

 1. Теорія ймовірностей та математична статистика : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спец. 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, 175 Інформаційно-вимірювальні технології, 176 Мікро- та наносистемна техніка денної та заоч. форм навч / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15639

2020

 1. . Вища математика. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2036\
 2. Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Застосування числових рядів» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної форми навчання / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2493

2019

 1. Вища математика. Конспект лекцій для студентів технічних і економічних спеціальностей денної форми навчання

2017

 1. Варіаційне числення. Конспект лекцій для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання

2012

 1. Спеціальні розділи вищої математики. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Прикладне матеріалознавство» для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання
Монографія

2021

 1. Моделювання квазікрихкого руйнування металів / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10851
Статті Scopus

2023

 1. Напружений стан мякого прошарку в умовах плоскої та осесиметричної деформацій / URL: http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2023-6u.pdf

2020

 1. Спосіб розрахунку теоретичної міцності металів / URL: http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2020-4u.pdf
 2. Методика визначення напружено-деформованого стану в металі за дії газоподібного водню та температури / URL: http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2020-2u.pdf

2019

 1. Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні / URL: http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2019-4u.pdf
Тези доповідей

2022

 1. Нечіткі множини у лінгвістиці / URL: https://vnu.edu.ua/uk/events/zaproshuyemo-vzyaty-uchast-u-roboti-naukovo-prakty…