o.gerasymchuk

Герасимчук Олександр Павлович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра лісового господарства

Доцент

ГЕРАСИМЧУК ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Кандидат технічних наук, доцент, доценти кафедри лісового господарства
Україна, 43018, м. Луцьк,
вул. Львівська, 75
E-mail: o.gerasymchuk@lntu.edu.ua
+38 (095) 510-14-83

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У1997 р. закінчив Луцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів No 19.
У 2002 р. закінчив Луцький державний технічний університет з відзнакою та отримав
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності «Металорізальні верстати та
системи» (диплом магістра ВС No 2126812).
У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Системно-технологічне обґрунтування
модернізації льонобралки» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом
кандидата наук ДК No 005710, виданий на підставі рішення Атестаційної комісії України від
29 березня 2012 року).
У 2014 р присвоєно вчене звання доцента кафедри машин легкої промисловості (атестат
доцента 12ДЦ No 037789).
У 2020 р. захистив магістерську роботу на тему «Сучасний стан лісових насаджень
приміської зони м. Луцька та шляхи їх відтворення» у Національному університеті водного
господарства та природокористування та отримав кваліфікацію «магістр з лісового
господарства»

Диплом бакалавра, Луцький державний технічний університет, рік закінчення: 2001, спеціальність: 0902 Інженерна механіка

Диплом магістра, Луцький державний технічний університет, рік закінчення: 2002, спеціальність: 090203 Металорізальні верстати та системи

Диплом магістра, Національний університет водного господарства та природокористування, рік закінчення: 2020, спеціальність: 205 Лісове господарство

Диплом кандидата наук ДK 005710, виданий 29.03.2012

Атестат доцента 12ДЦ 037789, виданий 14.02.2014

2002 р. – 2003 р. –викладач-стажист кафедри верстатів Луцького державного
технічного університету.
 2003 р.–2011 р. – асистент кафедри «Машини легкої промисловості» Луцького
державного технічного університету (з 2008 року – Луцького національного технічного
університету).
2011 р.–2012 р. –старший викладач кафедри машин легкої промисловості Луцького
національного технічного університету.
2012 р.–2017 р. – доцент кафедри машин легкої промисловості Луцькогого університету.
2017 р.–2020 р. – доцент кафедри галузевого машинобудування та лісового
господарства Луцького національного технічного університету.
2004 р.–2022 р. – викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького
національного технічного університету.
З 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри лісового господарства Луцького
національного технічного університету.

1. Системний підхід в машинобудуванні
2. Лісовідновлення та лісорозведення
3. Машини обладнання та програмне забезпечення лісового комплексу, деревообробних та меблевих виробництв.

Методичне забезпечення

2023

 1. GEOINFORMATION SYSTEMS IN FORESTRY : LECTUR NOTES FOR APPLICANTS OF THE SECOND (MASTER'S) LEVEL OF HIGHER EDUCATION EDUCATIONAL PROGRAM «FORESTRY» FIELDS OF KNOWLEDGE 20 AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD 205 FORESTRY / COMPILER O.P. HERASYMCHUK. – LUTSK : LNTU, 2023. – 32 С. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13519
 2. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 20 АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД.: В.Г. МАЗЕПА, В.О. ВОЛЯНСЬКИЙ, О.П. ГЕРАСИМЧУК. – ЛУЦЬК : ЛНТУ, 2023. – 16 С. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13379
 3. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ : МЕТОД. ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 20 АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО СПЕЦ. 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕННОЇ ТА ЗАОЧ. ФОРМ НАВЧ. / УКЛАД. О.П. ГЕРАСИМЧУК. – ЛУЦЬК : ЛНТУ, 2023. – 84 С. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13168
Навчальний посібник

2023

 1. Герасимчук О.П. Теорія технічних систем: Навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 112 с.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Герасимчук, О.П., & Ткачук,О.Л.(2023). Обґрунтування режиму роботи пневмотермічної мобільної установки для відокремлення хвої сосни звичайної. Сільськогосподарські машини, 49, 75-80. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1025

2022

 1. 2. Вржещ, М. В., Герасимчук, О. П., & Дацюк, Л. М. (2022). Порівняльне оцінювання траєкторій розпилювання деревини круглими пилками. Сільськогосподарські машини, 48, 38-45. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi48.782
 2. 1. Ткачук, О. Л., Герасимчук, О. П., & Резнікова, В. В. (2022). Пневмотермічний спосіб отримання хвої для виготовлення текстильних волокон.Сільськогосподарські машини, 48, 67-73. / URL: https://doi.org/10.36910/acm.vi48.842
Тези доповідей

2023

 1. Герасимчук О.П., Ткачук О.Л. Аналіз способів виділення натуральних текстильних волокон з хвої. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 19-21. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 2. Herasymchuk O.P., Kadlubovskyi M.V. Directions for recreational transformation of the experimental plot at Lutsk national technical university. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 85-88. 4 Kadlubovskyi M.V. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 3. Herasymchuk O.P., Kleizun O.V. Applying qgis in forest operations Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 88-89. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 4. Herasymchuk O.P., Kondratiuk H.S. On the issue of assessing the condition of scots pine needles in Lutsk city by the method of bioindication. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 89-91. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 5. Herasymchuk O.P., Kryvets B.A. Directions for development of modern wood processing equipment. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 91-93. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 6. Herasymchuk O.P., Sakharuk R.V. Application of the geospatial portal «Forests of ukraine» in forestry activities. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 93-95. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 7. Herasymchuk O.P., Morzhynskyi A.V. Determining the center of gravity of a rack for storing round materials in stacks. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 95-98. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 8. Herasymchuk O.P., Skupieko A.P. Towards the issue of evaluating recreational resources in suburban areas. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 98-100. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 9. Herasymchuk O.P., Zinkevych M.V. Regarding the issue of evaluating and optimizing the state of pine plantations on the experimental site of Lutsk national technical university. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. С 100-101. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 10. Герасимчук О.П., Ткачук О.Л. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХВОЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН. Лісівництво, деревообробка та озеленення: стан, досягнення і перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДБТУ, 24-25 жовтня 2023 р.). — Харків, 2023. С. 35-37. / URL: https://drive.google.com/file/d/1oze6nm7zCqp_pLqRvFeK6K7V2HSxNx5n/view?usp=shar…
 11. Герасимчук О.П., Пуць В.С. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СТІЙКИ ДЛЯ УТРИМАННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ. Лісівництво, деревообробка та озеленення: стан, досягнення і перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДБТУ, 24-25 жовтня 2023 р.). — Харків, 2023. С. 35-37. / URL: https://drive.google.com/file/d/1oze6nm7zCqp_pLqRvFeK6K7V2HSxNx5n/view?usp=shar…
 12. Tkachuk O.L., Gerasymchuk O.P. PERSPECTIVE TECHNOLOGIES OF OBTAINING NATURAL TEXTILE FIBERS FROM PINE NEEDLES. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк :
  Вежа-Друк, 2023. С. 183-185. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. HERASYMCHUK Oleksandr, TKACHUK Oksana. Regarding the question of obtaining natural textile fibers from pine needles„Creativitate. Tehnologie. Marketing.”, simpozion internațional (5;2023; Chișinău). Creativitate. Tehnologie. Marketing. CTM 2023 : Al Vlea Simpozion International, 31 martie. Chișinău/ Comitetul științific: Viorel Bostan (președinte) [et al.]. - Chișinău: Tehnica-UTM, 2023. Pp 203-209. / URL: https://fd.utm.md/wp-content/uploads/sites/37/2023/11/Simpozion-CTM-2023.pdf

2022

 1. 3. Olena Nalobina, Oleh Bundza, Vitalii Puts, Oleksandr Herasymchuk. Conceptual model of operational management of the transport system in military conditions. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT 2022 Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie Lublin-Kazimierz Dolny 12-14 września 2022 r. p. 1-2 / URL: https://www.wsei.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/09/Konferencja-program-2022-…