t.holovenko

Головенко Тетяна Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра технологій легкої промисловості

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2008 році закінчила Херсонський національний технічний університет за
спеціальністю 7.091802 – «Переробка, стандартизація і сертифікація продукції легкої
промисловості» та здобула кваліфікацію спеціаліст. (Диплом ХЕ No 34471942 виданий
30.06.2008 р.)
Кандидат технічних наук з 17 січня 2014 року. Дисертацію захищено 07 листопада
2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 67.052.02 Херсонського національного
технічного університету Міністерства освіти і науки України. Тема дисертації
«Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання
нетканих матеріалів». (Диплом ДК No 019197, виданий 17.01.2014 р.)
Доктор технічних наук з 26 лютого 2020 року. Дисертацію захищено 9 жовтня 2019
року у спеціалізованій вченій раді Д 67.052.02 Херсонського національного технічного
університету Міністерства освіти і науки України. Тема дисертації «Розвиток наукових
основ створення комплексних систем контролю якості стебел та волокна льону олійного»
(Диплом ДД No 009763, виданий 26.02.2020 р.)
У 2021 р присвоєно вчене звання старший дослідник зі спеціальності 181- Харчові
технології, атестат АС No000567.

− вересень 2009 - молодший науковий співробітник Херсонський національний
технічний університет.
− вересень 2016 − серпень 2018р. - навчання в докторантурі Херсонський національний
технічний університет.
− вересень 2018 р. – грудень 2020 р. – доцент кафедри галузевого машинобудування та
лісового господарства Луцького національного технічного університету;
− січень 2021 р. по теперішній час – доцент кафедри технологій легкої промисловості
Луцького національного технічного університету.

новітні та ресурсозберігаючі технології обробки луб’яних культур
і розроблення методології оцінювання якості продукції на їх основі; ресурсозберігаючі
технології у фешн-індустрії; тенденції, практика та перспективи в етно- та еко-фешн;
дослідження факторів формування якості виробів легкої промисловості.