Oksana Hromyk

Громик Оксана Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доцент

Кандидат географічний наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2001 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (нині – Волинський національний університет імен Лесі Українки) за спеціальністю «Біологія».

У 2007 році закінчила навчання на  факультеті післядипломної освіти Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Економіка і підприємництво».

У 2022 році закінчила навчання на факультеті економіки, підприємництва та інформаційних технологій  за спеціальністю  «Готельно-ресторанна справа», присвоєний ступінь – магістр з готельно-ресторанної справи.

Кандидат географічних наук з березня 2018 року. Дисертацію захистила за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.  Дисертація – «Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення»; захист дисертації відбувся 5 березня 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.04 при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Диплом – ДК № 048831, виданий 23.10.2018 р. Рішення президії  Атестаційної колегії  від 23 жовтня  2018 року протокол № 1146 .

Вчене звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи присвоєно у листопаді  2020 року. Документ про наукові ступені: Доцент по кафедрі: атестат доцента АД № 005462. Рішення Атестаційної колегії від 26 листопада  2020 року.

 

2007–2018 рр. – старший викладач кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

2015–2017 рр. –  завідувач  відділу ліцензування та акредитації Луцького інституту розвитку людини  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (за сумісництвом).

2018 р. – старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

2019 р. – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету.

Керівник науково-дослідної розробки «Використання маркетингових інструментів для підвищення конкурентноспроможності мережі кав’ярень «Стріт кафе». Термін виконання: 01.09.2023 – 31.12.2023 рр. (Договір 23-09/23 від 01.09.2023 р. з ФОП Сегейда Д.С.).

Керівник науково-дослідної розробки «Оцінка туристично-рекреаційного  потенціалу  гідрологічного заказника «Краєвид» та смт. Рокині Луцького району Волинської області». Термін виконання: 01.09.2021 – 31.12.2021 рр. (Договір № 15-09/21 від 01.09.2021 р. з ДПЕДГ «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН).

Керівник науково-дослідної розробки «Розробка програми курсів «Менеджер з туризму». Термін виконання: 11.06.2020 – 31.07.2020 рр. (Договір № 06-06-/20 від 11.06.2020 р. з «ФОП Каліс Ірина Борисівна (ТА «BARBADOS»).

Виконавець науково-дослідної роботи: дослідження природно-рекреаційного потенціалу і оцінка туристичних ресурсів Західного регіону (№д/р 0119U002381).

Комплексне вивчення рекреаційних ресурсів України для конструктивно-географічних потреб, їх раціональне використання та охорона.

Монографія

2020

 1. Громик О. М., Ільїн Л. В. Радіоекологічний аналіз ландшафтів Волинської області : монографія. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020. – 258 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…

2019

 1. Туристичне краєзнавство Волинської області: підручник /О.О. Вісин, О.М. Громик, Ю.Є. Дащук, Б.І. Колісник, М.І. Лепкий, Л.Ю. Матвійчук, за редакцією проф. Матвійчук Л.Ю., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – 228 с. / URL: https://lntu.edu.ua/sites/default/files/files12/tablicya_kadrova_gromik_o._m._2…
 2. Громик О. М. Торфові ресурси Волинської області як перспективна місцева енергетична сировина [стаття] // Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с. (С. 9-16). / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25026/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B…
Навчальний посібник

2023

 1. Туризм: навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм і рекреація / автори-упорядники: Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Сидорук С.В., Зубехіна Т.В., Громик О.М. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2023. – 264 с.
 2. Туризм: навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм і рекреація / автори-упорядники: Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Сидорук С.В., Зубехіна Т.В., Громик О.М. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2023. – 264 с.
Статті Scopus

2020

 1. Radiation monitoring of agricultural soils of Volyn region of Ukraine / Oksana Hromyk, Leonid Ilyin, Igor Grygus, Serhii Korotun, Olga Ilyina. – Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. – № 71 (4). – 2020. – С. 72–79. ISSN 0035-7715, eISSN 2451-2311. Індексація: SCOPUS, Web of Science / URL: http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/
 2. Радіоекологічний аналіз зони забруднення Волинської області України / Л. В. Ільїн, О. М. Громик, О. В. Ільїна, М. І. Зінчук // Ядерна та радіаційна безпека.– № 1 (85). – 2020. – С. 73–80. ISSN 2073-6231. Індексація: SCOPUS / URL: https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Громик О. М. Тенденції споживання м’яса в Україні: реалії та проблеми розвитку [стаття] / О. М. Громик, О.В. Семенда // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник: Серія: Економічні науки. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2023. випуск 5 (179). – С. 20–26. / URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/issue/view/149
 2. Громик О. М. Особливості розвитку індустрії гостинності в Україні [стаття] // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації = Restaurant and hotel consulting. Innovation: наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. цент КНУКІМ. – 2023. №. 6, № 2. – С. 184–199. / URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/issue/view/16661

2022

 1. Громик О. М. Оцінювання стану розвитку готельного бізнесу в Україні [стаття] // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації = Restaurant and hotel consulting. Innovation: наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. цент КНУКІМ. – 2022. Т. 5, № 1. – С. 52–62. / URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/issue/view/15613
 2. Громик О. М. Аналіз сучасного стану кавової індустрії в Україні [стаття] // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації = Restaurant and hotel consulting. Innovation: наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. цент КНУКІМ. – 2022. Т. 5, № 2. – С. 250–266. / URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/issue/view/16166

2020

 1. Громик О. М. Радіологічна оцінка водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області / О. М. Громик // Науковий журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Екологія”. – № 22. – 2020. – С. 43-53. / URL: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/15702
 2. Громик О. М. Речовинний склад та особливості донних відкладів озера Охнич (Волинське Полісся) / М. П. Пасічник, О. В. Ільїна, О. М. Громик // Науковий віс¬ник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2020. № 10 (393). – С. 43–47. / URL: https://lntu.edu.ua/sites/default/files/files12/tablicya_kadrova_gromik_o._m._2…