halyna

Губаль Галина Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

 

Губаль Галина Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась у м. Львові.

Закінчила з золотою медаллю Луцьку гімназію № 21 (зараз Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука).

Вищу освіту здобула на математичному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки (зараз Волинський національний університет імені Лесі Українки), який закінчила з відзнакою, була стипендіатом імені академіка Михайла Кравчука. Спеціальність: «Математика», кваліфікація: «Магістр математики».

Закінчила аспірантуру (денну форму) Волинського державного університету імені Лесі Українки та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за математичною спеціальністю 01.01.03 – математична фізика в Інституті математики Національної академії наук України (м. Київ). Відповідно до таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (наказ МОН № 1151 від 06.11.2015 р.) спеціальність 01.01.03 – математична фізика відповідає спеціальностям «111 Математика» і «113 Прикладна математика».

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук, вчене звання – доцент кафедри вищої математики, посада – доцент кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Автор 182 публікацій (з них 166 одноосібних), в тому числі:

129 публікацій у наукових журналах і матеріалах конференцій (з них 113 одноосібних), 2 одноосібних монографій, 1 одноосібного підручника, 13 навчальних посібників (з них 12 одноосібних).

Основні наукові праці, більшість з яких одноосібні, опубліковані у провідних математичних наукових закордонних виданнях, значна кількість яких входить у різні міжнародні наукометричні бази даних (зокрема, в Scopus, Web of Science та інші).

 

 1. Стажування у Луцькому національному технічному університеті, школа педагогічної майстерності молодих викладачів «Педагогічна майстерність викладача: теорія та практика». Свідоцтво: № 9 від 05.12.2009 р.

 2. Стажування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра математичного аналізу. Наказ: 49-К/В від 16.03.2012 р.

 3. Стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра диференціальних рівнянь та математичної фізики. Свідоцтво: № 13/17 від 28.04.2017 р.

 4. ЛНТУ. Сертифікат: № CEB1-215 від березня 2020 р. на володіння англійською мовою, First Certificate in English (FCE) - B2 First, Council of Europe Level B2.

 5. Підвищення кваліфікації (стажування) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра теорії функцій та методики навчання математики (термін 01 лютого 2022 року по 29 квітня  2022 року), Свідоцтво № 45/22 від 14 квітня 2022 року, Волинський національний університет імені Лесі Українки, 180 год.

Членкиня Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» за напрямом діяльності, що відповідає спеціальностям «111 Математика» і «113 Прикладна математика».

Закордонне міжнародне наукове стажування:

 1. Токіо, Японія (термін 05.10.2020–08.10.2020), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 6 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 24.12.2020 р.);

 2. Стокгольм, Швеція (термін 12.10.2020–16.10.2020), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 6 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 24.12.2020 р.);

 3. Лісабон, Португалія (термін 02.02.2021–05.02.2021), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 9 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 27.03.2021 р.);

 4. Рим, Італія (термін 16.02.2021–19.02.2021), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 9 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 27.03.2021 р.);

 5. Токіо, Японія (термін 02.03.2021–05.03.2021), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 9 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 27.03.2021 р.);

 6. Лондон, Англія (термін 25.01.2022–28.01.2022), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 7 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 17.03.2022 р.);

 7. Токіо, Японія (термін 01.02.2022–04.02.2022), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 7 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 17.03.2022 р.);

 8. Анкара, Туреччина (термін 08.02.2022–11.02.2022), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 7 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 17.03.2022 р.);

 9. Париж, Франція (термін 06.09.2022–09.09.2022), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 3 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 27.10.2022 р.).

 10. Стокгольм, Швеція (термін 07.02.2023–10.02.2023), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 8 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 28.03.2023 р.);

 11. Осака, Японія (термін 14.02.2023–17.02.2023), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 8 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 28.03.2023 р.);

 12. Відень, Австрія (термін 10.11.2023), сертифікат GS 101123-025, публікація, дистанційно (протокол № 4 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 28.11.2023 р.);

 13. Загреб, Хорватія (термін 14.11.2023–17.11.2023), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 4 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 28.11.2023 р.);

 14. Відень, Австрія (термін 19.01.2024), сертифікат GS 190124-049, публікація, дистанційно (протокол № 10 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 26.04.2024 р.);

 15. Афіни, Греція (термін 02.04.2024-05.04.2024), сертифікат, публікація, дистанційно (протокол № 10 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 26.04.2024 р.);

 16. Відень, Австрія (термін 12.04.2024), сертифікат GS 120424-036, публікація, дистанційно (протокол № 10 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 26.04.2024 р.);

 17. Сідней, Австралія (термін 17.05.2024), сертифікат IST  24/1705-030, публікація, дистанційно (протокол № 11 засідання вченої ради Луцького національного технічного університету від 04.06.2024 р.).

 

Знання мов:

Українська – вільно.

Англійська – рівень B2, сертифікат: № CEB1-215 від березня 2020 р. на володіння англійською мовою, First Certificate in English (FCE) - B2 First, Council of Europe Level B2.

 

Професійні нагороди:

2013 р. – нагороджена грамотою за зайняте I місце у всеуніверситетському конкурсі «Краще електронне видання Луцького національного технічного університету»;

2014 р. – нагороджена премією Луцького національного технічного університету;

2015 р. – нагороджена грамотою Луцького національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня працівників освіти;

2015 р. – нагороджена премією Луцького національного технічного університету;

2019 р. – нагороджена подякою Луцького національного технічного університету за самовіддану сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Нового 2019 року;

2019 р. – нагороджена премією Луцького національного технічного університету;

2022 р. – нагороджена грамотою Луцького національного технічного університету за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти;

2024 р. – нагороджена грамотою Луцького національного технічного університету за вагомий внесок у розвиток національної освіти, зміцнення науково-технічного потенціалу університету, високий професіоналізм, особливі наукові досягнення та з нагоди Дня науки.

Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (зараз Волинський національний університет імені Лесі Українки) за спеціальністю «Математика», кваліфікація: «Магістр математики».

Кандидат фізико-математичних наук, дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.206.01 Інституту математики Національної академії наук України (м. Київ) зі спеціальності групи спеціальностей «Математика»: 01.01.03 – математична фізика, диплом кандидата наук ДК № 042904. Тема кандидатської дисертації: «Метод кластерних розкладів представлення розв’язків рівнянь Боголюбова деяких багаточастинкових динамічних систем».

Присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики, атестат доцента 12ДЦ № 032480.

З 2005 р. по 2006 р. працювала у Волинському національному університеті імені Лесі Українки старшим викладачем кафедри вищої математики та інформатики.

З 2006 р. по 2008 р. працювала у Волинському інституті економіки та менеджменту старшим викладачем і доцентом кафедри теоретичної та фундаментальної економіки.

З 2008 року працюю доцентом у Луцькому національному технічному університеті.

Навчальні дисципліни:

Вища математика

Прикладна математика

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика

Математика для економістів

Математичний аналіз

Комп’ютерна дискретна математика

Дискретна математика

Математичне програмування

Дослідження операцій

Програмування

Основи роботи на персональному комп’ютері

Математичні основи класичної статистичної механіки

Higher Mathematics (англійською мовою для студентів-іноземців)

Probability Theory and Mathematical Statistics (англійською мовою для студентів-іноземців)

 1. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Математичні дослідження різноманітних систем та дослідження створення комп’ютерних математичних текстів». Номер д/р: 0116U001957 (2016 -2020 рр.).

 2. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Математичне моделювання динамічних систем частинок, біологічних систем та створення деяких програмних кодів». Номер д/р: 0121U108198 (2021-2023 рр.).

 3. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Математичні дослідження і моделювання біологічних систем та створення деяких програмних кодів». Номер д/р: 0124U001719 (2024-2028 рр.).

 4. Виконавець госпдоговірної роботи на тему: «Розробка та моделювання функціональних властивостей напівпровідників та біосистем» (2021 р.).

 5. Виконавець госпдоговірної роботи на тему: «Дослідження неоднорідностей структури монокристалів кремнію, опромінених швидкими електронами» (2022 р.).

 6. Виконавець госпдоговірної роботи на тему: «Дослідження хімічного складу невідомої фарби» (2023 р.).

 7. Редактор іноземного міжнародного рецензованого наукового журналу “International Science Journal of Engineering and Agriculture”, який індексується в міжнародних наукометричних базах даних (eISSN 2720-6319).

 8. Член редакційної колегії іноземного міжнародного рецензованого наукового видання “International Science Group”, яке індексується в міжнародних наукометричних базах даних.

Математичне дослідження нескінченновимірних динамічних систем, що відповідають рівнянням математичної фізики. Математичне моделювання реальних процесів під час досліджень газів, рідин, плазми, твердих тіл та біологічних організмів різних степенів розвитку і складу, де використовуються функціонально-аналітичні та ймовірнісні математичні методи і особливо важливе значення має ієрархія рівнянь ББГКІ (ланцюжок рівнянь Боголюбова). Використання даних досліджень у фундаментальних напрямках сучасної математики, в різноманітних галузях фізики, математичній біології, математичній економіці, сучасних нанотехнологіях. Математичне моделювання біохімічних процесів з таких питань, як коливання і синхронізація цих коливань, взаємна синхронізація в житті окремих клітин і груп клітин, міжклітинний обмін речовинами за рахунок дифузії, автоколивання у гліколізі, швидкість біохімічних процесів у клітинах, математичний аналіз якісних характеристик розв’язків систем диференціальних рівнянь, які описують швидкості біохімічних процесів, математичне дослідження стійкості особливих точок систем диференціальних рівнянь, які описують швидкості біохімічних процесів, математичне моделювання автоколивальних біохімічних процесів фотосинтезу та ін. Програмування різними мовами програмування. Дослідження та робота в системі LaTeX.

Методичне забезпечення

2024

 1. Губаль Г.М. Вища математика: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань – 12 Інформаційні технології спеціальності – 121 Інженерія програмного забезпечення, освітніх програм «Автомобільна електроніка» і «Електроніка» галузі знань – 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спеціальності – 171 Електроніка та освітньої програми «Комп’ютеризовані телекомунікаційні мережі» галузі знань – 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спеціальності – 172 Електронні комунікації та радіотехніка денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2024. – 28 с.
 2. Губаль Г.М. Вища математика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2024. – 48 с. 

2022

 1. Губаль Г.М. Прикладна математика: методичні вказівки до практичних і до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Кібербезпека" галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 "Кібербезпека" денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 68 с.
 2. Губаль Г.М. Вища математика: методичні вказівки до практичних занять і до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Інженерія програмного забезпечення" і "Комп’ютерна інженерія" галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" і 123 "Комп’ютерна інженерія" денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 52 с.
 3. Губаль Г.М. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика: методичні вказівки до практичних занять і до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Інженерія програмного забезпечення" і "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" і 122 "Комп’ютерні науки" денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 48 с.

2021

 1. Hubal H.M. Higher Mathematics: methodical instructions for practical classes and individual work for full-time and part-time applicants for the first (Bachelor's) Degree in higher education of educational program “Software Engineering” of field of study 12 Information Technologies of specialty 121 Software Engineering / H.M. Hubal. – Lutsk: Lutsk National Technical University, 2021. – 33 p.
 2. Губаль Г.М. Комп’ютерна дискретна математика: методичні вказівки до практичних і лабораторних занять та до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2021. – 36 с.
 3. Губаль Г.М. Вища математика: методичні вказівки до практичних занять і до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2021. – 30 с.

2019

 1. Hubal H.M. Higher Mathematics: methodical instructions for individual work for full-time and part-time applicants for the first (Bachelor's) Degree in higher education / H.M. Hubal. – Lutsk: Lutsk National Technical University, 2019. – 48 p.
 2. Hubal H.M. Higher Mathematics: methodical instructions for individual work for full-time and part-time applicants for the first (Bachelor's) Degree of the 12 Information Technology Branch of Knowledge / H.M. Hubal. – Lutsk: Lutsk National Technical University, 2019. – 50 p.
Монографія

2022

 1. Hubal H.M. Mathematical study of biochemical processes: monograph / H.M. Hubal. – Lutsk : Vezha-Druk, 2022. – 144 p. – ISBN 978-966-940-437-4 (Рекомендовано до друку вченою радою Луцького національного технічного університету, протокол засідання вченої ради № 3 від 27 жовтня 2022 р.) – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000686255&local_base=LS…

2021

 1. Hubal H.M. Mathematical modeling of biochemical processes: monograph / H.M. Hubal. – Луцьк: ПП «Волинська друкарня», 2021. – 92 p. – текст англ.м. – ISBN 978-617-8018-15-3 (Рекомендовано до друку вченою радою Луцького національного технічного університету, протокол № 10 від 27 квітня 2021 року). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000652520&local_base=LS…
Навчальний посібник

2023

 1. Губаль Г.М. Вища математика. Індивідуальні завдання. Частина 1: навчальний посібник / Г.М. Губаль. – Луцьк: Вежа-Друк, 2023. – 132 с.: іл. – ISBN 978-966-940-509-8 (Гриф надано Луцьким національним технічним університетом, протокол засідання вченої ради № 2 від 29 вересня 2023 р). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN…

2022

 1. Hubal H.M. Probability theory, random processes, mathematical statistics: textbook for students of higher educational institutions / H.M. Hubal. – Lutsk : Vezha-Druk, 2022. – 96 p. – ISBN 978-966-940-436-7 (Гриф надано Луцьким національним технічним університетом, протокол засідання вченої ради № 3 від 27 жовтня 2022 р.). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000686256&local_base=LS…

2017

 1. Губаль Г.М. Математика для економістів. Том I. Вища математика. Частина 2: навчальний посібник / Г.М. Губаль. – Луцьк: друкарня «Волиньполіграф», 2017. – 335 с.: іл. – ISBN 978-617-7129-50-8 (Гриф надано Луцьким національним технічним університетом, протокол засідання вченої ради № 12 від 24 травня 2016 р). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN…

2016

 1. Дутчак Б.І. Губаль Г.М. Вища математика. Частина 3: навчальний посібник / Б.І. Дутчак, Г.М. Губаль. – Луцьк: друкарня «Волиньполіграф», 2016. – 192 с.: іл. – ISBN 978-617-7129-44-7 (Гриф надано Луцьким національним технічним університетом, протокол засідання вченої ради № 7 від 29 грудня 2015 р). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN…

2015

 1. Губаль Г.М. Математика для економістів. Том I. Вища математика. Частина 1: навчальний посібник / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – 422 с. – ISBN 978-617-672-112-3 (Гриф надано Луцьким національним технічним університетом, протокол засідання вченої ради № 3 від 29 жовтня 2015 р). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN…
 2. Губаль Г.М. Вища математика: навчальний посібник / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – 513 с. – ISBN 978-617-672-095-9 (Гриф надано Луцьким національним технічним університетом, протокол засідання вченої ради № 11 від 5 травня 2015 р). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN…

2012

 1. Губаль Г.М. Математика для економістів. Книга 1: Вища математика: навчальний посібник / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2012. – 376 с. – ISBN 978-966-361-712-1 (Затверджено вченою радою Луцького національного технічного університету, протокол засідання вченої ради № 4 від 29 листопада 2012 р). – [у бібліотеках: Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://194.187.105.146/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=DB1&…
Навчальний підручник

2017

 1. Губаль Г.М. Вища математика: підручник / Г.М. Губаль. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2017. – 595 с.: іл. – ISBN 978-966-361-865-4 (Гриф надано Луцьким національним технічним університетом, протокол засідання вченої ради № 5 від 27 грудня 2016 р). – [у бібліотеках: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та інші]. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN…
Електронний посібник

2024

 1. Губаль Г.М. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика: електронний освітній ресурс: дисципліна “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика”, освітня програма “Комп'ютерні науки”, освітній рівень “Бакалавр” / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, протокол № 8 від 19 березня 2024 р. засідання навчально-методичної ради ЛНТУ. – Довідка № 24-12. – 22,2 Mb.

2023

 1. Губаль Г.М. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика: електронний освітній ресурс: дисципліна “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика”, освітня програма “Інженерія програмного забезпечення”, освітній рівень “Бакалавр” / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, протокол № 8 від 25 квітня 2023 р. засідання навчально-методичної ради ЛНТУ. – Довідка № 23-08. – 210 с. (18,3 Mb).

2019

 1. Hubal H.M. Higher mathematics: educational and methodical complex for full-time and part-time applicants for the First (Bachelor's) Degree in higher education / H.M. Hubal. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, ІОЦ, 2019. – Довідка № 19-50. – 44 с. (32.6 Mb): іл.

2015

 1. Губаль Г.М. Теорія ймовірностей і математична статистика: електронний підручник / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, ІОЦ, 2015. – Довідка № 15-14. – 150 с. (74 Mb): іл.

2013

 1. Губаль Г.М. Математика для економістів: електронний підручник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, ЦТДН, 2013. – Довідка № 13-18. – 130 с. (72,4 Mb).

2011

 1. Губаль Г.М. Вища математика: електронний підручник для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Г.М. Губаль. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, ЦТДН, 2011. – 158 с. (48,2 Mb).
Статті Scopus

2019

 1. Hubal H.M. Mathematical description of the non-equilibrium state of symmetric particle systems / H.M. Hubal // International Journal of Applied Mathematics. – 2019. – Vol. 32, No. 5. – P. 767-774 (Scopus, закордонне видання).

2016

 1. Hubal H.M. The convergence of the series of the solution of the Cauchy problem for the BBGKY hierarchy of equations in many-kind particle systems / H.M. Hubal // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2016. – Vol. 108, No. 4. – P. 957–965 (Scopus, закордонне видання).

2014

 1. Hubal H.M. On the existence of weak local in time solutions in the form of a cumulant expansion for a chain of Bogolyubov’s equations of a one-dimensional symmetric particle system / H.M. Hubal // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2014. – Vol. 199, Issue 6. – P. 654–666 (Scopus, закордонне видання).
 2. Hubal H.M. The Einstein law for the system “Brownian particle in thermostat” based on the presented probability approach / H.M. Hubal // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2014. – Vol. 93, No. 6. – P. 885–895 (Scopus, закордонне видання).

2012

 1. Hubal H.M. The generalized kinetic equation for symmetric particle systems / H.M. Hubal // Mathematica Scandinavica. – 2012. – Vol. 110, Fasc. 1. – P. 140–160 (Scopus, Web of Science, закордонне видання).

2011

 1. Stashenko, M. A., & Gubal', G. N. (2006). Existence theorems for the initial value problem for the Bogolyubov chain of equations in the space of sequences of bounded functions. Siberian Mathematical Journal, 47, 152-168 (Scopus, Web of Science, закордонне видання).
 2. Hubal H.M. The Fokker-Planck equation for the system «Brownian particle in thermostat» based on the presented probability approach / H.M. Hubal // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry. – 2010. – Vol. 6, No. 1. – P. 48–55 (Scopus, Web of Science).
 3. Gubal', G. N., & Stashenko, M. A. (2005). Improvement of an estimate of the global existence theorem for solutions of the Bogoliubov equations. Theoretical and mathematical physics, 145, 1736-1740 (Scopus, Web of Science, закордонне видання).
Статті Web of Science

2023

 1. Hubal H.M. Improvement of references and footnotes in mathematical and other texts by creating macros in the LaTeX programming language / H.M. Hubal // International Journal on Information Technologies and Security. – 2023. – Vol. 15, No. 3. – P. 15-22 (Web of Science, закордонне видання).

2012

 1. Hubal H.M. The generalized kinetic equation for symmetric particle systems / H.M. Hubal // Mathematica Scandinavica. – 2012. – Vol. 110, Fasc. 1. – P. 140–160 (Scopus, Web of Science, закордонне видання).

2011

 1. Gubal', G. N., & Stashenko, M. A. (2005). Improvement of an estimate of the global existence theorem for solutions of the Bogoliubov equations. Theoretical and mathematical physics, 145, 1736-1740 (Scopus, Web of Science, закордонне видання).
 2. Stashenko, M. A., & Gubal, G. N. (2006). Existence theorems for the initial value problem for the Bogolyubov chain of equations in the space of sequences of bounded functions. Siberian Mathematical Journal, 47, 152-168 (Scopus, Web of Science, закордонне видання).
 3. Stashenko, M. O., & Hubal, H. M. (2009). On the property of the BBGKY hierarchy solution in a cumulant representation. Opuscula Mathematica, 29(2), 209-216 (Web of Science, закордонне видання).
 4. Hubal H.M. The Fokker-Planck equation for the system "Brownian particle in thermostat" based on the presented probability approach / H.M. Hubal // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry. – 2010. – Vol. 6, No. 1. – P. 48–55 (Scopus, Web of Science).
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Hubal Н.M. Mathematical study of the stability of fixed points of systems of differential equations describing biochemical processes rates / H.M. Hubal // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" (за науковою спеціальністю 113 Прикладна математика).– 2022. – № 73. – С. 29–39.

2021

 1. Hubal Н.M. Mathematical analysis of qualitative characteristics of solutions of systems of differential equations describing biochemical processes rates / H.M. Hubal // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" (за науковою спеціальністю 113 Прикладна математика).– 2021. – № 71. – С. 105–112.
 2. Hubal Н.M. Mathematical modeling of biochemical processes rates in biological systems / H.M. Hubal // Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production. – 2021. – No. 42. – P. 43–49.

2020

 1. Hubal Н.M. Construction and study of the system of differential equations that describes the mutual synchronization of coupled self-oscillating chemical systems / H.M. Hubal // Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production. – 2020. – No. 41. – P. 30–34.

2019

 1. Hubal Н.M. Construction and study of the system of differential equations that describes oscillatory chemical reactions based on diffusion / H.M. Hubal // Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production. – 2019. – No.  34. – P. 32–36.
 2. Hubal H.M. Analysis of mutual synchronization of coupled self-oscillating biological systems / H.M. Hubal // Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production. – 2019. – No. 35. – P. 22–27.
Тези доповідей

2023

 1. Hubal H.M. Creation of macros that improve some actions in LaTeX / H.M. Hubal // Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Proceedings of the International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport (Lutsk, Ukraine, May 16–18, 2023). – Lutsk: Vezha-Druk, 2023. – P. 23–24. – ISBN 978-966-940-473-2.

2022

 1. Hubal H.M. The existence of the solution to the BBGKY hierarchy of equations for systems of identical particles / H.M. Hubal // Сьома Всеукраїнська науково-практична конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи” (Луцьк, 21–22 жовтня 2022 р.): матеріали конференції. – Луцьк, 2022. – С. 141–142.

2020

 1. Hubal H.M. Some issues of forecasting the demand for products / H.M. Hubal // Шоста Всеукраїнська науково-практична конф. молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи” (Луцьк, 16–17 жовтня 2020 р.): матеріали конференції. – Луцьк, 2020. – С. 126–127.
Зарубіжні наукові видання

2024

 1. Hubal H.M. Analysis of approaches to the study of limits of sequences and functions and the use of information technologies / H.M. Hubal // International scientific journal «Grail of Science». – 2024. – № 35. – P. 226–231. – ISSN 2710-3056, ISBN 979-8-89217-819-8.
 2. Hubal H.M. Case method in teaching higher mathematics and in mathematical research / H.M. Hubal // Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference «Information and Innovative Technologies in the Development of Society» (Athens, Greece, April 02-05, 2024). – Athens, 2024. – P. 185–191 – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 979-8-89292-737-6.
 3. Hubal H.M. Optimization of the use of some modules in the Moodle system / H.M. Hubal // International scientific journal «Grail of Science». – 2024. – № 38. – P. 189–193. – ISSN 2710-3056, ISBN 979-8-89217-819-8.
 4. Hubal H.M. Methods of functional analysis for the research of non-symmetric particle systems / H.M. Hubal // Proceedings of the VI International Scientific and Theoretical Conference “Current Issues of Science, Prospects and Challenges” (Sydney, Australia, May 17, 2024). – Collection of scientific papers «SCIENTIA», Sydney, 2024. – P. 105–107 – Section 13. Physics and Mathematics. – ISBN 979-8-88955-780-7.

2023

 1. Hubal H.M. Mathematical modeling of non-equilibrium state of non-symmetric particle systems / H.M. Hubal // Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference «Prospects of Modern Science and Education» (Stockholm, Sweden, February 7–10, 2023). – Stockholm, 2023. – P. 509–512. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 979-8-88896-530-6.
 2. Hubal H.M. LaTeX system in distance learning of the probability theory / H.M. Hubal // International scientific journal «Grail of Science». – 2023. – № 33. – P. 244–248. – ISSN 2710-3056, ISBN 979-8-89217-819-8.

2022

 1. Hubal H.M. Mathematical modeling of the self-oscillating biochemical process of photosynthesis / H.M. Hubal // Proceedings of the XXXV International Scientific and Practical Conference “Science, Development and the Latest Development Trends” (Paris, France, September 6–9, 2022). – Paris, 2022. – P. 326–329. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 979-8-88796-819-3.
 2. Hubal H.M. Mathematics in computer modeling / H.M. Hubal // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference “Science, Practice and Theory” (Tokyo, Japan, February 1–4, 2022). – Tokyo, 2022. – P. 462–466. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-68564-507-6.
 3. Hubal H.M. Educational elements of the pedagogical scenario in mathematical disciplines / H.M. Hubal // Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference “Trends of Modern Science and Practice” (Ankara, Turkey, February 8–11, 2022). – Ankara, 2022. – P. 508–511. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-68564-508-3.

2021

 1. Hubal H.M. Discrete dynamics in a cobweb mathematical model / H.M. Hubal // Proceedings of the V International Science Conference on Emerging Trends in Science and Education “Theoretical and Scientific Bases of Development of Scientific Thought” (Rome, Italy, February 16–19, 2021). – Rome, 2021. – P. 513–517. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-63684-356-8.
 2. Hubal H.M. Information technologies in teaching students in mathematical disciplines / H.M. Hubal // Proceedings of the III International Science Conference on E-Learning and Education (Lisbon, Portugal, February 2–5, 2021). – Lisbon, 2021. – P. 370–374. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-63684-354-4.

2020

 1. Hubal H.M. LaTeX multi-line formulas / H.M. Hubal // Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference “Scientific Bases of Solving of the Modern Tasks” (Frankfurt am Main, Germany, June 01–02, 2020). – Frankfurt am Main, 2020. – P. 38–40. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-64871-425-2.
 2. Hubal H.M. Mathematical texts in the LaTeX system for the scientific activity of students / H.M. Hubal // Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference “Current Trends in the Development of Science and Practice” (Haifa, Israel, June 15–16, 2020) – Haifa, 2020. – P. 26–27. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-64871-427-6.
 3. Hubal H.M. Mathematical model of chemical reactions that go in a homogeneous medium in an oscillating mode / H.M. Hubal // Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference “Perspective Directions for the Development of Science and Practice” (Athens, Greece, June 08–09, 2020). – Athens, 2020. – P. 42–44. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-64871-426-9.
 4. Hubal H.M. Mathematical model of biochemical processes rates / H.M. Hubal // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Theory, Science and Practice” (Tokyo, Japan, October 05–08, 2020). – Tokyo, 2020. – P. 340–345. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-64945-868-1.
 5. Hubal H.M. Systems of linear algebraic equations in the model of a multisectoral economy / H.M. Hubal // Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference “Theoretical and Practical Foundations of Social Process Management” (San Francisco, USA, June 29–30, 2020). – San Francisco, 2020. – P. 52–55. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-64871-431-3.
 6. Hubal H.M. Formation of thorough knowledge of students in higher mathematics by the method of pedagogical scenario / H.M. Hubal // Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference “Theoretical Foundations for the Implementation and Adaptation of Scientific Achievements in Practice” (Helsinki, Finland, June 22–23, 2020). – Helsinki, 2020. – P. 37–42. – Section: Physical and Mathematical Sciences. – ISBN 978-1-64871-428-3.

2018

 1. Hubal H.M. Mathematical description of the equilibrium state of symmetric particle systems / H.M. Hubal // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2018. – Vol. 119, No. 4. – P. 717–726.