o.guda

Гуда Оксана Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1992 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «Математика і фізика. Вчитель математики і фізики».

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. ДК № 11575. Тема кандидатської дисертації „Коливання та напружено-деформівний стан композитних пластин середньої товщини з урахуванням контактних взаємодій”.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєно у грудні 2014 року. 12ДЦ № 040430.

Прикладне використання вищої математики. Механіка деформівного твердого тіла.

Методичне забезпечення

2024

 1. Вища математика [Текст]: Курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Гуда, Т.А. Крадінова. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 82 с.
 2. Вища математика [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Гуда, В.М. Тимощук. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 94 с.

2023

 1. Вища математика [Текст]: Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання / уклад О.В. Гуда, Т.А. Крадінова – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 75 с.
 2. Вища математика [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання / уклад О.В. Гуда, В.М. Тимощук – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 67 с.
 3. Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 81 с.
 4. Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. В.М. Тимощук, О.В. Гуда. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 78 с.
 5. Математичні методи в психології : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 053 Психологія денної та заоч. форм навч. / уклад. В.М. Тимощук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 52 с.

2022

 1. Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. / В.М. Тимощук, О.В. Гуда – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 80 с.
 2. Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Прикладна механіка 131 Прикладна механіка денної та заочної форми навчання. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 60 с.
 3. Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання. ІІ частина / уклад О.В. Гуда, В.М. Тимощук – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 106 с
 4. Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання. І частина / уклад О.В. Гуда, Т.А. Крадінова – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 106 с.

2021

 1. Вища математика [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Тимощук, О.В. Гуда– Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 84с.

2019

 1. Вища математика [Текст] : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузей знань: 12 Інформаційні технології, 15 Автоматизація та приладобудування, 13 Механічна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Гуда, С.М. Лісковець. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 44с
 2. Вища математика [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузей знань: 12 Інформаційні технології, 15 Автоматизація та приладобудування, 13 Механічна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Лісковець, О.В. Гуда. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 96с
Монографія

2022

 1. Тимощук В.М., Гуда О.В., Крадінова Т.А. Дослідження стійкості кратно-синхронних рухів дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах. 144 с. IBSN 978-617-672-259-5. 2022
Електронний посібник

2020

 1. 1. Гуда О.В., Крадінова Т.А., Лісковець С.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія / О.В. Гуда, Т.А Крадінова, С.М. Лісковець – Луцьк: ЛНТУ, 2020. Унікальний номер № 20-05.
Статті Scopus

2024

 1. Simulation analysis of the influence of changing mechanical characteristics of polyurethane foams Olena Mikulich*, Nataliya Komenda, Oksana Guda, Tetiana Kradinova Procedia Structural Integrity
  Volume 59, 2024, Pages 466-470 DOI: 10.1016/j.prostr.2024.04.066 / URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321624003822?via%3Dihub=

2023

 1. Google Classroom Learning Cloud Environment in the Modern Information and Digital Society Liudmyla Varianytsia, Viktor Musiienko , Anfisa Kolenko , Oksana Huda, Vasyl Stozub. Journal of Curriculum and Teaching Vol. 12, No. 5; Special Issue, 2023. 14-23. ISSN 1927-2677 E-ISSN 1927-2685 / URL: https://doi.org/10.5430/jct.v12n5p14

2019

 1. Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness/Svitlana Rotko, Volodymyr Shvabyuk, Oksana Guda, Olha Uzhehova//Actual Problems of Engineering Mechanics. –Vol. 968.– Zurich, Switzerland, 2019. – P. 404-412. – ISBN-13:978-3-0357-1581-1.
Статті Web of Science

2023

 1. The educational crisis in today's information and digital society La crisis educativa en la actual sociedad de la información y digital. Olena Yemelyanova, Nataliia Bakhmat, Oksana Huda, Tetiana Shvets, Alla Boichuk The educational crisis in today's information and digital society. - Eduweb, 2023, abril-junio,
  v.17, n.2. /267-284 ISSN: 1856-7576 / URL: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.23
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Математичні системи для реалізації штучних нейронних мереж, орієнтованих на хмарні обчислення. О.В. Гуда, С.О. Кирилов, Л.О. Кирилова «Системнітехнології» 6(149) 2023«System technologies» , С.62-74
  DOI 10.34185/1562-9945-6-149-2023-06
  / URL: https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/article/view/1561
 2. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Галина Мокрицька, Ірина Семенишина, Оксана Гуда «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. № 12(18) 2023. 1058 с. , С. 638-653 / URL: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-638-653

2022

 1. Козубцова Л.М., Гуда О.В., Крадинова Т.А., Палагута А.М., Козубцов И.Н. Показатели и математические критерии оценивания эффективности функционирования системы защиты информации и кибербезопасности объекта критической информационной инфраструктуры // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(1). Pp. 64 – 71. ISSN 2587-4667. Scientific
 2. О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук. Варіаційний метод виведення рівнянь руху та граничних умов у круглій пластині / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки»). Випуск 73. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – С. 190-195. – ISSN: 24-15-39-66 / 0,63 обл.вид.арк. DOI 10.36910/6775.24153966.2022.73.

2020

 1. Лісковець С.М.. Історія математики в контексті вивчення математичних дисциплін в закладах вищої освіти / С.М. Лісковець, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // Український педагогічний журнал (УПЖ, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України). – 2020. – № 4. С.215¬–229/ (Google Scholar, Index Copernicus)

2019

 1. 2. Тимощук В.М., Гануліч Б.К., Лісковець С.М., Гуда О.В. Застосування методів наближення бігармонічних функцій до дослідження граничної поведінки розв’язків деяких крайових задач / В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч, С.М. Лісковець, О.В. Гуда // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань „Технічні науки”). Випуск 65. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – С. 261-265
Тези доповідей

2024

 1. Huda, O., Stepanenko, O., & Tarangul, L. (2024). Prospects for the use of virtual reality in distance learning: challenges and strategies for overcoming them. The Science of Tomorrow: Innovative Approaches and Forecasts. (pp. 147-151). Futurity Research Publishing. / URL: https://futurity-publishing.com/the-science-of-tomorrow-innovative-approaches-a…
 2. Гуда О.В. Використання технологій віртуальної реальності в організації навчального процесу / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Математика. Іноваційні технологї. Освіта. Луцьк-Світязь (31 травня-2 червня 2024 р.). – Луцьк, 2024 –270 с.– С. 217–219. / URL: https://drive.google.com/file/d/16GSq2WkNNsnEs6KRBkfCGdcYCKwi1bwO/view

2023

 1. Гуда О.В. РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ / О.В. Гуда, В.М. Зінченко, А.А. Балабай // Multidisciplinary challenges in contemporary science: innovations and collaboration (Poland) Materials.International scientific conference (September 15, 2023, Poland) 382 с. С. 48-52, ISBN: 868-326-4708-32-7
 2. Власик Р.О. ЗАСТОСУВАННЯ MATLAB/SIMULINK У КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ / Р.О. Власик, О.В. Гуда // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 336 с. С.151-153
 3. Гуда О.В. Проблеми та особливості викладання курсу вищої математики за умов дистанційного навчання / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.С. Гуда // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 336 с. С.53-55.
 4. Крадінова Т.А. Проблеми викладання фундаментальних наук у вищій школі / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // Матеріали V міжнародної наукової конференції (Луцьк – Світязь, 01 – 05 червня 2023 року) Присвяченої 380-річчю з дня народження Ісаака Ньютона – Луцьк, Вежа-Друк, 2023 –177 с. С. 163-164. ISBN 978-966-940-470-1
 5. Гуда О.В. Методика вивчення курсу «Вища математика» на економічних спеціальностях вищих закладів освіти / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Математика. Іноваційні технологї. Освіта. Луцьк-Світязь (2-4 червня 2023 р.). – Луцьк, 2023 –221 с.– С. 158–159.

2022

 1. Тимощук В.М. Про стійкість розв’язків диференціальних рівнянь синхронних рухів роторів віброзбудників вібраційних машин / В.М. Тимощук, О.В. Гуда, Т.А. Крадінова // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С. 50-52
 2. Крадінова Т.А. Комп’ютерне моделювання та анімація в процесі вивчення курсу вищої математики / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали V Міжнародної конференції «Іноваційні технологї в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022) – Дніпро, Журфонд, 2022 –255 с. С. 48-50. ISBN 978-966-934-369-7
 3. Гуда О.В. Освітня криза та якість математичної освіти в умовах сьогодення / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М, Тимощук // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С.76-78
 4. Шолох Ю.О., Гуда О.В. Застосування векторної алгебри до розв’язання задач електротехніки / Ю.О. Шолох, О.В. Гуда // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи”, Луцьк, Україна (21-22 жовтня 2022 р.). – Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. 176 с.– С. 164–165

2021

 1. Крадінова Т.А. Візуалізація навчального процесу при вивченні курсу вищої математики. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, , В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч// Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року). – С.42-44
 2. Гуда О.В. Використання елементів лінійної алгебри та аналітичної геометрії для оптимізації роботи робота-зварювальника. / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, А.О. Вісин// Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року). – С.94-97.
 3. Гуда О.В. Використання історії математики для формування наукового світогляду. / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали VIІІ всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції VIІІ «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» (м. Бердянськ, 16-17 вересня 2021 року). – Бердянськ: БДПУ, 2021 – С.74-76. ISBN 978-966-197-815-6
 4. Гуда О.В. Особливості вивчення курсу «Вища математика» при використанні технологій дистанційного навчання / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали ІV міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (м. Гельсінкі, Фінляндія, 6-8 грудня 2021 р.) – Гельсінки, 2021 – С.29-32. ISBN 978-617-7340-18-7
 5. Крадінова Т. А. Розв’язанна деяких диференціальних рівнянь коливань системи при дії сил сухого тертя. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // The 2-nd International scientific and practical conference – Modern research in world science (May 15-17, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. С. 607-609. ISBN 978-966-8219-86-3

2020

 1. Соніч С.І. Застосування опуклості функції до дослідження гармонічного ряду/ С.І. Соніч, О.В. Гуда// Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи”, Луцьк, Україна (16-17 жовтня 2020 р.). – Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 157–158

2019

 1. Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. Прикладне застосування чисельних методів у курсі вищої математики / Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. // Тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» (м. Луцьк, 23-25 травня 2019 року). – С.41-43
 2. Тимощук В.М., Гануліч Б.К., Гуда О.В. Алгоритмічний підхід до розв’язування задач екстремуму в курсі вищої математики / В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч, О.В. Гуда // Тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» (м. Луцьк, 23-25 травня 2019 року). – С.65-67
 3. Шваб'юк В.В., Ротко С.В., Гуда О.В., Ужегова О.А Уточнений розрахунок усталених коливань круглих транстропних плит середньої товщини/ В.В. Шваб'юк, С.В. Ротко, О.В. Гуда, О.А Ужегова // Тези VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (м. Одеса, 20-24 травня 2019 року). – С.305-309
Зарубіжні наукові видання

2024

 1. Semeniuk, R., Holovnia, Y., Huda, O., & Savastru, N. (2024). Innovative Methodologies and Approaches to Teaching with Artificial Intelligence in Ukrainian Higher Education. Futurity Education, 4(1), 24–52. https://doi.org/10.57125/FED.2024.03.25.02 / URL: https://doi.org/10.57125/FED.2024.03.25.02
 2. Kravchenko, K., Kravchenko, T., Maiatina, N., Huda, O., & Lysetskyi, B. (2024). Digital Resources and Technologies for Improvement of Educational Process in Ukraine. Futurity Education, 4(2), 4–28. / URL: https://doi.org/10.57125/FED.2024.06.25.01

2023

 1. The educational crisis in today's information and digital society La crisis educativa en la actual sociedad de la información y digital. Olena Yemelyanova, Nataliia Bakhmat, Oksana Huda, Tetiana Shvets, Alla Boichuk The educational crisis in today's information and digital society. - Eduweb, 2023, abril-junio,
  v.17, n.2. /267-284 ISSN: 1856-7576 / URL: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.23
 2. Simulation analysis of the influence of changing mechanical
  characteristics of polyurethane foams
  Olena Mikulich, Nataliya Komenda,Oksana Gudа
  , Tetiana Kradinova
  VII International Conference “In-service Damage of Materials: Diagnostics and Prediction
  (DMDP 2023)

2022

 1. Козубцова Л.М., Гуда О.В., Крадинова Т.А., Палагута А.М., Козубцов И.Н. Показатели и математические критерии оценивания эффективности функционирования системы защиты информации и кибербезопасности объекта критической информационной инфраструктуры // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(1). Pp. 64 – 71. ISSN 2587-4667. Scientific.