o.hulai

Гулай Ольга Іванівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Професор

Гулай Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри цифрових освітніх технологій

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 16 травня 1970 р. у м. Збаражі Тернопільської обл., де у 1987 р. закінчила середню школу із золотою медаллю. Одружена, має одну доньку.

У 1987-1992 роках навчалася у Львівському державному (нині національний) університеті імені Івана Франка на хімічному факультеті.

У 1992–2001 роках працювала інженером у Фізико-механічному інституту НАН України (м. Львів).

У 2002–2004 роках працювала асистентом кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Тернопільської державної медичної академії;

З 01.09.2004 р. працює у Луцькому національному технічному
університеті.

У 1992 р. закінчила Львівський державний (нині національний) університет імені Івана Франка, присвоєно кваліфікацію «Хімік. Викладач» (диплом з відзнакою ФВ No 833781).
Кандидатську дисертацію на тему «Вплив органічних та неорганічних модифікаторів на властивості кремнійорганічних протикорозійних покриттів» захистила у 2000 р. у спеціалізованій вченій раді Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Кандидат технічних наук за напрямом 05.02.01 – матеріалознавство (диплом кандидата наук ДК No009373, 2001 р.).
Вчене звання доцента кафедри хімії присвоєно у 2006 р. (атестат доцента 02ДЦ No 012159).
24.06.2016 р. захистила дисертацію «Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і
методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді Д.05.053.01 Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Диплом доктора педагогічних наук ДД No 005671, 2016 р.
Вчене звання професора кафедри матеріалознавства присвоєно у липні 2020 року (атестат професора АП No 001817, 2020 р.).

У 1992–2001 роках працювала інженером у Фізико-механічному інституту НАН України (м. Львів).

У 2002–2004 роках працювала асистентом кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Тернопільської державної медичної академії;

З 01.09.2004 р. працює у Луцькому національному технічному
університеті на посаді старшого викладача кафедри хімії; з 09.02.2005 р. – на посаді доцента кафедри хімії; з 07.10.06 р. по 31.08.11 р. – завідувач кафедри хімії; з 01.09.11 – доцент кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування;                           з 1.09.16 – професор кафедри матеріалознавства;
з 1.09.2018 р. – нині – професор кафедри цифрових освітніх технологій.

Програма «Темпус». Проект MMATENG (2013–2016 рр.). Стажування у ТУ Берлін (Берлін, Німеччина, 5-9 грудня 2015 р.).
2. Стажування у Європейському центрі ядерних досліджень (Швейцарія, Женева, 4-10 грудня 2016 р.).
3. Стажування у рамках проекту «UTTERLY» / «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» (Байройт, Німеччина, 20 жовтня – 26 листопада 2021 р., 23-24 липня 2022 р.).

4. Стажування у рамках проекту “SUUUpoRT - Structural support of Ukrainian Universities in Upkeep and Rebuilding оf Higher Education” (Німеччина, TU Bergakademie Freiberg, 1 грудня 2023 р. - 29 березня 2024  р.)

Компетентнісний підхід у неперервній професійній освіті; теорія та методика цифрового викладання та навчання.

Комплексне вивчення структури, хімічного складу та фізико-
хімічних властивостей речовин та матеріалів, що використовуються у різних галузях народного господарства.

Монографія

2023

 1. Гулай О., Кабак В., Герасимчук Г. Засоби та технології цифрового навчання: теоретичний та практичний аспекти : Монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 160 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНТУ, пр. № 4 від 28.11.2023 р.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14261

2022

 1. Фурс Т.В., Гулай О.І., Шемет В.Я., Шваб’юк В.І. Технології одержання і властивості монокристалів PbI2 : Монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 148 с. (рек. вченою радою ЛНТУ, протокол № 10 від 26.05.2022 р.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11866
Навчальний посібник

2023

 1. Професійна освіта (цифрові технології) : магістерський курс /за загальною редакцією О.І. Гулай. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 256 с. (рекомендовано Вченою радою ЛНТУ, пр. № 2 від 29.09.2023 р.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14197

2022

 1. Мороз І.А., Гулай О.І., Шемет В.Я. Харчова хімія : Навчальний посібник. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. 236 с. (рек. вченою радою ЛНТУ, протокол № 11 від 30.06.2022 р.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11865
Статті Scopus

2023

 1. 5. O.I. Hulai, V.Ya. Shemet, O.S. Klimovych. Chromatographic Determination of the Chemical Composition of Apple Chips Extract. Methods Objects Chem. Anal., 2023, 18(1), p. 33-41. https://doi.org/10.17721/moca.2023.33-41 / URL: https://doi.org/10.17721/moca.2023.33-41
 2. Riabchykov M., Furs T., Alexandrov A., Tsykhanovska I., Hulai O., Shemet V. (2023) Specified parameters in designing porous materials using magnetic nanotechnologies. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), Vol. 10(2), pp. C56–C62. DOI: https://doi.org/10.21272/jes.2023.10(2).c7 / URL: https://doi.org/10.21272/jes.2023.10(2).c7

2020

 1. Cyclic structuring of epoxy polymers under the influence of microwave electromagnetic radiation / V.Kashytskyi, P.Savchuk, V.Malets, O.Sadova, O.Hulai // Functional Materials, 2020; Vol. 27(4). P. 786-793. https://doi.org/10.15407/fm27.04.786 / URL: https://doi.org/10.15407/fm27.04.786

2019

 1. T.V. Furs, O.I. Hulaj, V.Ya. Shemet Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE V. 20, № 4 (2019) P. 396-400. https://doi.org/10.15330/PCSS.20.4.396-400. / URL: https://doi.org/10.15330/PCSS.20.4.396-400.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Шемет, В., & Гулай, О. (2023). Харчові добавки натурального походження: короткий огляд. Товарознавчий вісник, 1(16), 6-18. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-1
 2. Гулай О. І. Дизайн оцінювання на основі теорії конструктивного узгодження. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2023. Випуск 208. С. 31-37. / URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-31-36
 3. Гулай, О., Мороз, І., & Шемет, В. (2023). Концепція викладання хімічних дисциплін для майбутніх харчових технологів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук», № 4, 117–124. / URL: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-117-124
 4. Гулай , О. І., & Шемет , В.Я. (2023). Формувальне оцінювання як сучасний освітній тренд. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти, 1(3), 251–257. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.17703
 5. Гулай , О. І., Шемет , В. Я., & Кабак , В. В. (2023). Цифровий освітній простір як основна інновація ХХІ століття. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, 1(3), 171–178. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17777
 6. Гулай О.І., Герасимчук Г.А., Бандура І.О. Реалізація навчального процесу в умовах воєнного стану. Вісник науки і освіти. 2023. Вип. 10(16). С. 509-520. / URL: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-509-520

2022

 1. Мороз, І., & Гулай, О. (2022). Мотивація вибору майбутньої спеціальності у гендерному контексті. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти, 1(2), 606–613. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16647
 2. О. Гулай, В. Шемет, Т. Фурс. Рідкісноземельні метали як критична сировина. Короткий огляд. Праці НТШ. Хім. наук. 2022. Том. LXX. С. 79-89. / URL: https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2022.70.079
 3. Гулай , О. І., Шемет, В. Я., & Фурс, Т. В. (2022). Змішане навчання як сучасний освітній тренд. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти, 1(2), 407–414. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16622
Тези доповідей

2023

 1. Shemet V., Hulai O. Soy - A Strategic Culture of Organic Agriculture // World Development of Science and Technology. Abstracts of the 45th International scientific and practical conference. Pegas Publishing, Canada. 2023. Pp. 110- 113. / URL: http://el-conf.com.ua/
 2. Гулай О.І. Трансформація освіти у контексті четвертої промислової революції // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. Луцький національний технічний університет, 2023. С. 173. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 3. Гулай О.І., Мороз І.А., Шемет В.Я. Особливості викладання дисципліни «Хімія і методи аналізу речовин» для здобувачів спеціальності 182 Технології легкої промисловості // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня 2023, Луцьк. Луцький національний технічний університет, 2023. С. 171-172. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 4. Гулай О.І., Турик К.А. Роль інклюзивного середовища у формуванні соціальних навичок дітей з особливими освітніми потребами /Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11–12 трав. 2023 р.) / упоряд.: О. Жук, В. Малиновський, О. Сільвестрова, І. Сушик. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 245. / URL: https://drive.google.com/file/d/16wDBwvAqrvNOfQ8Rm4NkeH5ZrL7CZ5HJ/view
 5. Гулай О.І., Карамач В.А. Чат-бот у навчальному процесі / Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) ( 25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. С. 94-96. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 6. Гулай О.І., Герасимчук Г.А. Особливості освітнього процесу ЛНТУ в умовах воєнного стану / Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) ( 25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. С. 56-58. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 7. Серафинюк В.В., Гулай О.І. Особливості Інтернет-сервісу LearningApps / Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) ( 25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 8. Цизь С., Гудько А., Гулай О. Метод проектів у викладанні інформатики // Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Рівне : РВВ РДГУ. 2023. С. 206-208. / URL: https://iktmvi.rshu.edu.ua/files/konf/Zbirnyk_ITvPD_Rivne_1-11-2023.pdf

2022

 1. Авдіюк В., Кабак В.В., Гулай О.І. Інтелект-карти як засіб навчання. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. С. 157. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view
 2. Мікуліч Р.С., Гулай О.І. Математичне моделювання «дефектного» пороутворення у полімерних пінах. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. С. 147-148. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view
 3. Гулай О. І., Шевчук М. В. Дизайн оцінювання на основі теорії конструктивного вирівнювання Дж. Біггса. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 06 квітня 2022 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022. С. 241-243. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Z-k_wvdEbKWdHeubd2nmi9wwCKelIJj-/view
Зарубіжні наукові видання

2024

 1. Hulai, O., & Herasymchuk, H. (2024). Principles of Open Science in the Activities of a Technical University. Economics & Education, 9(1), 28-34. https://doi.org/10.30525/2500-946X/2024-1-5. / URL: https://doi.org/10.30525/2500-946X/2024-1-5

2019

 1. Olha Hulai, Iryna Moroz, Vasylyna Shemet Chemistry knowledge competences of techical university students. In: Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. p. 33-46. / URL: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/61816