admin

Гульчук Юрій Миколайович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Асистент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 26 травня 1995 року, с.Оженин

Методичне забезпечення

2020

  1. Управління ІТ-проектами : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Сіваковська, Ю. М. Гульчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 60 с.
    / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2345
Статті Scopus

2022

  1. Pasternak V., Zabolotnyi O., Ilchuk N., Cagáňová D., Hulchuk Y.: Improvement of Processes for Obtaining Titanium Alloys for Manufacturing Parts with Design Elements. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 323–333. Springer, Cham (2022). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_32

2021

  1. Zabolotnyi O., Pasternak V., Ilchuk N., Cagáňová D., Hulchuk Y.: Study of the Porosity Based on Structurally Inhomogeneous Materials Al-Ti. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp 349-359. Springer, Cham (2021). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_35
Тези доповідей

2020

  1. Сичук В. А., Заболотний О. В., Гульчук Ю. М. Розробка інтелектуальної системи контролю якості та проходження абразивоструменевого оброблення // Збірник наукових праць VI міжнародної науково-технічної конференції з проблем освіти і науки ТК-2020 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів». 2-4 червня 2020. Луцьк, РВВ ЛНТУ. / URL: https://pm.lntu.edu.ua/tk-2020/