l.gumeniuk

Гуменюк Лариса Олександрівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась в місті Луцьк. Закінчила повний курс навчання у Львівському  політехнічному інституті за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» та здобула кваліфікацію інженера-механіка. По закінченні інституту була направлена за розподілом на Луцький приладобудівний завод, де працювала на посаді інженера – технолога у відділі головного технолога.

У вересні 1991 року за конкурсом була прийнята на посаду асистента кафедри технології машинобудування Луцького індустріального інституту, де з 1996 року обіймала посаду старшого викладача.

У 2000 р. захистила дисертацію за спеціальністю матеріалознавство, присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 11.10.2000 року, протокол №9-08/8, диплом кандидата наук ДК № 008108). Тема дисертації – “Комп’ютерне моделювання процесу формування дисперсних матеріалів”.

З 2001 року – доцент кафедри автоматизованого управління виробничими процесами. 

У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизованого управління виробничими процесами (рішення Атестаційної колегії від 23 грудня 2002 року, атестат доцента ДЦ № 006181).

З 2005 року обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри автоматизованого управління виробничими процесами ( у 2016 р. згідно наказу по Луцькому НТУ № 761-04-33 від 24.12.2016 р. назву кафедри змінено на „Автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій”).

У 2016 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобула кваліфікацію інженера з комп’ютерних систем та мереж.

З 1 вересня 2020 р - доцент кафедри автоматизації та компютерно – інтегрованих технологій.

вища:

1989 - «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація інженер-механік;

2016 - «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація інженер з комп’ютерних систем та мереж.

Моделювання надійності та безпеки технологічних процесів, 

Моделювання систем управління

Статті Scopus

2023

 1. Lotysh V., Gumeniuk L., Humeniuk P. Comparison of the effectiveness of time series analysis methods: SMA, WMA, EMA, EWMA, and Kalman Filter for Data Analysis. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska. Vol. 13, No 3. (2023). C.71-74. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58146335200

2022

 1. Satsyk V., Mekush O., Lishchyna N., Khrystynets N., Gumeniuk L.and Korobchuk L. Soil Analysis Software Tool for Smart Control of Agronomic Data. 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2022, pp. 364-368 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58146335200

2020

 1. Grigorieva N., Shabaykovich V., Gumeniuk L., Humeniuk P., Dobrovolska L., Sobchuk D. Ways to produce renewable energy from carbon dioxide // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska. Vol 10 No 1 (2020). C.72-76 / URL: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&affilNam…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Левончук С.А., Гуменюк Л.О., Сацик О.В. Автоматизація процесу вибору напрямку руху кабіни ліфта. Перспективні технології та прилади. Збірник статей. Луцьк: ЛНТУ, 2023. Випуск 22. С. 91–95. / URL: https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-22-13
 2. Волкотруб В.С., Гуменюк Л.О. Автоматизація процесу виявлення тріщин на основі обробки зображень. Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». Луцьк: ЛНТУ, 2023. Випуск № 75. С. 67-73. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1165

2022

 1. Гуменюк Л.О., Лотиш В.В., Вашкурак Ю.З., Гуменюк П.О. Автоматизація пошуку нечітких дублікатів електронних текстових документів. // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки». Луцьк, ЛНТУ, 2022. Випуск № 74. С. 26-31. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/979
Тези доповідей

2023

 1. Перепечаєв О.О., Гуменюк Л.О. Автоматизація розрахунку парогенератора для енергоблоків. Актуальні проблеми автоматизації та управління: матеріали XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Випуск № 11. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 28-35. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_2023.pdf
 2. Скібчик Я.М., Гуменюк Л.О. Автоматизація аналізу роботи вітрових турбін. Актуальні проблеми автоматизації та управління: матеріали XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Випуск № 11. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 35-41. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_2023.pdf
 3. Крупецький В. Л., Гуменюк Л.О. Автоматизована система керування технологічним процесом сушіння картоплі при виробництві напівфабрикатів. Актуальні проблеми автоматизації та управління: матеріали XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Випуск № 11. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 61-65. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_2023.pdf
 4. Середюк А.С., Гуменюк Л.О. Автоматизована система управління технологічним процесом виготовлення тирсобрикетів. Актуальні проблеми автоматизації та управління: матеріали XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Випуск № 11. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 124-127. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_2023.pdf
 5. Оніщук М.А., Гуменюк Л.О. Надійність та аналітика в Traffic Arbitrage, основи та управління AffiliatE Matketing у мережі Інтернет. Актуальні проблеми автоматизації та управління: матеріали XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Випуск № 11. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 198-209. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_2023.pdf