p.gumeniuk

Гуменюк Павло Олександрович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Доцент

Кандидат технічних наук

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2010 році закінчив Луцький національний технічний університет, спеціальність за дипломом «Автоматизоване управління технологічними процесами».

У 2013 році був призначений на посаду асистента кафедри автоматизованого управління виробничими процесами Луцького національного технічного університету, з 2016 року переведений на посаду старшого викладача.

У 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Кандидат технічних наук з грудня 2015 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К35.052.20 Національного університету "Львівська політехніка". ДК № 033261.

З 2017 року – доцент кафедри автоматизації та компютерно – інтегрованих технологій

У 2023 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації та компютерно – інтегрованих технологій (АД № 014082).

вища:

2010 - «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація науковий співробітник (автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології);

2014 - «Автомобілі та автомобільне господарство», кваліфікація інженер-механік

Моделювання систем керування 

Статті Scopus

2023

 1. Lotysh V., Gumeniuk L., Humeniuk P. Comparison of the effectiveness of time series analysis methods: SMA, WMA, EMA, EWMA, and Kalman Filter for Data Analysis. Informatyka, Au-tomatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska. Vol. 13, No 3. (2023). C.71-74. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57288716500

2021

 1. Kuzmych O., Cherniashchuk N., Lishchyna N., Lishchyna V., Mekush O. and Gumenyuk P., "Mobile Robot Motion Stability and Optimal Chassi Construction," Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Digital Library 2021, ACIT'2021. pp. 141-146. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57288716500

2020

 1. Grigorieva N., Shabaykovich V., Gumeniuk L., Humeniuk P., Dobrovolska L., Sobchuk D. Ways to produce renewable energy from carbon dioxide // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska. Vol 10 No 1 (2020). C.72-76 / URL: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?name=name&st1=Humeniuk&st2=P…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Крисанов А.О., Гуменюк П.О. Моделювання дискретних виробничих процесів з використанням Simpy. Перспективні технології та прилади. Збірник статей. Луцьк: ЛНТУ, 2023. Випуск 22. С. 68–73. / URL: https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-22-10
 2. Мартинович А.О., Гуменюк П.О. Моделювання транспортних потоків при дослідженні руху на керованих перехрестях. Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». Луцьк: ЛНТУ, 2023. Випуск № 75. С. 44-51. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1161

2022

 1. Гуменюк Л.О., Лотиш В.В., Вашкурак Ю.З., Гуменюк П.О. Автоматизація пошуку нечітких дублікатів електронних текстових документів. // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки». Луцьк, ЛНТУ, 2022. Випуск № 74. С. 26-31. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/979

2019

 1. Лотиш В.В., Гуменюк Л.О., Гуменюк П.О. Структурно – функціональна модель роботи електронної системи курсової стійкості (ESP). Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті». – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №2(13).– С.108-115. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v2i13.93
 2. Ханін O., Лотиш, В., Гуменюк, Л., Гуменюк, П. (2019). Удосконалений метод χ2-кластеризації та його застосування до аналізу аварійності на автомобільному транспорті. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2019. Випуск № 36. – С. 88-96 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2019-36-23
Тези доповідей

2023

 1. Павлович О.П., Гуменюк П.О. Аналіз автоматизованих систем управління бізнес процесами інтернет магазину. Актуальні проблеми автоматизації та управління: матеріали XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Випуск № 11. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 209-215. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_2023.pdf

2022

 1. Решетило Б.О., Гуменюк П.О. Автоматизована система обліку методичного забезпечення (освітньої програми). Матеріали X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Випуск № 10. Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 25-35. / URL: http://av.lntu.edu.ua/images/im_2013/konf_11_2022.pdf
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Grigorieva N., Shabaykovich V., Gumeniuk L., Humeniuk P. Modeling of the matrix base of design of innovative equipment for obtaining renewable energy from CO2 // Modern engineering and innovative technologies. Issue №16 Part 1 (2021). C.68-76 / URL: http://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit16-01/meit16-01

2018

 1. Lotysh V.,Gumeniuk L.,Gumeniuk P., Tools for comparing the results of the work of sorting algorithms.// Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska. Vol 8 No 2 (2018). C.42-45 / URL: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0703

2015

 1. Gumenyuk, P. (2015). AUTOMATION OF ROAD TRAIN MOTION IN REVERSE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 72–80. / URL: https://doi.org/10.5604/20830157.1159334