hunkoyurii@lutsk-ntu.com.ua

Гунько Юрій Леонтійович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Навчальний посібник

2022

 1. Гунько Ю.Л. Автоматизація технологічних процесів харчових виробництв : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» / Гунько Ю.Л., Федорусь Ю.В. – Луцьк. Луцький НТУ, 2022. – 162 с. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ
Статті Scopus

2021

 1. Modeling of the Mixing Process in the Gravitational Mixer Using the Theory of Markov Chains
  Автори
  Igor Dudarev, Serhii Holiachuk, Yurii Hunko, Svitlana Panasyuk
  Дата публікації
  2020/9/8
  Книга
  Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes
  Сторінки
  119-128
  Видавець
  Springer International Publishing
  Опис
  Modeling of the mixing process of four bulk materials in the gravitational mixer using the Markov chains theory can be used to determine the design parameters of the gravitational mixer. These mixer parameters will provide a good quality of a mixture. Modeling of the mixing process requires a detailed study of the components flow pattern in the gravitational mixer. The proposed mathematical model of the mixing process can be used to describe the process of mixing a different number of components in the gravitational mixer. The results of experimental studies of candy-dragees mixing in the gravitational mixer confirmed the adequacy of the proposed mathematical model of the mixing process. The gravitational mixer is a piece of beneficial equipment for the mixing process, and producers in the process industries can use it for mixing different raw materials and finished products. The mixing process of bulk … / URL: https://orcid.scopusfeedback.com/#/review_documents_action

2019

 1. Modeling of mixing bulk materials
  Автори
  Igor Dudarev, Ruslan Kirchuk, Yurii Hunko, Svitlana Panasyuk
  Дата публікації
  2019/6/7
  Книга
  Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange
  Сторінки
  54-64
  Видавець
  Springer International Publishing
  Опис
  Based on the analysis of the mixing methods of bulk materials and mixer designs, the method of continuous mixing of bulk materials and the design of a spiral mixer for the implementation of the method is substantiated. The method involves the formation of a multi-layer flow of components in the desired ratio, with subsequent separation of the flow into portions of a small volume and mixing the components in a portion. After that, the mixing of portions of the finished mixture is carried out. The development of a new mixing method is due to the fact that known methods not providing a uniform distribution of components in the volume of the mixture are time-consuming and energy-intensive. Modeling different ways of mixing dragees has proved the effectiveness of the developed mixing method. Experiment has determined values of qualitative indicators of dragee mixes, in particular, the average contents of … / URL: https://orcid.scopusfeedback.com/#/review_documents_action
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ОКРЕМИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРАФТОВИХ РОЗСІЛЬНИХ М’ЯКИХ СИРІВ З ПРОБІОТИКАМИ ПРИ ЇХ ВИРОБНИЦТВІ
  Автори
  СЄ ГОЛЯЧУК, ЮЛ ГУНЬКО, ЮВ ФЕДОРУСЬ
  Дата публікації
  2023/3/7
  Журнал
  Товарознавчий вісник
  Том
  1
  Випуск
  16
  Сторінки
  19-27
  Опис
  Мета. Пошук нових рішень щодо удосконалення технології виготовлення крафтових розсільних м’яких сирів з пробіотиками та вивчення окремих фізико-хімічних показників процесу сквашування.
  Методика. При організації та проведенні досліджень використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, такі як фізико-хімічні, органолептичні, експериментально-статистичні. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ

2022

 1. ПОКАЗНИКИ СИРОКОПЧЕНОЇ КОВБАСИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗА УДОСКОНАЛЕНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
  Автори
  ЮЛ ГУНЬКО, СЄ ГОЛЯЧУК, ЮВ ФЕДОРУСЬ
  Дата публікації
  2022/11/20
  Журнал
  Товарознавчий вісник
  Том
  2
  Випуск
  15
  Сторінки
  38-48
  Опис
  Мета. Розробка удосконаленої технології виготовлення ковбас сирокопчених, використання якої забезпечить підвищення поживної цінності продукту, зменшення тривалості проходження процесу виробництва продукції
  Методика. Загальний підхід до формування змісту і структури статті ґрунтується на формулюванні вимог до вихідної сировини, матеріалів, готової продукції, підборі технологічного обладнання, необхідного для виконання робочих процесів виготовлення продукції, розробці методики дослідження сировини, проміжних напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та готової продукції, аналізі результатів проведених експериментальних досліджень. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ
 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДОЗАТОРА РІДКИХ ПРОДУКТІВ
  Автори
  ЮЛ Гунько, СЄ Голячук, ЮВ Федорусь
  Дата публікації
  2022
  Журнал
  Наукові нотатки
  Випуск
  74
  Сторінки
  152-155
  Опис
  Для дозування рідких матеріалів також слід враховувати, що за великих значень швидкості течії певного рідкого матеріалу структура його може повністю руйнуватись, рідина, що досліджується, при цьому характеризується найменшою (ньютонівською) в'язкістю. А за малих швидкостей течії рідини структура її руйнується та повністю відновлюється (рідкий матеріал характеризується найбільшою в'язкістю). Якщо далі спостерігається зростання швидкості течії, то руйнування структури досліджуваного рідкого матеріалу починає переважати над відновленням, в'язкість рідини при цьому значною мірою зменшується. Для неньютонівських рідин (в'язкість рідких матеріалів за заданих тиску і температури залежить від властивостей та швидкості деформації матеріалу) залежність напруження від швидкості зсуву є нелінійною [4]. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ

2019

 1. DETERMINATION OF DESIGN PARAMETERS OF THE CONICAL-DISK FLAX PULLING MECHANISM
  Автори
  ІМ Дударєв, ЮЛ Гунько, СГ Панасюк
  Дата публікації
  2019
  Журнал
  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
  Випуск
  43
  Сторінки
  49-61
  Опис
  The article deals with the study of the possibility of using the conical-disk flax pulling mechanism for the harvesting of linseed and fibre flax, which are intended for processing into short fibre. The design of conical-disk flax pulling mechanism has been proposed and can be installed on a flax puller of a new design or on cereals combine harvesters. The condition of pulling out the flax stems from the soil with conical-disk flax pulling mechanism was obtained. Theoretical study was allowed to determine the rational design parameters of conical-disk flax pulling mechanism. Technical length and total length of the stems of linseed and the force required for pulling out the stems from the soil were determined as a result of experimental study. According to the results of the study it was determined that the proposed conical-disk flax pulling mechanism can be used for harvesting linseed and fibre flax. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ
 2. Визначення переваг гравітаційного змішувача сипких та гранульованих матеріалів
  Автори
  Ігор ДУДАРЄВ, Юрій ГУНЬКО
  Дата публікації
  2019/12/4
  Журнал
  СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ
  Том
  2
  Випуск
  13
  Опис
  У харчовій промисловості для змішування сипких та гранульованих матеріалів використовуються в основному барабанні змішувачі періодичної та неперервної дії різних конструкцій. Барабанні змішувачі мають низьку продуктивність, оскільки вони, як правило, періодичної дії, та значні енерговитрати на процес змішування, оскільки енергія затрачається не лише на дозування, завантаження і вивантаження компонентів і суміші, але й безпосередньо на процес змішування, що передбачає обертання барабана та/або робочих органів і поверхонь. Гравітаційні змішувачі мають низку переваг у порівнянні з барабанними. Як правило, безпосередньо процес змішування у них відбувається без енерговитрат, що суттєво знижує питомі витрати енергії на змішування. Результати здійсненого порівняльного розрахунку продуктивності барабанного змішувача і гравітаційного змішувача запропонованої конструкції, а також питомої витрати енергії на процес змішування у цих змішувачах вказують на переваги гравітаційного змішувача, що має вищу продуктивність та нижчу питому витрату енергії. Аналіз можливих траєкторій руху частинок сипких та гранульованих матеріалів у секції змішувача дозволяє зробити висновок, / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ

2018

 1. DETERMINATION OF APPROXIMATION OF HANDLING TO COMBINATION OF HIGH-PERFORMANCE ELEMENT WITH RISKED VISION
  Автори
  МС Шведик, ЮЛ Гунько, ВВ Теслюк
  Дата публікації
  2018
  Журнал
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК
  Випуск
  282
  Сторінки
  7-7
  Видавець
  Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  Опис
  In the course of further research it is proposed to consider dynamic loads separately from each other. This is due to the fact that the frequency of the corresponding pendulum oscillation of the payload and the trolley relative to the rope drum varies considerably. The maximum forces in the haul cable from the pendulum oscillations of the payload and the fluctuations of the trolley relative to the rope drum have been calculated. As a result of the obtained results analysis, the value of the dissipation factor of the cable-damping system has been determined. It value provides aperiodic oscillations of the trolley relative to rope drum. Determination of maximum forces in the haul cable has been carried out on example of four tower cranes: KB-674, 200 EC-H 10 Liebherr, MTD 128 Potain, 5 LC5010 5t LINDEN COMANSA. In order to establish the adequacy of the obtained analytical results they have been compared with data … / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ
 2. DETERMINATION OF APPROXIMATION OF HANDLING TO COMBINATION OF HIGH-PERFORMANCE ELEMENT WITH RISKED VISION
  Автори
  МС Шведик, ЮЛ Гунько, ВВ Теслюк
  Дата публікації
  2018
  Журнал
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК
  Випуск
  282
  Сторінки
  7-7
  Видавець
  Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  Опис
  In the course of further research it is proposed to consider dynamic loads separately from each other. This is due to the fact that the frequency of the corresponding pendulum oscillation of the payload and the trolley relative to the rope drum varies considerably. The maximum forces in the haul cable from the pendulum oscillations of the payload and the fluctuations of the trolley relative to the rope drum have been calculated. As a result of the obtained results analysis, the value of the dissipation factor of the cable-damping system has been determined. It value provides aperiodic oscillations of the trolley relative to rope drum. Determination of maximum forces in the haul cable has been carried out on example of four tower cranes: KB-674, 200 EC-H 10 Liebherr, MTD 128 Potain, 5 LC5010 5t LINDEN COMANSA. In order to establish the adequacy of the obtained analytical results they have been compared with data … / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ

2017

 1. Визначення установочних параметрів лемеша картоплекопача з конічно-спіральним сепаратором
  Автори
  МС Шведик, ЮЛ Гунько, ВВ Теслюк
  Дата публікації
  2017
  Журнал
  Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті
  Випуск
  1
  Сторінки
  150-156
  Видавець
  Луцький національний технічний університет
  Опис
  У статті наведено опис конічно-спірального сепаратора картоплекопача, розглянуто його технологічний процес та наведено схему взаємного розміщення лемеша і сепаратора. Встановлено, що на якість технологічного процесу картоплекопача впливають його конструктивні і технологічні параметри, зокрема розміщення точки входу лемеша в сепаратор та точка, яка визначає висоту падіння вороху з лемеша на твірну сепаратора, а також кут нахилу лемеша до горизонту. Обґрунтовано, що при недостатньому зазорі між лемешем і сепаратором не буде вільного простору для розміщення внутрішніх спіралей сепаратора, а недостатня висота падіння пласта на поверхню сепаратора не сприятиме його руйнуванню. При цьому недостатня довжина 𝑙2 гребінки лемеша негативно впливає на просіювання дрібних частинок ґрунту крізь прогалини між прутками, тому частина вороху буде зсипатись разом з бульбами на поверхню поля. Встановлено залежність довжини лемеша від конструктивно-технолгічних параметрів сепаратора та товщини пласта і глибини залягання бульб від основи гребеня. Наведено аналітичні залежності, які дають можливість з достатньою точністю визначити значення основних конструктивних параметрів лемеша та його установки відносно сепаратора. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ

2016

 1. Дослідження умов інтенсифікації роботи вакуум-апаратів цукрового виробництва
  Автори
  ЮЛ Гунько, ЮВ Федорусь
  Дата публікації
  2016
  Журнал
  Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті
  Випуск
  3
  Сторінки
  31-35
  Видавець
  Луцький національний технічний університетОпис
  Постановка проблеми. Одним із базових процесів у технології виробництва цукру є кристалізація, завдяки якій видаляється до 70% нецукрів. При цьому втрати цукру досягають 75% від загальних, що майже вдвічі більше, ніж на сучасних цукрових заводах передових країн. Саме тому слід приділити увагу удосконаленню технології уварювання цукрового утфелю з метою підвищення інтенсифікації даного процесу, зменшення втрат цукру від термічного розкладання, підвищення його виходу та якості, що є актуальним завданням сьогодення. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ
 2. Підвищення ефективності робочого процесу тарілчастого дозатора
  Автори
  ЮЛ Гунько, МС Шведик, ВВ Сахан
  Дата публікації
  2016
  Журнал
  Сільськогосподарські машини
  Випуск
  35
  Сторінки
  10-10
  Видавець
  Луцький національний технічний університет
  Опис
  У харчовому виробництві розрізняють об'ємне і вагове дозування, кожне з яких може бути безперервним і дискретним. Для виконання об'ємного безперервного дозування застосовують тарілчасті, барабанні, шнекові, вібраційні, стрічкові, пневматичні, а також комбіновані, наприклад, віброшнекові та інші дозатори. За відносної простоти їх конструкції точність дозування за допомогою цих пристроїв зазвичай становить близько±3% і змінюється у ще більших межах за умови зміни фізико-механічних властивостей продуктів, що дозуються, якщо в робочому процесі системи дозування не передбачено введення автоматичної корекції. На точність дозування матеріалів у значній мірі вливає їх гігроскопічність, тобто, здатність матеріалу поглинати водяні пари з повітря в результаті адсорбції. Кількість адсорбованої води росте з підвищенням відносної вологості, зниженням температури і збільшенням тиску.
  Такі продукти як цукор, борошно, сіль, що використовуються у хлібопекарському виробництві, здатні поглинати вологу з навколишнього середовища. Внаслідок накопичення адсорбованої вологи змінюються і властивості матеріалів, що дозуються, зокрема, кут природного відкосу. Це призводить до того, що сипкість матеріалу погіршується, він стає більш в’язким і процес дозування погіршується. Як правило, такий матеріал дозується не безперервним суцільним / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ
 3. Обгрунтування диференційованої системи обробітку грунту в аспекті ефективного застосування біопрепаратів для захисту рослин
  Автори
  МС Шведик, ЮЛ Гунько, ВВ Теслюк
  Дата публікації
  2016
  Журнал
  Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті
  Випуск
  3
  Сторінки
  151-157
  Видавець
  Луцький національний технічний університет
  Опис
  У статті наведено результати аналізу причин, що стримують дружнє проростання насіння зернових колосових культур та наступний їх ріст і розвиток, а також визначено не сприятливі умови для проростання насіння бур’янів. Обґрунтовано диференційовану систему обробітку ґрунту з одночасним висівом насіння зернових колосових культур у свіжозораний ґрунт з розпушеним міжряддям і ущільненням його по вертикалі в рядку та поверхневого шару з наступним прорізанням щілини по центру кожного рядка. Це стабілізує водноповітряний режим в кореневому шарі і створює найбільш оптимальні умови для проростання насіння зернових колосових культур та несприятливі умови для насіння бур’янів. Встановлено, що такий аґроприйом підвищує ефективність застосування біопрепаратів виготовлених на основі гриба трутовика справжнього для знищення бур’янів та захисту культурних рослин. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ
 4. Ефективність застосування комбінованого агрегату для висіву насіння зернових культур
  Автори
  ВВ Теслюк, ВМ Барановський, МС Шведик, ЮЛ Гунько
  Дата публікації
  2016
  Журнал
  Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів
  Випуск
  10 (1)
  Сторінки
  80-85
  Опис
  Ефективність застосування комбінованого агрегату для висіву насіння зернових культур/ВВ Теслюк, ВМ Барановський, МС Шведик, ЮЛ Гунько//Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів.-2016.-Вип. 10 (1).-С. 80-85.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Vsna_mekh_2016_10% 281% 29__17 / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hw-qNfIAAAAJ