d.husachuk

Гусачук Дмитро Анатолійович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1980-1989 рр. навчання у середній загальноосвітній школі № 18 міста Луцька.
У 1989-1994 рр. навчання у Луцькому індустріальному інституті.
У 1994-1997 рр. навчання в аспірантурі ЛДТУ.
З 1998 р. НПП ЛНТУ.

У 1994 році закінчив Луцький індустріальний інститут за спеціальністю „Машини та обладнання обробки металів тиском” (диплом ЛЕ № 012828).
З січня 2000 року - кандидат технічних наук. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 32.075.01 ЛДТУ (ДК № 005579).
У грудні 2002 року отримав вчене звання доцента кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском ЛДТУ (ДЦ No 006182).

01.1998-05.2000 асистент кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском ЛДТУ.
05.2000-09.2001 старший викладача кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском ЛДТУ.
З 09.2001 доцент кафедри ЛНТУ.
2001-2021 вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 32.075.02.
2002-2017 член вченої ради технологічного факультету ЛНТУ.
2018-2020 член науково-технічної ради ЛНТУ.
З 2021 гарант ОП "Індустріальний інжиніринг і менеджмент".
З 2022 вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 32.075.02.

Відповідальний виконавець дежбюджетних науково-дослідних робіт: "Розробка  на  модельних  сплавах  Fe-X-C системи наукових принципів синтезу конструкційних чавунів" (№ д/р 0100U000536, 1997-1999 рр.); "Розробка наукових принципів синтезу композитів з широкою гамою властивостей" (№ д/р 0100U000256, 2000-2001рр.).
Учасник міжнародного освітнього проекту "Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів, "ENGITEC" (2012-2015 рр.), з фінансуванням за програмою TEMPUS.
Керівник наукової теми (0117U004770) «Розробка способів покращення експлуатаційних властивостей сталей та сплавів спеціального призначення» (2017-2021 рр.).
Учасник міжнародного проекту "Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні" (2020-2024 рр.), фінансування за програмою Еразмус +CBHE.

Композитні матеріали на основі чавунів, їх структура та властивості та вплив технологічних чинників на процеси структурної адаптації в умовах навантаження тертям. Процеси пластичного формування матеріалів та технології обробки матеріалів тиском. Спеціальні способи пластичного формування та литва. Процеси та матеріали адитивного виробництва.

Монографія

2022

 1. Структурування гетерофазних сплавів на основі чавунів, легованих міддю / Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва, М.В. Дмитріюк, Ю.П. Фещук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 180 с.
Навчальний посібник

2022

 1. Адитивні технології та матеріали: навч. посібник / Д.А. Гусачук, М.Д. Мельничук, В.М. Малець. – Луцьк : ПП "Волинська друкарня", 2022. – 272 с. ISBN 978-617-8018-36-8.

2017

 1. Основи та фундаменти: навчальний посібник / І.О.Пафентьєва, О.В.Верешко, Д.А.Гусачук / Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 296 с.
Електронний посібник

2018

 1. Ковальсько-штампувальне обладнання / Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва // Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". - Луцьк, Луцький НТУ. - 2018. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/elektro_KShO/index.html

2017

 1. Технологія гарячого штампування / Д.А. Гусачук, І.О. Парфентьєва // Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка". - Луцьк, Луцький НТУ. – 2017. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/TGSh_EP/index.html
Статті Scopus

2020

 1. Dmytriyuk, M., Husachuk, D., Parfentieva, I., & Feshchuk, Y. (2020). High-Copper Cast Irons for the Products of Tribotechnical Applied. Key Engineering Materials, 864, pp.292–302. / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.864.292
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Оцінювання якості дизельного палива за густиною і в’язкістю / Д.А.Гусачук, Ю.П.Фещук, Т.В.Фурс. Вісник Херсонського національного технічного університету. Інженерні науки. Херсон, 2024. № 1 (88). С. 27–31. / URL: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2024.1.3

2023

 1. Прототипування та стратегія реверс інжинірингу на прикладі інженерних задач адитивного виробництва / Д.А. Гусачук, М.Д. Мельничук, І.О. Парфентьєва, Т.В. Фурс, І.В. Боярська // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». - 2023 - № 76. - С.75-83. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.8

2021

 1. Оптимізація процесу гарячого штампування поковки вушка гідроциліндру в програмному комплексі QForm / Д.А. Гусачук, О.Д. Клименко, І.О. Парфентьєва, М.В. Дмитріюк, Н.Ю. Імбірович, Ю.П. Фещук, М.М. Карпюк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»: Луцьк, 2021. – Вип. № 72. – С. 80-87. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.12
 2. Встановлення кореляції "коефіцієнт теплопровідності інтенсивність зношування" у мідистих високоміцних чавунах з структурою нижнього бейніту / М.В. Дмитріюк, Д.А. Гусачук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»: Луцьк, 2021. – Вип. № 72. – С. 151-153. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.22

2020

 1. Вплив режиму синтезу на електрофізичні параметри процесу плазмоелектролітного оксидування конверсійних оксидо-керамічних покриттів на титанових сплавах / Н.Ю. Імбірович, Н.П. Зайчук, Ю.П. Фещук, Д.А. Гусачук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»: Луцьк, 2020. – Вип. № 69. – С. 24-28.

2019

 1. Аналіз впливу термічної обробки на формування структури високоміцних мідистих чавунів / М.В.Дмитріюк, Д.А.Гусачук, Ю.П.Фещук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за галузями знань “Технічні науки”. – 2019. – Вип. 66. – С. 86-89.