kabak_vv

Кабак Віталій Васильович

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Завідувач кафедри, Доцент

КАБАК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Потебні, 56

E-mail:

v.kabak@lutsk-ntu.com.ua

kabak.volyn@gmail.com

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 27 травня 1984 року в селі Карасин Маневицького району Волинської області. З 1991 по 1999 навчався в ЗОШ І-II ступеня с. Карасин. Після закінчення школи (1999 р.) вступив до Луцького педагогічного училища імені Ярослава Галана на спеціальність «Початкове навчання». У 2003 році закінчив повний курс навчання, отримав диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою) і здобув кваліфікацію «Вчитель початкових класів, оператор комп’ютерних систем». Після закінчення училища (у 2003 році) поступив до Луцького національного технічного університету, який закінчив у 2008 році, отримавши диплом спеціаліста (з відзнакою) зі спеціальності «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

З 2008 року і по даний час працює викладачем Луцького національного технічного університету. Одружений. Виховує двоє дітей.

У 2008 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»; кваліфікація (за дипломом) – інженер-педагог.

Кандидат педагогічних наук з вересня 2014 року. Отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом ДК №024389 від 23 вересня 2014 року).

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства №544 від 23 квітня 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти.

Пройшов шлях від учбового майстра кафедри сучасних технологій в машинобудуванні (2004-2005 рр.) та комп’ютерних технологій професійного навчання (2005-2008 рр.) до асистента (2008-2016 рр.), доцента кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти (2016-2019), завідувача кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій (2019-2020) та з січня і по даний час – завідувача кафедри цифрових освітніх технологій. Загальний стаж науково-педагогічної роботи – понад 15 років.

1. Участь у навчальному стажуванні проекту «Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP)» (2016, 2018 р.).

2. Участь у навчальному стажуванні проекту UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейського Союзу з розвитку потенціалу вищої освіти (2023 р.)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій.
 • Інклюзивне навчання (формування просторової орієнтації в людей з вадами зору засобами цифрових технологій).
 • Цифрові технології в освіті

ІНША НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. На звернення Директора департаменту вищої освіти Шарова О. І. (офіційний лист № 4.3-17-3926-17 від 27.12.2017 р.) підготував «Експертний висновок до проекту стандарту вищої освіти 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (бакалавр)».
 2. Член журі секцій «Інтернет технології та web-дизайн» і «Технології програмування» обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Волинського відділення Малої академії наук України (3 лютого 2019 року).
 3. Член журі ХVІ обласного турніру юних інформатиків Волинського відділення Малої академії наук України (20 жовтня 2019 року) та ХVІІ обласного турніру юних інформатиків Волинського відділення Малої академії наук України (16 жовтня 2020 року).
 4. Двічі був членом журі підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (4 квітня 2019 р. та 2 квітня 2021р.).
 5. У 2018 році прийняв участь в програмі міжнародної академічної мобільності – 3 місячному закордонному науковому стажуванні в Технічному університеті «Люблінська Політехніка» (Республіка Польща), в результаті чого отримав сертифікат «Modern means of computer technologies in the process of training specialists of computer specialties of higher educational institutions» (220 годин) № 1-2018-LNTU від 16.04.2018 р.
 6. У 2021 р. пройшов підвищення кваліфікації  в Центральному інституті післядипломної освіти на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) у період з 9 березня по 24 вересня 2021 р. (свідоцтво СП 35830447/2061-21 від 24.09.2021 р., 180 год.).
 7. З 2016 р. по 2019 р. виконував обов’язки заступника декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
 8. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента – 6 осіб:
 • Потапчук Ольга Ігорівна «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (26.08.2016 р.);
 • Бочар Юрій Ігорович «Методика навчання дисципліни «Редакційно-видавничі системи» майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» (31.01.2018 р.);
 • Рощенюк Алла Михайлівна «Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період» (07.11.2019 р.);
 • Cкорнякова Олена Володимирівна «Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у технічних коледжах» (19.11.2020 р.);
 • Єсіпова Ольга Олександрівна «Педагогічні умови активізації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у фаховій підготовці» (13.05.2021 р.).;
 • Мазур Івана-Станіслав Володимирович «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю до розробки та застосування інтелектуальних систем машинного зору» (20.01.2022 р.).
 1. Керівник науково-дослідної теми «Особливості впровадження інформаційних технологій в освітній процес»  (2021–2024 рр.).
 2. Координатор Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні  технології  в  освіті,  науці  і  виробництві» (2017, 2019, 2021, 2023 рр.)
 3. Член редакційної колегії наукового збірника «Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки» (ЛНТУ) – (2017-2019 рр.).

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ

 1. Троханенко Марія – диплом ІІІ ступеня // ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта». Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), 2019 р.
 2. Гуда Володимир – диплом ІІІ ступеня // ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019 р.
 3. Дикун Віталій – диплом ІІ ступеня // ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2021 р.

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Експерт Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 015 Професійна освіта).
 2. Здійснив експертизу проекту стандарту вищої освіти 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (бакалавр) та надав відповідний експертний висновок.
 3. Участь в експертних комісіях:

– з 17 грудня по 19 грудня 2018 р. був членом експертної комісії під час проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Бердянському державному педагогічному університеті (наказ МОН України № 2257-л від 28.11.2018 р.);

– з 29 травня по 31 травня  2019 р. був членом експертної комісії під час проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) (наказ МОН України № 705-л від 23.05.2019 р.);

– з 18 червня по 20 червня 2019 р. був головою експертної комісії під час проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта. Комп’ютерні технології зі спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Індустріально-педагогічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету (наказ МОН України № 836-л від 12.06.2019 р.).

Методичне забезпечення

2023

 1. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. – 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%…
 2. Цифрові технології в освіті : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. – 112 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%…

2022

 1. Цифрові технології в освіті : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. – 124 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%…

2021

 1. Інформаційні технології та технічні засоби інклюзивного навчання : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%86%D0%A2%D1%82%D0%B0%D0%A2%…
 2. Інформаційні технології та технічні засоби інклюзивного навчання : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 011 Освітні, педагогічні науки денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 116 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%86%D0%A2%D1%82%D0%B0%D0%A2%…
 3. Цифрові технології в освіті : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. – 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%…

2019

 1. Прикладне та Web-програмування [Текст] : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. В. В. Кабак. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 188 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%…
 2. Прикладне та Web-програмування : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Професійна освіта (комп'ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.10 Професійна освіта (Комп‘ютерні технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. В. В. Кабак. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 250 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A0%…
 3. Прикладне та Web-програмування : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Професійна освіта (комп'ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Кабак. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%…
Монографія

2023

 1. Гулай О., Кабак В., Герасимчук Г. Засоби та технології цифрового навчання: теоретичний та
  практичний аспекти : Монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 160 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-11/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…

2020

 1. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Формування ІКТ компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей у закладах вищої освіти. Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності : монографія / за заг. ред.: Войтовича І.С. / упоряд. Гнедко Н.М. Луцьк, 2020. С. 51-66. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20828/1/monografia.pdf

2019

 1. Кабак В.В., Подоляк В.М. Теоретичні засади використання інформаційних технологій у сфері туризму. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання п’яте: за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 66-83 / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/33800/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B…
Навчальний посібник

2023

 1. Професійна освіта (цифрові технології): магістерський курс / За загальною редакцією О.І. Гулай // Герасимчук Г.А., Гулай О.І., Кабак В.В., Саварин П.В., Сушик О.Г. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 256 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0…
Електронний посібник

2022

 1. Електронний навчальний посібник «Апаратні та програмні засоби відеомонтажу»
  (довідка № 22-10, протокол №7 від 24 травня 2022р. засідання навчально-методичної ради ЛНТУ) / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/CD_Root.zip
Статті Scopus

2022

 1. P. Savaryn, V. Strekha, M. Brych, L. Brych, V. Kabak and M. Polishchuk. The Original Method of Controlling a Computer Using Distance Sensors. 2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2022, pp. 683-688, doi: 10.1109/TCSET55632.2022.9767011 / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9767011
Статті Web of Science

2019

 1. Horbatiuk, R., Kabak, V. The use of an information system AlgoStudy for algorithmic thinking formation of future engineer-teachers in the field of computer technologies Information Technologies and Learning Tools. Volume: 69. Issue: 1. Pages: 124-138. Published: 2019. https://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2385 / URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2385
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Гулай О.І., Шемет В.Я., Кабак В.В. Цифровий освітній простір як основна інновація ХХІ століття. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, 1(3). 2023. С. 171–178. https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17777 / URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/17777/25082
 2. Горбатюк Р.М, Кабак В.В, Волкова Н. Формування здатності до особистісно-професійного саморозвитку в майбутніх здобувачів освіти. Освітологічний дискурс, (3(42). С. 39–53. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.33 / URL: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.33
 3. ГУЛАЙ, О. ., & КАБАК, В. . (2023). ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 14–23. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.2 / URL: https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.2

2022

 1. Horbatiuk, R., & Kabak, V. (2022). Соціальні мережі як інструменти формування інформаційного освітнього середовища закладу вищої освіти. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (15), 92-110. https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-92-110 / URL: https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-92-110

2020

 1. Horbatiuk, R., & Kabak, V. (2020). Моніторинг якості навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як педагогічна проблема. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (12), 45-65. https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-12-45-65 / URL: https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-12-45-65
 2. Horbatiuk, R.; Dudka, U.; Kabak, V.; Rebukha, L.; Serdiuk, O. and Riznitskii, I. (2022). Using the LearningApps.org Online Service in the Moodle System in the Process of Training of Specialists in Economic Specialties. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology - Volume 2: AET, ISBN 978-989-758-558-6, pages 403-415. DOI: 10.5220/0010932200003364 / URL: https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=EZhkQiDHDlk%3D&t=1

2017

 1. Кабак В.В. Комп’ютерні програми та електронні навчальні системи як засоби інформатизації процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей / В.В. Кабак // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2017. - Вип. 27. - С. 20-25. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0…

2016

 1. Кабак, В. В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій / В. В. Кабак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – № 2. – С. 62–68. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6892
 2. Кабак В. В. Експериментальне дослідження інформаційної системи розвитку алгоритмічного мислення. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. 2016. Вип. № 1(76). С. 16-23. / URL: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/74515/70882
 3. Кабак В. В. Педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищому технічному навчальному закладі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. 2016. Вип. 44. С. 326-329. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/z_44_2016_%D1%81%D1%82%D0%B…
Тези доповідей

2023

 1. Герасимчук Г.А., Кабак В.В., Четвержук Т.І. Застосування технологій дистанційного навчання у процесі підготовки здобувачів вищої освіти Луцького національного технічного університету. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. C. 46-48. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 2. Кабак В.В., Хиць Р.А. Теоретичні аспекти використання систем штучного інтелекту в освітньому процесі. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. C. 100-104. / URL: https://drive.google.com/file/d/1aI7MFEjODLyyy2UGvNrG-JobFSPLwWit/view
 3. Кабак В.В., Хиць Р.А. Практичні аспекти впровадження технологій штучного інтелекту в процес підготовки майбутніх фахівців. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023). C. 72-74. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1PxU9QslS6UNc9k4dOTPG0TJYXDHtdwX0?usp=dr…

2022

 1. Кабак В.В. Теоретичні аспекти організації навчального процесу в умовах цифровізації освіти / В.В. Кабак., П.В. Саварин // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби», 18 січня 2022 р. (Переяслав, Україна). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1aTezYc2R6fRCLjDzX9RLyQth3B-IDp9A?usp=dr…
 2. Ілюшик О.І., Кабак В.В., Серафинюк В.В. STEAM-освіта – новітній спосіб до оволодіння інноваційними технологіями / Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 06 квітня 2022 року. Луцьк.: ЛНТУ, 2022. – С. 252-255. / URL: https://drive.google.com/file/d/1XZWemcVzX6743hNjlsz8QBf4sNFU8HpC/view?usp=driv…
 3. Ілюшик О.І., Саварин П.В., Кабак В.В., Курінний Я.М. Новий підхід в освіті: смарт-технології. Наукові праці Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій». 1–2 лютого 2022 р. (Київ, Україна). К. : НУХТ, 2022. С. 71–73. / URL: https://drive.google.com/file/d/1DCvFMoNSP96mk2KrTi66_aK990ftUR9J/view?usp=driv…
 4. Авдіюк В.П., Кабак В.В., Гулай О.І. Інтелект-карти як засіб навчання. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. С. 157 / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view

2021

 1. Кабак В.В., Беженар Ю.П., Бобрович Г.О. Теоретичні аспекти застосування технологій комп’ютерного моделювання в графічній підготовці здобувачів вищої освіти. Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.15-19. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 2. Кабак В.В., Романишина Л.М. Використання асистивних інформаційних технологій в інклюзивному навчанні людей з вадами зору. Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.15-19 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2021/zbirnyk_itonv-2021.pdf
 3. Авраменко О.Б., Горбатюк Р.М., Кабак В.В. Застосування комп’ютерного тестування як засобу моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. С. 3-4. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Nfgt-V9YKKJ_VI1RFjX00EVxUQ_dbso3/view
 4. Кабак В.В., Горбатюк Р.М. Теоретичні аспекти впровадження інформаційних систем в освітній процес. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців», 25-26 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. Вінниця : ВНТУ, 2021. С. 47-49. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24116/1/Horbatyuk_Kabak_innovats_…

2020

 1. Гулай О.І., Кабак В.В., Андрусик І.Л., Карпюк Т. Метод проектів як інноваційний інтерактивний метод навчання. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 16-17 жовтня 2020 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 154-158. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/diyalnist/naukova/biznes-innovaciyniy-centr/naukovi-zaho…
 2. Кабак В.В. Теоретичні аспекти використання інноваційних
  педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх
  фахівців комп’ютерних спеціальностей. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). С. 25-28. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16923/1/Kabak.pdf

2019

 1. Кабак В.В. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій в умовах дуального навчання. Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» ( 23-25 травня 2019 року). Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. С. 44-47. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…
 2. Кабак В.В., Урбан О.А. Технологічні особливості використання комбінованого підходу моделювання в управлінні ІТ-проектами. Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» ( 23-25 травня 2019 року). Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. С. 44-47. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…
 3. Горбатюк Р.М., Кабак В.В. Технологія доповненої реальності у процесі підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей. Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» ( 23-25 травня 2019 року). Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. С. 44-47. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…
 4. Кабак В.В. Теоретична і практична підготовка майбутніх інженерів-педагогів до здійснення інклюзивного навчання. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія» (24-26 вересня 2019р.) Луцьк: Луцький НТУ. С. 64-66. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1…

2018

 1. Кабак В.В., Кручай О.В. Дослідження ефективності використання технології DOCKER у процесі створення веб-орієнтованих інформаційних систем. Actual Problems of Automation and Control : international Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students. Lutsk, 2018. № 6. С. 146-150. / URL: http://av.lntu.edu.ua/csv/konf_2018.pdf
 2. Кабак В.В. Інформаційні технології як фактор соціальної адаптації майбутніх ІТ-фахівців з особливими потребами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 8–9 листопада 2018 р. Тернопіль, 2018 – С. 19-22. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15214/1/Kabak.pdf

2017

 1. Кабак В. В., Решетило О. М. Використання Android у процесі підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017) : тези доп. VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 25-27 травня 2017 р. Луцьк, 2017. C. 14-17. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0…

2016

 1. Кабак В.В. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ / В.В. Кабак // Педагогічні науки : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. LXXII, Т. 2. - С. 144-148. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Kabak_V_V_2016.pdf
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Кабак В. В., Горбатюк Р. М. Практичні аспекти застосування цифрових технологій в процесі підготовки майбутніх фахівців професійної освіти. Digital transformation and technologies for sustainable development all branches of modern education, science and practice [Electronic resource]: International Scientific and Practical Conference Proceeding, January 26, 2023 / Edited by I. Zuchowski, Z. Sharlovych, O. Mandych / International Academy Applied Sciences in Lomzа (Poland) - State Biotechnological University (Ukraine). – Publishing house: MANS w Łomży, Łomża, Poland, 2023. Part 2. P. 43-47. / URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/29357/1/zbior_prac_tom_2__26012…

2019

 1. Сіваковська О.М., Ліщина Н.М., Кабак В.В. Управління конфігурацією в організації проекту. Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.6. p.50-51 / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/download/2019-05-06/63

2016

 1. Кабак В. В. Особливості створення інформаційної системи розвитку алгоритмічного мислення для майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій. Virtus : scientific Journal. 2016. № 9. P. 67-70. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Journal9_2016_Kabak_V.pdf