kaidyk_oleg

Кайдик Олег Леонтійович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Доцент

Email: o.kaidyk@lntu.edu.ua

тел.: (095) 88-105-12

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 31 березня 1979 року у селищі Колки Волинської області, Україна.

У 2001 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю “Прилади точної механіки”. Рішенням ДЕК від 30 червня 2001 року присвоєно кваліфікацію магістр за спеціальністю “Прилади точної механіки” (диплом ВС №15054918).

У 2022 році закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю "Інформаційні системи та технології". Рішення ЕК від 31 грудня 2022 року присвоєно ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю "Інформаційні системи та технології" (диплом М22 №113630).

27 січня 2005 року захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – Технологія машинобудування (ДК №028697 від 13 квітня 2005 року) у спеціалізованій вченій раді К 58.052.03 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, м. Тернопіль. З квітня 2005 року кандидат технічних наук / Doctor of Philosophy (Ph.D.).

У грудні 2007 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри приладобудування Луцького державного технічного університету (12ДЦ №018615 від 24 грудня 2007 року).

З липня 2001 року обіймав посаду механіка на Колківському консервному заводі (смт. Колки, Волинської області).

З листопада 2001 року по листопад 2004 року навчався (з відривом від виробництва) в аспірантурі Луцького державного технічного університету за спеціальністю “Технологія машинобудування”.

У листопаді 2004 року був прийнятий на посаду асистента кафедри приладобудування Луцького державного технічного університету, а з листопада 2006 року переведений на посаду старшого викладача кафедри приладобудування.

З жовтня 2006 року по грудень 2020 року працював на посаді доцента кафедри приладобудування, а з січня 2021 року доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету.

Магістр за спеціальністю “Прилади точної механіки” - диплом ВС №15054918.

Магістр за спеціальністю "Інформаційні системи та технології" - диплом М22 №113630.

Кандидат технічних наук за спеціальністю "Технологія машинобудування" - диплом ДК №028697.

У Луцькому національному технічному університеті з листопада 2004 року і до нині

Інформаційні системи та технології охорони та безпеки.

Технологічне забезпечення точності.

Вимірювальні системи для повірки перетворювачів витрат.