khomychserhiy@lutsk-ntu.com.ua

Хомич Сергій Миколайович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився в місті Ковель Волинської області. Україна.

У 2004 році закінчив повний курс навчання в Ковельському машинобудівному технікумі та отримав кваліфікацію «молодший спеціаліст». В тому ж році вступив до Луцького державного технічного університету, де у 2007 році отримав кваліфікацію «магістр» (диплом з відзнакою ВС №3270095).

З жовтня 2007 року – навчався в аспірантурі Луцького національного технічного університету, водночас працював на посаді старшого лаборанта кафедри «Сільськогосподарського машинобудування». У 2013 році переведений на посаду асистента цієї ж кафедри. 28 січня 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (рішення вченої ради Д 58.052.02 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, диплом кандидата наук
КД № 028479, Київ, 28 квітня 2015 року). 27 серпня 2021 отримав атестат доцента кафедри аграрної інженерії АД №008340.

2013 р. – 2019 р. асистента, старший викладач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК

2019 р. – нині – доцент доцента кафедри аграрної інженерії імені проф. Г.А. Хайліса.

розробка енергоефективних та екологоощадних технологій, машин та засобів для добування озерного сапропелю і виробництва органічних добрив

Статті Scopus

2023

 1. Tsiz I., Khomych S., Didukh V., Yukhymchuk S. Study of dehydration of organic sapropel by compression method (Дослідження зневоднення органічного сапропелю методом стискання) // 22nd International Scientific Conference Engineering for Rural Development. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85169889237&origin=results…
 2. Tsiz I., Khomych S., SatsiuK V., Tarasyuk V. Research of the air flow form in the intake device for sapropel extraction (Дослідження форми повітряного потоку у забірному пристрої для добування сапропелю) // INMATEH – Agricultural Engineering. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85162119125&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Хомич С.М., Цизь І.Є., Сацюк В.В. (2023). Прогнозування терміну працездатності відремонтованої поверхні деталі. Сільськогосподарські машини, 49, 105-110.
  / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/1061
 2. Сацюк В.В., Кірчук Р.В., Хомич С.М. (2023). Дослідження точності позиціонування машино-тракторних агрегатів при роботі на схилах. Сільськогосподарські машини, 49, 111-116. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/1062
Тези доповідей

2023

 1. Пастушок Б.П., Хомич С.М. Порівняльна характеристика застосування БПЛА та енергетичного транспортного засобу з ДВЗ // Б.П. Пастушок, С.М. Хомич Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 118-120 / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view
 2. Хомич С.М., Оніщук В.Є. Оцінка якості зварювальних швів під час ремонту деталей сільськогосподарської техніки // С.М. Хомич, В.Є. Оніщук Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 150-154 / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 3. Ряпич М.О., Хомич С.М. Перспективи застосування сапропелів у різних галузях // М.О. Ряпич, С.М. Хомич Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 137-139 / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view
 4. Савіцький О.О., Хомич С.М. Удосконалення корпусу плуга //О.О. Савіцький, С.М. Хомич Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 139-140. / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view
 5. Духницький Б.П., Хомич С.М. Вирощування кукурудзи за різними технологіями // Б.П. Духницький, С.М. Хомич Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 53-55. / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view
 6. Линик М.О., Хомич С.М. Технічні передумови проектування навісних розкидачів мінеральних добрив // М.О. Линик, С.М. Хомич Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 80-82. / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view
 7. 15. Хомич С.М., Мороз І.О. Удосконалена технологія викопування бульб картоплі у домашніх умовах // С.М. Хомич, І.О. Мороз Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 186-188 / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view
 8. Хомич С.М., Ройко В.В. Застосування самохідних розкидачів органічних добрив на Західному Поліссі // С.М. Хомич, В.В. Ройко Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 189-190. / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view
 9. Хомич С.М., Яскорський Б.О. Застосування накопичувачів-завантажувачів для вчасного виконання посівного процесу // С.М. Хомич, Б.О. Яскорський Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК» Луцьк: ЛНТУ. – 2023. С. 190-192. / URL: https://drive.google.com/file/d/1v9FkW4uKpUHSprV8LHE5e_24nDoPdHL7/view

2022

 1. Миць В.М., Хомич С.М., Тенденції розвитку машин для добування і транспортування сапропелів // В.М. Миць С.М. Хомич, Студ. Наук. вісник Випуск 48, Луцьк: ФАТЕ, ЛНТУ. – 2022. С. 62 ‒ 70. / URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_7LsIpDoFT0zzyvAvYXwZEM7Ee9PmgsX