n.khrystynets

Христинець Наталія Анатоліївна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Спеціальність – «Математика»

Кваліфікація (за дипломом) – вчитель математики і інформатики, диплом ЛД ВЕ№000304.

 

Луцький національний технічний університет

Спеціальність – «Комп’ютерні системи та мережі»

Кваліфікація (за дипломом перепідготовки спеціалістів) – інженер з комп’ютерних систем та мереж, диплом ДСП №009427

 

Кандидат технічних наук зі спеціальності

05.02.01 – Матеріалознавство,

ДК№061125

від 29 червня 2021 р.

 

Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки

АД №011537

від 23 грудня 2022 року

Пат. 114401 Україна, МПК В28В 1/08. Установка для вібраційного формування порошкових сумішей / Н.А.Христинець, А.В.Силивонюк, М.Д.Христинець; власник – Луцький національний технічний університет. – № u2016 08798; заявл. 15.08.2016 ; опублік. 10.03.2017, Бюл. № 5. – 4 с.

Пат. 115375 Україна, МПК В01D 39/20. Спосіб отримання фільтрувального матеріалу / Н.А.Христинець, В.Д.Рудь; власник  – Луцький національний технічний університет. – № u2016 11642; заявл. 18.11.2016 ; опублік. 10.04.2017, Бюл. № 7. – 4 с.

Пех П.А., Христинець Н.А. Комп’ютерна програма «С++ Builder проект для аналізу даних експерименту за симетричним композиційним планом» // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 68872;  власник – Луцький національний технічний університет.— К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 05.12.2016 р.

Розробка системного програмного забезпечення та захист операційних систем. Архітектура комп’ютерів. Математичне моделювання та оптиміація технологічних процесів.

Навчальний посібник

2023

 1. Методи обчислень та моделювання. Лабораторний практикум / П. Пех та ін. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 168 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1pSwxM-pqnxiKGUs2rynjAuw0LCavLl-1/view
Статті Scopus

2024

 1. Khrystynets N., Melnyk K., Lavrenchuk S., Miskevych O., Kostiuchko S. Multiprocessing as a Way to Optimize Queries. Advances in Transdisciplinary Engineering, 2024, №48, pp. 455–464 / URL: https://doi.org/10.3233/ATDE231357

2023

 1. Markina, L., Palchevskyi, B., Hrudetskyi, R., Melnychuk, Y., Khrystynets, N. Optimization of Ethanol Production Using State-Space Modeling and Optimal Control Technology. 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2023, pp.1-7 / URL: https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416529
 2. Rud, V.D., Khrystynets, N.A. Simulation Modeling of Forming Processes for Powder Mixtures. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2023. №61(9-10), pp. 514-521 / URL: https://doi.org/10.1007/s11106-020-00118-9

2022

 1. Satsyk V., Mekush O., Lishchyna N., Khrystynets N., Gumeniuk. L., Korobchuk, L. Soil Analysis Software Tool for Smart Control of Agronomic Data. 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022, pp.364-368.
  / URL: https://doi.org/10.1109/ACIT54803.2022.9913133

2020

 1. Rud V.D., Khrystynets N.A., Rud N.T. Vibrational Molding of Filtering Materials Using Stainless Steel and Saponite Powders. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2020, №58(11-12), pp. 623–630 / URL: https://doi.org/10.1007/s11106-020-00118-9
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Бірук Б. В., Христинець Н. А. Симулятор системного адміністратора в контексті інтеграції з IoT. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2024. №54. С. 49-52 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2024-54-06

2023

 1. Мельник К.В., Багнюк Н.В., Лавренчук С.В., Христинець Н.А., Боба Р.В. Застосування методів машинного навчання для розпізнавання облич. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2023. №51. С. 73-78 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-09

2022

 1. Свиридюк К.А., Христинець М.О., Чернящук Н.Л., Христинець Н.А. Визначення впливу ергономіки та пошукової оптимізації на фактори ранжування сайту. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2022, №49 С. 69-73. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-49-10
 2. Христинець Н. А. Реалізація багатопоточності на архітектурі мультимедійних процесорів Nexperia. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Вінниця, 2022. №55. С. 59–64. / URL: https://doi.org/10.31649/1999-9941-2022-55-3-59-64
 3. Христинець Н.А. Практичне дослідження програмних засобів кіберзахисту в операційній системі Manjaro. Електронне моделювання. Київ, 2022. Т. 44, № 4. С. 55-63. / URL: https://doi.org/10.15407/emodel.44.04.055
 4. Пех П.А., Христинець Н.А., Дяченко P.О. Програмна оптимізація вибору типу функції для апроксимаціїї експерментальних даних. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2022, №46. С. 70-74.
  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-46-10

2021

 1. Христинець Н.А., Лавренчук С.В., Свиридюк К.А.,Скригунець В.В. Розробка масштабованих веб-додатків з використанням фреймворку React та бази даних MongoDB. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2021, №45 С. 97-102. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-45-14
Тези доповідей

2024

 1. Христинець Н., Рибачук Р. Особливості діагностування мережевих ресурсів в ОС Windows. Інформаційні технології: теорія і практика : I (VII) Міжнар. науково-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих уч., м. Дніпро, 20–22 берез. 2024 р. Дніпро, 2024. С. 447–448. / URL: https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/166565

2023

 1. Пась В.В., Христинець Н.А. Можливості використання системного програмного забезпечення для створення інтерактивних візуалізацій даних у режимі реального часу // Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р. С.131-132 / URL: https://drive.google.com/file/d/1ZfX00yNJGe3pUGD1RHHgyqGu1lfZNBL_/view?usp=shar…
 2. Іщук О.Р., Христинець Н.А. Системне програмне забезпечення для захисту даних в ОС Windows. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р. С.96-97 / URL: https://drive.google.com/file/d/1ZfX00yNJGe3pUGD1RHHgyqGu1lfZNBL_/view?usp=shar…
 3. Омельчук Д.Ю., Христинець Н.А. Переваги мікроархітектури RISC у сучасних процесорах Apple M1. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023). Київ, 13–14 квітня 2023 р. С.129-130 / URL: https://drive.google.com/file/d/1ZfX00yNJGe3pUGD1RHHgyqGu1lfZNBL_/view?usp=shar…
 4. Христинець Н. А., Овдієвич Б. Ю. Способи резервного копіювання даних в OC Windows. Збірник тез доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Theoretical and Applied Cybersecurity (TACS-2023)". Київ, 2023. №51. С. 29-30. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ROooqf5NydnsyTJFTSQXNbHFgYAkluzQ/view?usp=shar…

2022

 1. Христинець Н.А. Журналювання аутентифікаціі користувачів дистрибутиву Ubuntu. Інформаційні технології – 2022: Збірн. тез ІХ Всеукраїнської науково-практ. конф. молодих науковців. м. Київ: 19 травня 2022 р. С. 183-185 / URL: https://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/10/19
 2. Христинець Н.А. Етапи програмування на Аssembler драйверів клавіатури та екрану для мікроядра операційної системи. Кібербезпека енергетики : Матер. науково-практ. конф. м. Київ: 27 травня 2022 р. С. 99-101 / URL: https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%…

2021

 1. Швидкість ранжування сайту за результатами технічної оптимізації / К. Свиридюк та ін. Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : Матеріали XV Міжнар. науково-практ. конф. магістрантів та аспірантів, м. Харків, 1 груд. 2020 р. С. 120–121 / URL: https://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2021/12/TPRYS-2…
Зарубіжні наукові видання

2020

 1. Ярмолюк А.В., Христинець Н.А. Дослідження fps тестового стенду мікроархітектури broadwell в навантаженні відеоіграми. World development of science and technology Abstracts of II International Scientific and Practical Internet-Conference USA, Chicago 18 – 19, May 2020. С. 112-115 / URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/USA_site.pdf