volodymyrkyshchun

Кищун Володимир Андрійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 09 жовтня 1952 року в селі Гаї-Ситенські Радивилівського району Рівненської області. З 1959 року навчався у середній школі   с. Варковичі Дубенського району Рівненської області, яку закінчив у 1969 році.

У тому ж 1969 році поступив у Львівський ордена Леніна політехнічний інститут на спеціальність “Автомобілі і трактори”, який закінчив у 1974 році та рішенням Державної екзаменаційної комісії від 04.06.1974 р. було присвоєно кваліфікацію “інженер-механік” (диплом Я№ 922396).

У жовтні 1974 року прийнятий на посаду інженера у Луцьке відділення  Львівського державного проектного інституту по проектуванню заводів спеціалізованого автомобільного транспорту (“Діпроспецавтотранс”), а у 1976 році призначений старшим інженером. У 1988 році був призначений провідним інженером комплексного відділу технологічного проектування цього ж інституту звідки звільнений у грудні 1991 року у зв’язку з переводом на посаду доцента кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту (з 02.01.1992 р.).

У лютому 1994 року на умовах укладеного контракту був призначений на посаду старшого викладача кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту (з 1997 р. Луцького державного технічного університету).

У 1997 році почата робота над кандидатською дисертацією,  яка була захищена у 2003 р. у Національному університеті “Львівська політехніка” та присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 ­­– економіка, організація і управління підприємствами (диплом      ДК №019175 від 11 червня 2003 р.). Тема дисертації: “Маркетингова товарна політика операторів ринку легкових автомобілів”. У жовтні 2003 року переведений на посаду доцента кафедри автомобілів на умовах раніше укладеного контракту.

Рішенням Атестаційної комісії МОН України від 21 жовтня 2004 року Кищуну В.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри автомобілів (атестат доцента ДЦ № 009080). У лютому 2005 р. був призначений на посаду доцента кафедри автомобілів ЛДТУ на умовах укладеного контракту, яку і займає на даний час (вже у ЛНТУ).

Вища. Кандидат економічнихх наук.

34 роки науково-педагогічної діяльності

1. Дослідження стану аварійності та безпека руху на автомобльному транспорті.

2.Розвиток інфраструктури та ринок дорожніх транспортних засобів.

Методичне забезпечення

2024

 1. Безпека на автомобільному транспорті [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. / уклад. В. Кищун. – Луцьк: ЛНТУ, 2024. – 55 с.

2023

 1. 1. Організація і безпека дорожнього руху. [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) усіх форм навчання. Видання друге, зі змінами / уклад. В. Кищун. – Луцьк: Луцький НТУ, 2023. – 204 с.

2022

 1. 1. Безпека на автомобільному транспорті [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. / уклад. В. Кищун. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – 166 с.
  2. Безпека на автомобільному транспорті [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. / уклад. В. Кищун. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – 26 с.
  3. Організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання./ уклад. В. Кищун. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – 72 с.
  4. Аналіз конструкції та розрахунок автомобілів [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт усіх форм навчання / уклад. М.О. Гандзюк, В.А. Кищун – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 256 с.
  5. Аналіз конструкції та розрахунок автомобілів [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт усіх форм навчання / уклад. М.О. Гандзюк, В.А. Кищун – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 88 с.

2021

 1. 1. Організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. / уклад. В. Кищун. – Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 220 с.
  2. Організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. / уклад. В. Кищун. – Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 56 с.
  3. Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» / Укладачі: Левкович М.Г., Кищун В.А., Гандзюк М.О. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. – 249 с.

2019

 1. Навчальні та кваліфікаційні роботи [Текст] : методичні вказівки до оформлення навчальних та кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освітньо-професійних програм: «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузь знань 27 Транспорт, спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Придюк, В. А. Кищун, В. М. Дембіцький, В. І. Павлюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 56 с.
Електронний посібник

2019

 1. Кищун В. А. Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – вид. 2-ге доп. [Електронний ресурс] В. А. Кищун // Луцьк. – 2019. – 226 с.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Кищун В. А. Унормування швидкісного режиму на дорогах України. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. Луцьк: Луцький НТУ. 2023. №1(20). С. 146–150.

2022

 1. Кищун В. А. Відновлення деталей клапана керування паливних форсунок BOSCH з пєзоелектричним приводом. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. Луцьк: Луцький НТУ. 2022. №1(18). С. 97–102.

2021

 1. Кищун В. А. Аварійність на дорогах України: очікування, що не справдилися. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. №1(16). С. 66–73.

2020

 1. Кищун В. А., Мулярчук Д. Ю. Відновлення деталей прецизійних пар паливних форсунок BOSCH з електромагнітним приводом. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. Луцьк: Луцький НТУ. 2020. №2 (15). С. 29–34.

2019

 1. V. Kyshchun, S. Pustiulha, V. Samchuk, V. Dembitskij, V. Prydiuk. Formation of classification features of road cars. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. Луцьк: Луцький НТУ. 2019. №2 (13). С. 23–29.
Тези доповідей

2023

 1. 1. Володимир Кищун. Оцінка стану аварійності на українських дорогах у 2021 році. V Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання»: тези доповідей, 23–24 березня 2023 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/ 1oGKuMJ1BiWAm_SdBvyQWnGSzA55MMnes (PDF С. 26–28).
  2. Кищун Володимир. Електрифікація громадського транспорту узаконена. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – С. 141–144.
  3. Студент Дяченко Дмитро Юрійович – І місце у І етапі конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Транспортні технології” (за видами транспорту), яка проходила у ЛНТУ 17 травня 2023 року (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 3/5695-22 від 22.12.2022 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році»).
  4. V.A. Kyshchun, D.U. Diachenko ACCIDENTS ON UKRAINIAN ROADS DURING MARTIAL LAW. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2023. – С. 15–17. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/book/802
  5. Кищун Володимир, Зубенко Віталій. Автомобілі-гібриди у контексті українського законодавства. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : матеріали тез V Всеукраїнської науково-технічної інтернет конференції 25–27 жовтня 2023 р. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2023. С. 154–156.

2022

 1. 1. Кищун В. А. Відновлення деталей клапана керування паливних форсунок BOSCH з пєзоелектричним приводом. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. Луцьк: Луцький НТУ. 2022. №1(18). С. 97–102.
  2 Кищун В. А. Державна політика у сфері підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року: збірник наукових праць [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України,Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2022. – (PDF 331 с.)ISBN 978-966-641-910-4 (PDF С. 107–113)
  3. В. Кищун. Габаритно-ваговий контроль в русі та перевірка на дорогах. Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали VII міжнарод. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 14-16 черв. 2022 р.). Луцьк, 2022. – (PDF 184 с.) (PDF С. 36–39).
  4. Кищун В. А. Від систем допомоги водію до автопілотів. Тези ХV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» 24-26 жовтня 2022 року. – Житомир : Житомирська політехніка, 2022. – С. 59–61.
  5. Кищун В. А. Види аналізу та оцінка стану аварійності на вітчизняних дорогах. Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17-19 листоп. 2022 р., м. Кропивницький : зб. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 142–147.
  6. Володимир Кищун. Аварійність на дорогах України: сьогодні і завтра. Енергоефективність, екологічність та безпечність автомобіля: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-прак. конф. (Львів, 30 листопада 2022 р.).–Львів: ЛДУ БЖД, 2022. – С. 94–95.

2021

 1. 1. Кищун В. А. Обмежувачі швидкості і засоби заспокоєння руху. Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудування : збірник наукових праць міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. 14 – 15 квітня 2021 року [ Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2021 – (PDF . С. 112–114). http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2021.pdf
  2. Кищун Володимир. Переходимо вулицю по діагоналі. Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доп. ІV всеукр. наук.-теорет. конф. м. Львів, 25– 26 березня 2021 року. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. С. 36–37.
  3. В. А. Кищун. Адаптація легкових автомобілів до вітчизняних дорожніх умов. Збірник наукових матеріалів Міжнародної наук-практ. інтернет-конференції Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту (17–19 листопада 2021 року). Центральноукраїнський національний технічний університет. – Кропивницький: ЦНТУ, 2021. – С. 34–38.
  4. В. А. Кищун, Б. М. Петрук. Адаптація в Україні легкових автомобілів, виготовлених для США. Матеріали ХІV міжнародної наук-практ. конференції Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту, 25–27 жовтня 2021 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. [Електронний ресурс].– Вінниця: ВНТУ, 2021. – (PDF С. 98–100).

2020

 1. 1. Кищун В. А. Петрук Б. М Установка для зняття амплітудно-фазової характеристики тиску у паливопроводі. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвячена Дню науки 11–15 травня 2020 року: тези. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. С.48. URL : https://conf.ztu.edu.ua/ (дата звернення: 10.05.2020).
  2. Кищун В. А., Ткач М. О. Інноваційні технології у системі ВАДС. Сучасні тенденції розвитку автомобільного транспорту та галузевого машинобудування : наукові праці міжнародної наук.-практ. конф. присвяченій 90-річчю Харківського автомобільно-дорожнього університету та 90-річчю автомобільного факультету. м. Харків, 16 – 18 вересня 2020 р. Харків, 2020. С. 276–278.
  3. Володимир Кищун. Аварійність на дорогах України: прогноз 2020. Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали Шостої всеукр. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 26 – 27 черв. 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 70–72.

2019

 1. 1. Кищун Володимир. Рейтинговий аналіз статистики аварійності на дорогах України. Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доп. ІІІ всеукр. наук.-теорет. конф. м. Львів, 28 – 30 берез. 2019 р. Львів, 2019. С. 70–72.
  2. Кищун В. А., Фіщук С. В. Організація роботи автомобільного дилера. Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. м. Харків, 16 – 17 травня 2019 р. Харків, 2019. С. 12–14.
  3. Кищун В. А. Як скористатися результатами тестів легковиків. Транспорт і логістика: проблеми та рішення : зб. наук. праць за матеріалами ІХ-ї Міжнародної наук.-практ. конф., Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 22 – 24 травня 2019 р. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2019. С. 149–152.
  4. Кищун Володимир, Селегейна Дмитро. Діагностика параметрів паливного насоса на автомобілі. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : матеріали І Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 21 – 23 травня 2019 р. Рівне : НУВГП, 2019. С. 145–146. Електронне видання. Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/15008/1/Zbirnuk%20Rivne%202019% 20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf (11 червня 2019 р).
  5. Кищун Володимир Андрійович, Фіщук Сергій Віталійович. Організація реклами автосалону і СТО. Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні: наукові праці міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 – 18 жовт. 2019 р. Харків, 2019. – С. 99–102.
  6. Кищун Володимир Андрійович, Селегейна Дмитро Олександрович. Умови роботи та закономірності зношування деталей паливного насоса системи Сommon Rail. Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні: наукові праці міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 – 18 жовт. 2019 р. Харків, 2019. – С. 96–99.
  7. Кищун В. А., Моцер С. В. Аварійність на дорогах України: прогноз – 2020. Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : зб. наук. праць за матеріалами ХІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 21 – 23 жовтня 2019 р. Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.] – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 94–97.