kysliuk

Кислюк Дмитро Ярославович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» з листопада 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 44.052.02 при Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. ДК № 010445. Тема кандидатської дисертації „Робота і розрахунок залізобетонних арок з регулюванням зусиль при повторних навантаженнях”.

Вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва присвоєно у грудні 2014 року. 12 ДЦ 040431.

Захистив роботу на здобуття вченого звання «Доктор будівництва АБУ» при Академії будівництва України, на тему:  «Аналіз роботи залізобетонних арок та міцність позацентрово-стиснутих залізобетонних перерізів при повторних навантаженнях». Дипллом №47від 03 березня 2020 року.

Член-кореспондент Академії будівництва України (АБУ) (2013-2019)

Дійсний член Академії будівництва України (АБУ) (з 2019р).

Лауреат премії академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова за роботу: «Дослідження, діагностика стану і розрахунок будівельних конструкцій і споруд з використанням інформаційних технологій» (2019р.) та роботу: «Дослідження бетонів і сучасні методи розрахунків залізобетонних конструкцій із використанням програмних комплексів» (2022р.).

Лауреат премії Української академії наук (УАН) в складі авторського колективу роботи: «Захист прав людини і чистоти навколишнього середовища» (2020р)

У 2004 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”

2003-2006 р. Інженер кафедри промислового та цивільного будівництва.

З 2007 р. асистент, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету

Робота при науково-дослідній будівельній лабораторії при кафедрі «Будівництва та цивільної інженерії» факультету будівництва, архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету. Виконання звітів технічного обстеження будівель та споруд. Проведення дослідження фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів та проведення інструментальних обстежень будівельних конструкцій для встановлення їх дійсного стану та можливості подальшої експлуатації.

Напружено-деформований стан залізобетонних елементів за складних видів деформування, розрахунок дерев’яних та залізобетонних конструкцій із урахуванням дійсних діаграм деформування матеріалів, нові енергозберігаючі технології  і матеріали в будівництві. Розробка методів дослідження та проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Монографія

2022

 1. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи 3-тє вид. вирпр. та доп./ Савенко В. І., Васильков В. Г., Куліков П. М., Ковальчук О.Ю., Шатрова І. А., Калита П. Я., Клюєва В. В., Дубинка О. В., Виноградов В. В., Полосенко О. В., Владимиров О. В., Осипова А. О., Нестеренко І. С., Пальчик С. П., Кущенко І. В., Яременко В. А., Доценко С. І., Іванченко Г. М., Макаренко В. П., Кислюк Д. Я., Фіалко Н. М. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 236 с. ISBN 978-611-01-1130-0

2017

 1. Аналіз фінансового стану будівельної організації : монографія / С. С. Савенко, В. І. Савенко, С. І. Доценко, О. Ю. Чертков, С. П. Пальчик, І. А. Шарова, Д. Я. Кислюк, Ю. В. Орлик, І. І. Бондар. Київ, 2017. 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6907
Навчальний посібник

2023

 1. Дзюбинська О. В., Дробишинець С. Я., Кислюк Д. Я., Ротко С. В., Самчук В. П., Синій С. В., Сунак П. О., Ужегова О. А., Чапюк О. С. Будівництво та цивільна інженерія. Магістерський курс : навч. посіб. Луцьк : ЛНТУ. 2023. 675 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14253

2022

 1. Uzhehov S., Uzhehova O., Rotko S., Zadorozhnikova I., Kysliuk D., Chapiuk O. Building structures : study guide. Lutsk : LNTU, 2022. 116 s. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14561
Статті Scopus

2021

 1. T. Honcharenko, K. Kyivska, O. Serpinska, V. Savenko, D. Kysliuk, Y. Orlyk. Digital Transformationof the Construction DesignBased on the Building Information Modeling and Internet of Things, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3039, 267-279/ / URL: http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf

2020

 1. . Ye.M. Babych, O.V. Andriichuk, D.Ya Kysliuk, M.V. Ninichuk. Experimental Research of Strength Characteristics of Continuous Reinforced Concrete Beams with Combined Reinforcement, and Modelling Their Work by the Finite Element Method. EcoComfort 2020, LNCE 100, pp. 1–8, 2021. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_3

2019

 1. Y M Babych , O V Andriichuk, S O Uzhehov, R V Pasichnyk and D Y Kysliuk. Determination of stresses in thin-walled steel fiber reinforced concrete roofs in the form of hyperbolic paraboloid. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – MSE, 2019. Vollume 708, Number 1, 012042, p. 1-8. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012042 (Scopus та Web of Science Core Collection). / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899x/708/1/012042
 2. Y M Babych , V V Savitskiy , O V Andriichuk , M V Ninichuk and D Y Kysliuk. Results of experimental research of deformability and crackresistance of two span continuous reinforced concrete beams with combined reinforcement. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – MSE, 2019. Vollume 708, Number 1, 012043, p. 1-8. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012043 (Scopus та Web of Science Core Collection). / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899x/708/1/012043
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Костюк Т.А., Кас’яненко К.В., Кислюк Я.Д. Дослідження впливу матеріалів проникної дії для відновлення і ремонту будівель і споруд ТМ NAVYCON // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2023. – Вип. 19. – С. 92-100. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-11

2022

 1. Дробишинець С.Я., Андрійчук О.В., Кислюк Д.Я. Технічне обстеження укриття цивільної оборони головного корпусу Волинської обласної дитячої клінічної лікарні // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць – Рівне: НУВГП, 2022. Вип. 41. – С.282-289. / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.032
 2. Кислюк Д. Я., Самчук В. П., Нінічук М.В., Дробишинець С.Я.., Савенко В. І. Дослідження впливу застосування пластифікатора «біопласт-1» на морозостійкість бетону / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць – Рівне: НУВГП, 2022. Вип. 41. – С.41-47. / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.005
 3. Кислюк Д. Я., Самчук В. П., Чапюк О. С., Залета А.О.., Савенко В. І. Дослідження роботи двотаврових дерев’яних балок із OSB стінкою // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць –Луцьк: ЛНТУ, 2022. Вип. №17. – С. 61-67. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-7(17)-08

2021

 1. Дробишинець С.Я., Кислюк Д.Я., Талах Л.О., Ужегов С.О., Ужегова О.А. Обстеження монолітного залізобетонного перекриття з тріщинами // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць – Рівне: НУВГП, 2021. Вип. 40. – С.242-250. / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i40.030
 2. Чапюк О. С., Гришкова А. В., Кислюк Д. Я., Пахолюк О. А., Задорожнікова І. В. Спільна робота композитної арматури з легким та важким бетоном // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Вип. 40. – Рівне, 2021. – С. 217-223. / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i40.027
 3. Кислюк Д. Я., Самчук В. П., Чапюк О. С., Дробишинець С. Я., Савенко В. І. Міцність бетону при використанні пластифікатора «Біопласт-1» // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць –Луцьк: ЛНТУ, 2021. Вип. №16. – С. 68-74. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-6(16)-09

2020

 1. Войтович С.Я., Кислюк Я.Д., Ротко С.В., Ужегова О.А., Сиваченко Т.Л. Порівняння вітчизняної та зарубіжної (європейської) моделей ціноутворення в будівництві // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – Вип. 14. – С. 55-62. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-4(14)-06