Ольга_Клімович

Клімович Ольга Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Доцент, Асистент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Асистент

к.е.н., доцент кафедри маркетингу ЛНТУ

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась в 1989 році, в м. Луцьк, Луцького району, Волинської області.

 

 

 

 

У 2011 році закінчила магістратуру у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, спеціальність за дипломом «Інформатика».

На підставі прилюдного захисту дисертації 2 жовтня 2015 року на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 32.075.03 у Луцькому національному технічному університеті. Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, рішення Атестаційної колегії від 15 грудня 2015 року отримано диплом кандидата наук ДК № 032371.

07.09.2017 р. – 31.08.2018 р. – асистент кафедри маркетингу;

01.09.2018 р. – 31.08.2019 р. – асистент кафедри маркетингу;

07.09.2019 р. – 31.08.2020 р. – асистент кафедри маркетингу;

01.02.2022 р. – до тепер – асистент кафедри маркетингу.

На даний час працюю за науковим напрямом: «Вплив інформаційних систем та технологій на розвиток економіки».

Монографія

2019

  1. Теорія та практика маркетингового управління : монографія / Герасимяк Н.В., Клімович О.М., Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Морохова В.О. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. 2019. 210 с.

2016

  1. Клімович. О.М. Міжрегіональне співробітництво: теорія, методологія, практика: монографія / З. В. Герасимчук, О. М. Клімович — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 213 с.
Статті Scopus

2023

  1. Communication Strategies of Internet Marketing of Trading Enterprises / URL: https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/820
Вітчизняні фахові наукові видання

2019

  1. Напрями реалізації процесу формування системи полюсів росту на території України. Наук.-практ. журнал «Регіональна економіка та управління» № 4. 2019. С. 150-154.
Тези доповідей

2023

  1. Стимулювання інноваційного розвитку через сучасні інформаційні технології.

2019

  1. Клімович О.М. Особливості розвитку контент-маркетингу задля розвитку бренду в цифровій економіці. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019.