innastk

Кондіус Інна Степанівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Декан

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент

КОНДІУС ІННА СТЕПАНІВНА

Кандидат економічних наук, доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 22 лютого 1969 року в місті Луцьк Волинської області, Україна. Заміжня. 

У 1992 році закінчила Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю «Автоматизація і механізація процесів обробки та видачі інформації», кваліфікація (за дипломом) –  інженер по інформаційним системам. У 2002 році закінчила Севастопольський інститут післядипломної освіти за спеціальністю «Українська мова і література», здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури. У 2005 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

Кандидат економічних наук з липня 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.074.03 Луцького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. ДК № 053646. Тема кандидатської дисертації „Прогнозування рівня стійкого розвитку регіонів”.

Вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики присвоєно у січні 2014 року. 12 ДЦ 037387.

– 2008 р. - 2010 р. асистент, доцент кафедри менеджменту та економіко-математичних методів Севастопольського національного технічного університету

– 2010 р. - 2014 р. – доцент кафедри математики та соціально-гуманітарних дисциплін, доцент кафедри економічної кібернетики факультету банківських технологій Севастопольського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

– 2014 р - 2015р. – доцент кафедри економічної кібернетики Львівського інституту банківської справи університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

– 2015 р. - 2021 р. – доцент кафедри фінансів (після реорганізації, з 01 липня 2017 – кафедри фінансів, банківської справи та страхування) Луцького національного технічного університету

 2 січня 2021 року – нині – декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету.

1. Виконавець проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. 

2. Виконавець проєкту «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи» (ОРТІМА,618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Програма Еразмус+ за напрямом KA2: project «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» Термін виконання проекту: 16-20.10.2023.

3. Виконавець проєкту «Міжнародний освітній проект GTUA «Зелена трансформація в університетах України» за програмою фінансування ЄС: NAWA project 2023 та за ініціативи Unite та Erasmus+ project 2022-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Creen Transition.

 

Розробка та реалізація регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку, фінансове моделювання та прогнозування економічних процесів регіонального розвитку регіонів України

Методичне забезпечення

2023

 1. 1. Кондіус І. С. Управління ІТ-проектами. Електронний освітній ресурс. Довідка №23-17 про визнання електронного засобу навчального призначення на Moodle навчально-методичною працею (Протокол №10 від 27 червня 2023 р. засідання навчально-методичної ради ЛНТУ.

2022

 1. 1. Кондіус І. С. Методи і моделі, інформаційні системи в менеджменту. Електронний навчальний посібник. Довідка ЦТДН ЛНТУ № 22-23 від 21 грудня 2022 р., протокол № 4.
  2. Кондіус І. С. Інформаційна безпека бізнесу. Електронний навчальний посібник. Довідка №22-24 про визнання електронного засобу навчального призначення навчально-методичною працею (Протокол №4 від 21 грудня 2022 р. засідання навчально-методичної ради ЛНТУ.
Монографія

2019

 1. 1. Фінансові механізми структурної модернізації економіки: монографія / Авторський колектив: в алфавіт. порядку та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. Вахович І.М. Луцьк: Волиньполіграфтм, 2019. 204 с. Кондіус І. С. Розділ 2. Цифрові механізми структурної модернізації регіональної економіки. С. 38-76.
Вітчизняні фахові наукові видання

2019

 1. 1. Кондіус І.С., Радчук Ю.Л. Тенденції розвитку хлібопекарської галузі в Україні. Економічний форум. 2019. Випуск 2. 260 с. С. 47-56.
  2. Кондіус І.С. Тенденції розвитку ІТ-ринку в Україні. Економічний форум. 2019. No1. 202 с. С. 91-99. (Web of Science).
  3. Кондіус І.С. Тенденції розвитку рибного господарства України. Економічний форум. 2019. No2. 260 с. С. 39-46. (Web of Science).
  4. Кондіус І.С. Моделювання інноваційної модернізації регіональної економіки. Економічний форум. 2019. 228 с. С. 54-61 (Web of Science).
  5. Кондіус І.С. Концептуальні засади теорії аналізу та оцінки ефективності банківської системи. Економічний форум. 2019. №4. 266 с. С. 200-205. (Web of Science) / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…

2017

 1. 1. Кондіус І.С. Еволюція кумулятивних теорій регіонального економічного розвитку. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка: зб. наук. праць ЛНТУ. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. Випуск 1. 244 с. С. 4-11.
  2. Кондіус І.С. Еволюція моделей модернізації традиційної теорії розміщення виробництва. Економічний форум. 2017. №2. 356 с. С. 106-111.
  3. Кондіус І.С. Методично-практичні аспекти оцінки ефективності українських банків за методом DEA. Економічний форум: наук. журнал. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. №3. 300 с. С. 261-269.
  4. Кондіус І.С. Автоматизація документообігу як інструмент підвищення ефективності роботи підприємств. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси: зб. наук. праць ЛНТУ. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. Випуск 14(54) Ч.1. 316 с. С. 115-126 / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…

2016

 1. 1. Кондіус І.С. Прогнозна модель ефективності банківської діяльності. Економічний форум/ 2016. №1. С. 301-311.
  2. Кондіус І.С. Еволюція нових теорій регіонального економічного розвитку. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка: зб. наук. праць ЛНТУ. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. Випуск 13 (51). 398 с. С. 223-232.
  3. Кондіус І.С. Побудова моделі стимулювання інвестицій у природоохоронні заходи. Економічний форум. 2016. №3(51). 399 с. С. 301-311.
  4. Кондіус І.С. Теоретичні основи фінансової стабілізації розвитку банківської сфери регіону. Економічний форум. 2016. №2. С. 263-275. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. 1. Gordieiev O., Kharchenko V., Gordieieva D., Kondius I. and Lishchyna N. Area of Interest Based Assessment of Software Interface Usability for Human-Computer Interaction Using Eye-Tracking. CEUR WS. Vol. Х, 2022. (Scopus).
  2. Gordieiev O., Kharchenko V., Gordieieva D., Kondius I. and Lishchyna N. Extended Model of Software Quality Assessment Scenario: Concept, Operations, Application. CEUR WS. Vol. 3171, 2022 (Scopus).
  3. Terletsky T., Kaidyk O., Pylypiuk L., Kondius І. and Zdolbicka N. Determining the Feasibility of Applying Existing Criteria for Solving Operational Problems in the Design of CCTV Information Systems. Security of Infocommunication Systems and Internet of Things. 2022. Vol1, №1.
  4. Surynovych O., Lukianchuk I., Rudynets M. and Kondius I. QR and 3D Technologies Integration in Safety Projects...152. 2022. / URL: https://ceur-ws.org/Vol-3156/paper6.pdf; https://ceur-ws.org/Vol-3156/paper6.pd…