Liudmylka

Конкевич Людмила Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Диплом магістра зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (диплом магістра з відзнакою М19№183901)

Сертифікати мережевої академії CISCO:

– Introduction to Cybersecurity;

– Аналітик кібербезпеки;

– CCNA Cybersecurity Operations

– Network Security

Методичне забезпечення

2023

 1. Фаховий тренінг: методичні вказівки до проходження фахового тренінгу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15230
 2. Фахова практика: методичні вказівки до проходження фахової практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15203
 3. Техніки захисту і протидії мережевим атакам: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 408 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14400
 4. Техніки захисту і протидії мережевим атакам: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 94 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14399
 5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: методичні вказівки для виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 88 с.
 6. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 68 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15171
 7. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 110 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15169
 8. Аналітик кібербезпеки: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14398
 9. Аналітик кібербезпеки: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 110 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14397
 10. CCNA Security: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 47 с.
 11. CCNA Security: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 70 с.
 12. Технології проектування комп’ютерних систем: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. К.Я. Бортник, Л.М. Конкевич. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 58 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14130

2021

 1. Безпека хмарних технологій: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Багнюк, Л.М. Кирилюк. Луцьк: ЛНТУ, 2021. 76 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10517

2020

 1. Сучасні технології програмування [Текст]: Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, К.В. Мельник, Л.М. Кирилюк. Луцьк: ЛНТУ, 2020. 50 с.
 2. Сучасні технології програмування [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, К.В. Мельник, Л.М. Кирилюк. Луцьк: ЛНТУ, 2020. 30 с.
 3. Сучасні технології програмування [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, К.В. Мельник, Л.М. Кирилюк - Луцьк: ЛНТУ, 2020. 50 с.
 4. Системи технічного захисту інформації [Текст]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Поліщук, С.В. Гринюк, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15214
 5. Програмно-апаратне забезпечення мобільних пристроїв [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5553
 6. Програмно-апаратне забезпечення мобільних пристроїв [Текст]: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Багнюк, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5552
 7. Безпека хмарних технологій [Текст]: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Багнюк, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 104 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4259
 8. Безпека хмарних технологій [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Багнюк, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 74 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5551
 9. Теорія передачі та захисту інформації [Текст]: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Гринюк, М.М. Поліщук, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 64 с
 10. Комп’ютерні системи [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (іноземців та осіб без громадянства) освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навчання. / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 41 с / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7268
 11. Системи технічного захисту інформації [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Поліщук, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 24с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15216
 12. Системи технічного захисту інформації [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Поліщук, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15215
 13. Прикладна криптологія [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Поліщук, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2020. 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1876

2019

 1. Комп’ютерні системи [Текст]: Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (іноземців та осіб без громадянства) освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. С.М. Костючко, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2019. 76 с.
 2. Теорія інформації та кодування [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів (іноземців та осіб без громадянства) першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» та «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія, 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Гринюк, Л.М. Кирилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2019. 40 с.
Навчальний посібник

2023

 1. Методи обчислень та моделювання. Лабораторний практикум. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання / Петро Пех, Наталія Чернящук, Сергій Гринюк, Людмила Конкевич, Катерина Мельник, Наталія Христинець. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 168 с. (21 др.арк) / URL: https://drive.google.com/file/d/1pSwxM-pqnxiKGUs2rynjAuw0LCavLl-1/view?usp=driv…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Осовська І. П., Метелюк С.В., Поліщук М.М., Конкевич Л.М. Мікроконролерна система вимірювання частоти серцевих скорочень людини // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 53. 2023. С. 158-165

2022

 1. С. Костючко, М. Поліщук, Л. Конкевич, В. Абрамович. Аналітика поведінки користувачів і об'єктів / No. 55, 56 (2022): Technical news, ст. 34-35
 2. Костючко С.М., Якименко І.З., Поліщук М.М., Конкевич Л.М. Система захисту від внутрішніх загроз засобами машинного навчання. Матеріали наукової конференції «Кібербезпека та комп’ютерно-інтегровані технології» (КБКІТ - 2022), Тернопіль, 2022. С. 48-50.

2021

 1. Костючко С., Багнюк Н., Кузьмич О., Поліщук М., Кирилюк Л. Біометрична ідентифікація засобами Python та Raspberry Pi // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 42. 2021. С. 142-146 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/234
 2. Kostiuchko S., Kyryliuk L., Chernyashchuk N., Bortnyk K., Hrunjuk S. Wireless access point with multilayer data protection algorithm. // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 42. 2021. С. 147-151 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/235
 3. Kostiuchko S., Kyryliuk L., Abramovych V., Bobylev M., Petruk B. AR-applications by means of Unity and C# // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 43. 2021. С. 183-188 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/279
 4. Костючко С., Кирилюк Л., Протасюк А., Кривдік О., Романюк Д. Моніторинг програм на кластері Raspberry Pi // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 43. 2021. С. 189-193 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/280
 5. Kostiuchko S., Kyryliuk L. Research and analysis movable mechanism by means Simulink and Simscape // Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (23-24 квітня 2021 р.) / відп. ред. Н.Л. Чернящук. Луцьк, 2021. С. 43-44 (0,125 др.арк) (ISSN 2522-4484)
 6. Костючко С., Ольшевський О., Кирилюк Л. Інтерфейс для спрощення керування математичними моделями перехідних процесів нелінійних систем // Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (23-24 квітня 2021 р.) / відп. ред. Н.Л. Чернящук. Луцьк, 2021. С. 45-46 (0,125 др.арк) (ISSN 2522-4484)

2020

 1. Костючко С.М., Кирилюк Л.М., Кались О.В., Сібанда З.Ф., Гаврилюк С.А. Побудова матриці монохромії виконавчого об’єкта нелінійної системи. // Науковий журнал “Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 39. 2020. С. 40-43 (0.5 др.арк) / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/120
 2. С.Костючко, Н.Чернящук, М.Поліщук, Л.Кирилюк, А.Сахнюк. Застосування систем виявлення вторгнень. Технічні вісті, 2020. № 51,52. С. 81-82
 3. S.M.Kostiuchko, V.V.Lyshuk, L.M.Kyryliuk Research and analysis movable mechanism by means Simulink and Simscape. // Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві: збірник тез міжнародного науково-практичного семінару молодих вчених та студентів (12-13 травня 2020 р.) / відп. ред. П.А. Пех. Луцьк, 2020. С. 49-50 (0,125 др.арк), (ISSN 2522-4506)
 4. С.М.Костючко, В.В.Лишук, Л.М.Кирилюк. Автентифікація: види, методи. // Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві: збірник тез міжнародного науково-практичного семінару молодих вчених та студентів (12-13 травня 2020 р.) / відп. ред. П.А. Пех. Луцьк, 2020. С. 51 (0,063 др.арк), (ISSN 2522-4506)
 5. Костючко С., Сахнюк А., Кирилюк Л. Технічні засоби моніторингу інцидентів кібербезпеки. // Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві: збірник тез міжнародного науково-практичного семінару молодих вчених та студентів (12-13 травня 2020 р.) / відп. ред. П.А. Пех. Луцьк, 2020. С. 53 (0,063 др.арк), (ISSN 2522-4506)
 6. Костючко С.М., Костючко М.В., Кирилюк Л.М. Аналіз особливостей безпеки хмарних технологій // Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-конф. (20 листопада 2020р.) / упоряд., голов. ред. О. Ю. Ройко. Луцьк : Вежа- Друк, 2020. С. 169-170.

2019

 1. С. Костючко, Л. Кирилюк, О. Склянчук, А. Киричук. Багатофункціональна система адміністрування сайту журналу Open Journal System // Технічні вісті. – Львів, 2019. – №1(49), 2(50). – С. 105-106
 2. Медиченко І.Ю., Поліщук М.М., Кирилюк Л.М., Склянчук О.М. Розробка Telegram-бота на PHP // Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21-22 травня 2019 р.) / відп. ред. П.А. Пех. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 45-47 (ISSN 2522-4484)
 3. Кирилюк Л.М., Склянчук О.М., Костючко С.М., Киричук А.А. Дослідження та аналіз алгоритмів роботи роботизованого механізму засобами Simulink та Simscape // VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві». – Луцьк. – 2019. – С. 141-144