n.koretska@lntu.edu.ua

Корецька Наталія Іванівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Рік народження: 1975 році.

Місце народження: м. Луцьк.

3 вищих освіти: педагогіка; фінанси; менеджмент.

Кандидат економічних нак.

Доцент.

Посади за період роботи: лаборант кафедри, інженер ІІ категорії кафедри; асистент кафедри; старший викладач кафедри; доцент кафедри; заступник декана; фахівець відділу ліцензування та акредитації; начальник навчально-методичного відділу.

Наукові та навчально-методичні видання за період роботи: 180 наукових публікацій, з них 88 - наукові статті (1 - у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus та 4 - у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science) та 92 - тези за результатами конференцій; 40 навчально-методичного видань, у тому числі 5 навчальних посібників.

Нагороди: грамоти, подяки Луцького національного технічного університету, Волинської обласної ради та Міністерства освіти і науки України.

 

У 1997 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, у 2001 році здобула другу вищу освіту в Луцькому державному технічному університеті за спеціальністю «Фінанси», а у 2022 р. – здобула кваліфікацію "магістр менеджменту" в Луцькому національному технічному університеті.

Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено у 2010 році (диплом ДК №056939, протокол №28-06/2 від 10.03.2010 року).

Вчене звання доцента кафедри банківської справи присвоєно у 2011 році (атестат доцента 12ДЦ №025549, протокол №3/55-Д від 01.07.2011 року).

– 1999–2000 роки лаборант кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету;

– 2000–2004 роки лаборант кафедри фінансів Луцького державного технічного університету (за сумісництвом – асистент кафедри фінансів);

– 2004–2006 роки інженер ІІ категорії кафедри фінансів Луцького державного технічного університету (за сумісництвом – асистент кафедри фінансів);

– 2006–2009 роки інженер ІІ категорії кафедри банківської справи Луцького національного технічного університету (за сумісництвом – асистент кафедри банківської справи);

– 2009 рік асистент кафедри банківської справи Луцького національного технічного університету;

– 2009–2010 роки старший викладач кафедри банківської справи Луцького національного технічного університету;

– 2010–2017 роки доцент кафедри банківської справи Луцького національного технічного університету (2012–2017 роки – заступник декана факультету обліку та фінансів; 2017–2018 роки – фахівець І категорії підрозділу ліцензування та акредитації);

– 2017–2021 роки доцент кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету;

2021–2022 роки – начальник навчально-методичного відділу (за сумісництвом – доцент кафедри менеджменту);

– 2022 рік–донині доцент кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету.

1. Виконавець проєкту «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині», організатор проєкту. Договір №18054-SE про надання гранту від 23.03.2021 p. З фінансуванням Будинком Європи. Гранти на персональні проєкти у сфері соціального підприємництва.

2. Виконавець проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання  проекту: 15.01.2021 р.-31.12.2023 р.

3. Виконавець проєкту GTUA «Зелена трансформація в університетах України» за програмою фінансування ЄС: NAWA project 2023 та за ініціативи Unite! та Erasmus+ project 2023-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition. Термін виконання проекту: 03.01.-31.12.2023 р.

Менеджмент змін; міжнародний менеджмент; управління якістю, банківський менеджмент; освітній менеджмент.

Монографія

2016

 1. 1. Корецька Н. І. Ринок платіжних карток України: аналіз та стратегії забезпечення ефективності функціонування : монографія / Н. І. Корецька, Д. В. Збирун. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – 141 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…
Навчальний посібник

2018

 1. 1. Вавдіюк Н. С. , Корецька Н. І. (2018). Банківське регулювання та нагляд : навч. посібн. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 336 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. 1. Vavdiiuk, N., Koretska N., Konstankevych I., Tretiak О. (2023). Methodology of swot analysis of digital educational activities of LNTU. Економічний форум. 1(2). 53-63.
  2. N. Vavdiiuk, N. Koretska, Konstankevych I., N. Kovalchuk, R. Gavrylyuk. (2023). Retrospective strategic analysis of LNTU brand management. Економічний форум. 1(2). 44–52.
  3. Корецька Н.І. (2023). Управління якістю сервісного обслуговування споживачів КП «Луцькводоканал». Наукові перспективи. №11(41). С. 560-572.
  4. Кощій О., Корецька Н., Василик Н. (2023). Управління організацією в умовах VUCA. Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки. №3(35). С. 129–135. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/378; http…

2022

 1. 1. Корецька Н. (2022). Порівняльний аналіз моделей управління змінами. Економічний форум. №4. 172с.
  3. Vavdiiuk N., Koretska N. (2022). Banking management of lending of the national economy. «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. пр. Випуск 19 (75). Луцьк : ЛНТУ, 290с. С. 6–17. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/355; http:…

2021

 1. 1. Корецька Н., Фещук А., Томша Х. (2021). Оцінка якості управлінських рішень на підприємстві. Економічний форум. №2. 172 с. С. 88–100.
  2. Василик Н. М., Корецька Н. І. (2021). Управління якістю надання транспортних послуг спецтехнікою на основі креативних підходів. Економічні науки: зб. наук. пр. ЛНТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71). 278с. С. 6–17.
  4. Корецька Н. І. (2021). Роль транснаціональних корпорацій в процесах глобалізації світової економіки. Економічні науки: зб. наук. пр. ЛНТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71). 278с. С. 75–83. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/208; http:…

2020

 1. 1. Вавдіюк Н. С., Корецька Н. І. (2020). Регіональний аналіз міжнародної торгівлі товарами в Україні. Економічні науки: зб. наук. пр. Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Луцьк : Луцький НТУ, 348 с. С. 302–310.
  2. Корецька, Н. І., Мартинюк, Н. І. (2020). Оцінка рівня конкурентоспроможності фермерського господарства в регіонах України. Економічний форум. №1. 154 с. С. 30–41. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/79; h…

2019

 1. 1. Vavdiiuk, N., Koretska, N., Galushchak, V. (2019). Monetary and fiscal policies interaction in developing countries’ economy: evidence from Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Випуск 2(29). Харків : ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 538 с. С. 326–338.
  2. Вавдіюк Н. С., Корецька Н. І. (2019). Стратегії та тактики бренд-менеджменту Луцького НТУ. Економічні науки: зб. наук. пр. Серія «Економіка та менеджмент». Випуск 16 (62). Луцьк : Луцький НТУ, 176 с. С. 24–36. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/MONETARY_AND_FISCAL_POLICIE…
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. 1. Іhulha О., Gudz І., Kotvytska N., Koretska N., Nikolaievskyi О., Kolodinska Y., Lytvynenko L., Vilianskyi A. Management of employees’ staff motivation in higher education institutions in Ukraine. Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Volume 13. Issue 1. Special issue XXХІІ. 2023. 223 s. 154–158. (Web of Science). / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/PDF/130132.pdf

2022

 1. 1. T. Shmatkovska, M. Dziamulych, N. Vavdiiuk, N. Koretska, S. Petrukha, A. Bilochenko (2022). Trends and Conditions for the Formation of Profitability of Agricultural Enterprises: A Case Study of Lviv Region, Ukraine. Universal Journal of Agricultural Research. 10(1). 88–98. (Scopus). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-06/2022_Trends%20and%20Conditi…

2021

 1. 1. Vavdiiuk N., Stryzheus L., Koretska N., Tendyuk А., Galushchak V., I. Abramova, N. Vasilik, O. Koshchii (2021). Management of current assets of the enterprises. Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Volume 11. Issue 2. Special issue XX. 202 s. P. 30–34. Web of Science. / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/20942/1/Kalashnyk%2C%20N.%2C%20Khudoba%2C%20O.%2C%20Kol…

2020

 1. 1. Shvorak, A., Filiuk, D., Koretska, N. Vahnovska, N., Brodska, I., Tendyuk, A. (2020). The problems of implementation and regulation of land market in the agricultural sector of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». Volume 20, Issue 2. 536 s. Р. 445–451. Web of Science / URL: https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2234-the-problem…