l.korobchuk@lutsk-ntu.com.ua

Коробчук Людмила Іванівна

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

Коробчук Людмила Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1997 р. закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки  Спеціальність – «вчитель географії та біології», Кваліфікація (за дипломом) – вчитель. З цього ж року працюю в Луцькому НТУ на кафедрі екології та агрономії.

У  2012 році захистила кандидатську дисертацію в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:  спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. З 2014 року  доцент кафедри екології Луцького НТУ.

В 2022 році закінчила Луцький національний технічний університет; ступінь вищої освіти: магістр, спеціальність: екологія.

стаж 26 років

екологія людини; екологія довкілля; екологічна культура у формуванні майбутніх фахівців; екологічне виховання; професійна підготовка у ЗВО; управління в екологічній діяльності

Методичне забезпечення

2023

 1. Педагогіка, психологія та етика ділових відносин : курс лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023 – 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9F%D0%9F%D1%82%D0%BF%D0%95%…

2022

 1. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%9D%D0%94_%20%D0%9C%D0…
 2. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до практичних семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%9D%D0%94_%20%D0%9C%D0…
 3. Основи наукових досліджень : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л. І. Коробчук. Луцьк : ЛНТУ, 2022 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%9D%D0%94_%20%D0%9A%D1…
 4. Екологія людини : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%…
 5. Екологія людини : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%…
 6. Екологія людини [Текст]: Курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заочної форм навчання / уклад., Л.І. Коробчук – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%…
 7. Управління в екологічній діяльності : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%…
 8. Управління в екологічній діяльності : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%…
 9. Управління в екологічній діяльності : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022 – 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%…

2021

 1. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ,
  2021. - 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%9D%D0%94_%20%D0%9C%D0…
 2. Основи наукових досліджень : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021 – 46 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%9D%D0%94_%20%D0%9A%D1…
 3. Екологія людини : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.І. Коробчук, І.М. Мерленко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%…

2020

 1. Екологічна безпека : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцького НТУ, 2020. – 26 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%…
 2. Селекція та насінництво рослин : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцького НТУ, 2020. – 18 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%A0…
 3. Селекція та насінництво рослин : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 59 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%A0…
 4. Селекція та насінництво рослин : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 71 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%9D%D0%A0_…
 5. Рослинництво : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 12 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%…
 6. Рослинництво : метод. вказівки до викон. курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%…
 7. Рослинництво : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агрономія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%…
 8. Організація управління в екологічній діяльності : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 20 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%A3%20%D0%B2%20%D0%B5%…
 9. Організація управління в екологічній діяльності : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%…
 10. Організація управління в екологічній діяльності : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9E%D0%A3%20%D0%B2%20%D0%B5%…
 11. Методика наукових досліджень : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія», «Агрономія» галузі знань 10 Природничі науки, 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 101 Екологія, 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцького НТУ, 2020 – 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%9D%D0%94_%D0%9C%D0%B5…
 12. Методика наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія», «Агрономія» галузі знань 10 Природничі науки, 20 Аграрні науки та продовольство, спец. 101 Екологія, 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%9D%D0%94_%D0%9C%D0%B5…
 13. Методика наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія», «Агрономія»галузі знань 10 Природничі науки, 20 Аграрні науки та продовольство, спец.101 Екологія, 201 Агрономія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцького НТУ, 2020 – 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%9C%D0%9D%D0%94_%D0%9A%D0%BE…
 14. Екологічна безпека : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 101 Природничі наук спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцького НТУ, 2020. –32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%…
 15. Екологічна безпека : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.І. Коробчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. –16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/system/files/baza_metod/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%…
Електронний посібник

2021

 1. Організація управління в екологічній діяльності [Коробчук Л.І.]: Електронне видання навчального призначення, 2021. Довідка №21-04 Протокол № 9 від 20.квітня 2021 р. засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%…
Статті Scopus

2022

 1. V. Satsyk, O. Mekush, N. Lishchyna, N. Khrystynets, L. Gumeniuk and L.Korobchuk, "Soil Analysis Software Tool for Smart Control of Agronomic Data," Publisher: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Inc.) Proceedings of the IEEE - 2022 12th International Conference on
  Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2022, pp. 364-368,
  doi: 10.1109/ACIT54803.2022.9913133.
  / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57232067100

2020

 1. Olena Sivakovska, Liudmyla Korobchuk, Olha Redko, Rostyslav Redko, and Oleg Zabolotnyi. Modeling and Management of the Technical and Technological Potential for the Agriculture Sector. 5th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing/ Octovber 27-28, 2020 N/A, Cyberspace P. 81-90 (Indexing: This is indexed in Scopus, Ei Compendex, and zb MATH) More information about this series at http:www.springer.com/series/15427 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57232067100
Статті Web of Science

2023

 1. Tetiana SHMATKOVSKA, Oksana AGRES, Yurii LUCHECHKO, Liudmyla KOROBCHUK, Nataliia NAUMENKO, Maksym VOICHUK, Mykola DZIAMULYCH. REALITIES AND PROSPECTS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS IN UKRAINE
  Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 23, Issue 4, 2023 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 РР.777-783
  / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.23_4/Art77.pdf

2020

 1. Mykola DZIAMULYCH, Valentyna YAKUBIV, Iryna SHUBALA, Dmytro FILIUK, Liudmyla KOROBCHUK. Analysis and evaluation of the rural labour market and employment of the rural population: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2020. Vol. 20. Iss. 4. P. 165-174. / URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_4/volume_20_4_2020.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Людмила Коробчук. Дослідження впливу факторів довкілля на виникнення ендемічних хвороб та удосконалення управління заходами профілактики (на заході України). Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2023. – Випуск 4 (141) – 178 с. Ст. 71-77. ISSN 1995–0519, e-ISSN 2072–8263
  DOI https://doi.org/10.32782/1995-0519.2023.4.8
  / URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/visnik.php?id_nom=63
 2. Мисковець І. Я., Коробчук Л. І. Геоекологічний аналіз трансформації природних комплексів озера Білого та його водозбору. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2023. – Випуск 2(139) – 204 с. Ст. 55-60. / URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/__7.pdf
Тези доповідей

2023

 1. Бордзань О.П., Штик Д.Р. Коробчук Л.І. Ризики забруднення довкілля від промислових об’єктів (на прикладі виробництва цегли). Тези Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування» 16 листопада 2023 року. Житомир : Житомирська політехніка, 2023. 280 с. Ст. 65. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1JSaN7JVXeCmOzxJlm0YXq3Y-SoU-smFS
 2. Ляшук В.В., Остапук, А.С., Коробчук Л.І. Здоров’я українців як сучасна соціальна проблема нації. Тези Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування» 16 листопада 2023 року. Житомир : Житомирська політехніка, 2023. 280 с. Ст. 64. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1JSaN7JVXeCmOzxJlm0YXq3Y-SoU-smFS
 3. Коробчук Л.І. Значимість проведення екологічного аудиту природних ресурсів територій повоєнної України. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 148 с. Ст. 91-93. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1JSaN7JVXeCmOzxJlm0YXq3Y-SoU-smFS
 4. Коробчук Л.І. Сучасні педагогічні та науково-дослідницькі технології підготовки здобувачів екологічних та агрономічних спеціальностей . Development of the educational system : European vector : Materials of the ІV International research and practical internet conference (September, 15, 2023) : collection of abstracts // for the general ed. Ph.D Serhii Onyshchenko. – Zdar nad Sazavou : «DEL c.z.», 2023. 43 s. S 5-7. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1JSaN7JVXeCmOzxJlm0YXq3Y-SoU-smFS
 5. Коробчук Л.І., Глущук О.М. Формування пріоритетних екологічних чинників оптимізації розвитку сучасного птахівництва. VI Міжнародної конференції молодих учених. Харківський природничий форум. 18-19 травня 2023 р. 456 ст. С. 201-202. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1JSaN7JVXeCmOzxJlm0YXq3Y-SoU-smFS
 6. Коробчук Л.І., Мокієць А.А., Бордзань О.П. Перспективи раціонального використання рекреаційно-оздоровчого потенціалу західного регіону та екологічне управління ними. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Частина 1. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня, 2023 р.) К.: ДІА, 2023. 175 с. Ст.109-111 / URL: https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/pdf/conference_05_23_part1.pdf
 7. Коробчук Л.І., Глущук О.М. Депресія та її місце серед соціальних хвороб українців. Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів : Всеукраїнська науково-практична конференція, 23-24 березня 2023 року. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2023. 223 c. Ст. 130-134. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1JSaN7JVXeCmOzxJlm0YXq3Y-SoU-smFS
 8. Коробчук Л.І. Технологія формування основ наукового дослідження при викладанні дисциплін екологічного спрямування на основі тьюторінгу. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3 березня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. 240 с. Ст.104-105. / URL: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/03.03.20…