O.kocshiy@lntu.edu.ua

Кощій Оксана Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2001 році закінчила Луцький  інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю Економіка підприємства (ВС № 10619406). Кандидат економічних наук з червня 2002 року за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів) (ДК №014667). Вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу присвоєно у квітні 2005 року (ДЦ № 010693). Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» з липня 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 44.052.03 Полтавського національного технічного університету  імені Юрія Кондратюка (м. Полтава) (ДД 008452). Тема докторської дисертації «Прогнозування кон’юнктури ринку молочних продуктів з врахуванням циклічності розвитку економіки України». Вчене звання професора кафедри менеджменту та маркетингу присвоєно у вересні 2012 року (12 ПР № 007926).

У 2001 році закінчила Луцький  інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю Економіка підприємства

З лютого 2002 р. по серпень 2002 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри економіки і менеджменту Вищої школи «Луцький гуманітарний університет».  З вересня 2002 р. по вересень 2003 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету. З жовтня 2003 р. обіймала посаду доцента кафедри менеджменту та маркетингу. З травня 2010 р. була переведена на посаду професора кафедри менеджменту та маркетингу. З 2017 р. і донині працюю на посаді професора кафедри менеджменту.

1. Виконавець проєкту GTUA «Зелена трансформація в університетах України» за програмою фінансування ЄС: NAWA project 2023 та за ініціативи Unite! та Erasmus+ project 2023-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition. Термін виконання проекту: 03.01.2023-31.12.2023.

2. Учасник проєкту «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині» - за фінансової підтримки House of Europe Тривалість – травень-грудень 2022 року.

3. Учасник тестової групи проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» в ЛНТУ / UTTERLY. CBHE 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Програма Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the Field of Higher Education. Термін виконання проекту: 15.01.2021-31.12.2023.

Оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку, циклічність розвитку економіки України, удосконалення державного антициклічного регулювання, ресурсний менеджмент

Статті Scopus

2021

 1. Koshchii, O., Harkava, V., Bezpatochnyi, M., Hryshyna, L (2021) Formation of a System of Indicators of Assessment of Economic Security of Regions. Estudios de Economia Aplicada. Special Issue: Impact of Current Trends in Social Commerce, Economics, and Business Analytics. Vol. 39 No. 7. / URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4936
Статті Web of Science

2022

 1. Koshchіi, O., Vavdiiuk, N., Galushchak, V., Vasilik, N. Smolych, D., Konstankevych, I., Tretyak, O. (2022). Formation of the soft skills among students of higher education. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 12. Iss. 2. Special Issue XXX. 133-136.

2021

 1. Koshchii, O., Vavdiiuk, N., Stryzheus, L., Koretska, N., Tendyuk, А., Galushchak, V., Abramova, I., Vasilik, N. (2021) Management of current assets of the enterprises. Journal of interdisciplinary research «Ad Alta». Vol. 11. Iss. 2. Special issue XX. 202 p. P. 30-34
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Кощій О. (2023). Діяльність вітчизняних організацій в умовах цифровізації. Економічний форум. № 4. С. 94-101. / URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42993/1/42-71-PB.pdf
 2. Кощій О.В. (2023). Управління операційними витратами підприємства. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20 (79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк : ВІП ЛНТУ. С. 96-101. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky
 3. Кощій О.В. (2023). Витрати на персонал на вітчизняних підприємствах. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20 (79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк : ВІП ЛНТУ. С. 102-108. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky
 4. Кощій О., Корецька Н., Василик Н. (2023). Управління організацією в умовах VUCA. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Олена Володимирівна Стащук, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк. №3(35). С. 129-135. / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/846/691

2022

 1. Кощій О. (2022). Виробництво якісної продукції як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 4(32). С. 86-93. / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/781/636
 2. Кощій О.В. (2022). Управління операційною діяльністю організації для забезпечення її конкурентоспроможності. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 19 (75). Луцьк : ВІП ЛНТУ. С. 127-132. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/5/6
 3. Кощій О.В. (2022). Управління людськими ресурсами у бірюзових організаціях. Економічний форум. № 3. С. 63-69. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/327/315
 4. Кощій О.В. (2022). Розвиток організаційних структур управління логістикою на вітчизняних підприємствах. Економічний форум. № 1. С. 49-57. / URL: /uk/node/2022

2021

 1. Кощій О.В. (2021). Оптимізація організаційних структур вітчизняних підприємств. Економічний форум. № 4. С. 70-78. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/252/242
 2. Кощій О.В. (2021). Управління логістичними витратами на підприємстві. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18(71). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. C. 84-90. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/95/95

2020

 1. Кощій О.В., Стрижеус Л.В. (2020). Забезпеченість природними ресурсами та ефективність їх використання в Україні. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. С.114-124. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/62/62
 2. Кощій О.В. (2020). Проблеми та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні. Економічний форум. № 1. С.140-147. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/103/94

2019

 1. Кощій О.В. (2019). Розвиток логістичного забезпечення в Україні. Економіка та менеджмент: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 16 (62). Луцьк: Луцький НТУ. С. 70-77.